Camfrogdan Komutlar

Camfrogdan Komutlar
camfrogdan banlist komutları
Camfrogdan Komutlar çok işinize yarıyacagını düşündügüm gizli kodlar

CAMFROG SERVERİN,NİN VERSİYONUNU GÖRÜNTÜLER
/msg - send a private message
/stat or /stats - display statistics
/ignore - manage ignore list
/quit or /exit - quit

[[[ /setopt Komutunu Sadece Owneler Kullanabilir.. ]]]
/setopt - change server options

/SETOPT arguments:

/SETOPT antiflood {0|1}
/SETOPT max_connections {1-1000}
/SETOPT no_bots {0|1}
/SETOPT motd text
/SETOPT motd_agree {0|1}
/SETOPT cams_only {0|1}
/SETOPT password password
/SETOPT password_enabled {0|1}
/SETOPT nospam {0|1}
/SETOPT talk_time {0, 10-120}
/SETOPT teens_only {0|1}
/SETOPT punish_timeout {60-259200}

/setprof - edit server profile

/SETPROF arguments:

/SETPROF adult {0|1}
/SETPROF email email
/SETPROF homepage url
/SETPROF comment comment
/SETPROF password password repeat

/oplist - manage operator list

/OPLIST arguments:

/OPLIST list [part]
/OPLIST add nickname

/OPLIST remove nickname
/OPLIST arguments:

/OPLIST list [part]
/OPLIST add nickname

/OPLIST remove nickname

/banlist - manage ban list

/BANLIST arguments:

/BANLIST list [part]
/BANLIST add rule
/BANLIST remove rule part


/reloadol - reload operator list
/reloadbl - reload ban list
/clearol - OP LİSTESİNİ SİLER
/clearbl - BAN LİSTESİNİ SİLER

/addfriend - FREND EKLER
/delfriend - FREND SİLER

/punish - KULANICIYI KANALA YAZMA VE OKUMASINI ENGELLER
/unpunish - KULANICIYI KANALA YAZMA VE OKUMASINI KALDIRIR
/punishlist - ENGELLİ KULANICILARI LİSTELER
/blockmic - MİKROFON YASAKLAR
/unblockmic - MİKROFON YASAGINI KALDIRIR
/ban - BULANICIYI KANALA GİRİŞİNİ YASAKLAR
/banip - KULANICIYI VE İP ADRESİNİ YASAKLAR
/kick - BİR KULANICIYI KANALDAN ATAR
/ip - BİR KULANICININ iP ADRESİNİ GÖRÜNTÜLER( BU KOMUTTU SADECE OWNERLER KULANABİLİR)

/whowatching - kULANICI KİME BAKTIGINI GÖRÜRSÜNÜZ
/watchlist - kULANICIYA BAKANLARI GÖRÜN
/topic - KANAL TOPİÇİNE YAZI YAZAR
/notopic -KANAL TOPİÇ SİLER
/moderator - ODAYI URSERLERE KAPATIR VE AÇAR
/msg 'opfw' [msg] msg to hERKESE MESAJ YOLLAR
/msg 'o' [msg] msg to SADECE OWNERLER GÖREBİLİR
/msg 'op' [msg] msg to SADECE OPARATÖRLER GÖREBİLİR
/msg 'f' [msg] msg to SADECE FREND LER GÖREBİLİR
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
*MeleK* İrc KomutLar Nickserv Komutları Chat & Messenger 0
Bilge Gökçen Köpeklere Verilen Temel Komutlar ve Eğitimi Kedi ve Köpek Bakımı 0
Üst