Canlilarin Siniflandirilmasi Ve Mİkroorganİzmalar

*GüMüŞ*

*GüMüŞ*

Yeni Üye
Üye
Canlilarin Siniflandirilmasi Ve Mİkroorganİzmalar
SINIFLANDIRMA


Canlıları daha kolay incelemek için onları benzer özeliklerine göre gruplandırmaya sınıflandırma denir. İki şekilde yapılır:
Yapay(Ampirik) Sınıflandırma:Canlıların sadece benzer özelliklerine dayanarak yapılan sınıflandırmadır. Bilimsel değildir.
Doğal(Filogenetik) Sınıflandırma:Canlıların köken bağlantılarına (homolog organlarına) akrabalık derecesine, embriyonik gelişimlerine, protein benzerliklerine, fizyolojilerine dayanılarak yapılan sınıflandırmadır.

Homolog Organ:Orijinleri aynı, görevleri farklı organlardır.
Örn:Balinanın yüzgeci, yarasanın kanadı veya fokun yüzme ayağı ve insan kolu.
Analog Organ:Orijinleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Sınıflandırmada kullanılmaz.
Örn:sinek ve yarasa kanadı.

Çift isimlendirme metodu LİNNE tarafından yapılmıştır.
Örn:Felis leo =Aslan

Sınıflandırma Birimleri:
Tür:Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, yalnızca kendi aralarında üreyebilen ve verimli yavrular meydana getiren fertlerin oluşturduğu topluluktur. Türler yaşadıkları ortama adapte olduklarında çeşitlilik gösterebilirler.
Canlılar hücre yapılarına göre ikiye ayrılırlar:
a)Prokaryotlar:Hücrelerinde çekirdek zarı ve zarlı organelleri bulunmayan canlılardır.
b)Ökaryotlar:Hücrelerinde çekirdek zarı ve zarlı organelleri bulunan canlılardır.

CANLILAR ALEMİ

Canlılar 5 alemde incelenirler:Monera, Protista, Fungi, Bitkiler ve Hayvanlar.


Monera: Prokaryot canlılardır. Bakteriler ve mavi-yeşil algler bu alemdedirler. Kloroplastları olmamasına rağmen fotosenaaa yapabilirler. Ribozom bulundururlar.

Protista:Tek hücreli ökaryot canlılardır.
1.Kamçılılar(Flagellata): Öglena
2.Kök Ayaklılar(Sarcodina):Amip
3.Sporlular(Sporozoa):plazmodium
4.Silliler(Ciliata):paramecium
5.Cıvık Mantarlar

Fungi:Ökaryot ve çok hücrelidirler.Gerçek mantarlar bu gruba girer.
1.Maya mantarları:Bira mayası
2.Küf mantarları
3:Şapkalı mantarlar

Plantae(Bitkiler)
1.Tohumsuz bitkiler: Sporla ürerler
a-Damarsız Tohumsuz Bitkiler:Kara yosunları
b-Damarlı Tohumsuz Bitkiler:Eğrelti otları
2.Tohumlu bitkiler
a-Açık Tohumlu Bitkiler:Kozalaklılar
b-Kapalı Tohumlu Bitkiler:Tek çenekli bitkiler(monokotil)
Çift çenekli bitkiler(dikotil)

Animalia(Hayvanlar)
1.Omurgasız Hayvanlar
a-Süngerler
b-Sölenterler(deniz anası)
c-Solucanlar
Yassı Solucanlar(Planarya)
Yuvarlak Solucanlar(Askaris)
Halkalı Solucanlar(toprak solucanı)
d-Yumuşakçalar(Salyangoz,Midye,Ahtapot)

BAKTERİLER


Prokaryot canlılardır. Mitokondrileri olmamasına rağmen MEZOZOM larında ve sitoplazmada bulunan E.T.S. enzimleri yardımıyla O2 li solunum yapabilirler. Ribozomları vardır. Ototrof(fotoototrof-kemoototrof) ve heteretrof(saprofit-parazit) beslenenleri vardır.
·Saprofit bakteriler organik bileşikleri inorganik bileşiklere çevirerek azot ve karbon devrine yardımcı olurlar. Sindirim enzimleri iyi gelişmiştir, hücre dışı sindirim yaparlar.
·Hastalık yapan bakterilere PATOJEN BAKTERİLER denir.
·Parazit bakterilerin sindirim enzimleri yoktur.
·Bazıları O2 li(aerob) bazıları O2 siz(anaerob) solunum yaparlar.
·Çubuk(bacillus), küre(coccus), spiral(spirillium) ve virgül(vibrio) şeklinde olabilirler.
·Gram boyası ile boyananlar Gram(+), boyanmayanlar Gram(-) adını alır.
·Üremeleri eşeyli veya eşeysiz olabilir.
Konjugasyon:İki bakterinin yan yana gelerek sitoplazma köprüsü ile gen aktarımı yapmasıdır.

Endospor:Bakterilern kötü ortm şartlarından korunmasını sağlayan canlı kısmın dayanıklı bir çeper ile kaplanması sonucu oluşur. Bacillus ve Clostridium larda görülür.

Spor Oluşturmuş Bir Bakteri E.coli Bakterileri


KOLONİLER


Koloniler bir hücrelilerle çok hücreliler arasında geçit teşkil ederler
Pandorina(16 hücre)
Eudorina(32 hücre)
Volvoks(8000-40000 hücre) Volvoks un hücreleri özelleşmiş olup aralarında iş bölümü vardır.

BAĞIŞIKLIK


Hastalık yapan bazı mikroorganizmalara karşı vücudun sağladığı dirençli olma durumudur. İkiye ayrılır:
1.Doğal Bağışıklık
2.Sonradan Kazanılan Bağışıklık
a)Aktif Bağışıklık:Aşı veya o hastalığı geçirmekle olur.
b)Pasif Bağışıklık:Serumla veya vücudun direncini arttırmakla olur.
·Vücuda dışarıdan giren her türlü yabancı maddeye ANTİJEN, akyuvar tarafından antijene karşı üretilen savunma maddesine ise ANTİKOR denir.
·Mikropların vücuda bıraktıkları zehire karşı üretilen panzehire ANTİTOKSİN adı verilir.
·Aşı zayıflatılmış antijen veya toksin taşır, sağlıklı insana uygulanır ve koruyucudur.
·Serum antikor veya antitoksin taşır, hastaya uygulanır ve tedavi edicidir
·Vücudumuzun bağışıklık sistemini kırmızı kemik iliği, lenf düğümleri, dalak, timus bezi gibi organlar oluşturur.
 
Üst