Cennet Melekleri

M

Misafir

Forum Okuru
Cennet Melekleri
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Rablerinden sakınanlar da bölük bölük cennete iletilirler. Sonunda oraya gelip kapıları açıldığında, (cennetin) bekçileri onlara: "Size selâm olsun. Hoş ve temiz geldiniz. İçinde sonsuza kadar kalmak üzere girin oraya!" derler." (Zümer suresi, ayet: 73)

Bu ayetten anladığımıza göre cennete girenleri melekler selam ve hoşnutlukla karşılarlar. İçeri girmelerinden duydukları memnuniyeti ifade ederler. Burada cehennemliklerin karşılanışı ile cennetliklerin karşılanışı arasında bir kıyaslama yaptığımızda ne kadar büyük bir fark olduğunu görürüz. Kur'an-ı Kerim'de cehennem meleklerinin oraya atılanlara soruları hakkında şöyle buyurulur: "Her bir topluluk oraya atıldıkça bekçileri onlara: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar." (Mülk suresi, ayet:

Cennet melekleri hakkında bir başka ayeti kerimede de şöyle buyurulur: "O en büyük korku onları tasalandırmaz. Melekler onları: "İşte bu, size vaadedilmiş olan gününüzdür" diye karşılarlar." (Enbiya suresi, ayet: 103)

Bir başka ayeti kerimede de şöyle buyurulur:

"(Bu yurt) kendilerinin ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanların girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler: "Sabretmenize karşılık size selâm olsun. (Dünya) yurdunun sonu ne güzeldir!" (derler)" (Ra'd suresi, ayet: 23-24)

Kur'an-ı Kerim'de cennet melekleri hakkında özel bir isim kullanılmaz. Yukarıda verdiğimiz ayetlerin birincisinde "hazene" yani "bekçiler" adı verilir. Diğer iki ayette ise sadece "melekler" ifadesi kullanılmaktadır.

Bu arada şunu hatırlatalım ki Yüce Allah'ın cennete gireceklere nimet olarak vereceği huriler ve gılmanlar melek sınıfından değildir. Çünkü melekler cinsiyetsiz varlıklardır ve Allah'ın belli emirleri için özel olarak yaratılmışlardır. Huriler ve gılmanlar ise cinsiyetleri olan ve cennete girecek insanlara hizmet edecek varlıklardır.

12. sayıdan beridir yani on sayıdır meleklere iman konusunu işliyoruz. Bu on sayıda meleklere imanın gereği, meleklerin özellikleri ve Allah'ın belli melekleri hakkında Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette yer alan bilgilere başvurarak sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Allah'ın meleklerinin hepsi burada anlattıklarımızdan ibaret değildir. Bunların dışında daha pek çok melek bulunmaktadır. Sayılarını ise ancak Allah bilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulur: "Rabbinin askerlerini O'ndan başkası bilmez." (Müddessir suresi, ayet: 31)

Bize düşen Allah'ın bütün meleklerine iman etmek, haklarında Kur'an ve sünnette bilgi olanları ise ne şekilde tanıtılmış iseler o şekilde tanımak ve bilmektir. Fakat melekler gayb alemine ait varlıklardır. Dolayısıyla onlar hakkında en doğru bilgileri ancak vahiy yoluyla almak mümkündür. Vahiy yoluyla gelen bilgiler ise Kur'an ve sünnette yer alan bilgilerdir. Dolayısıyla insanların gayb alemine ait varlıklar hakkında kendi kafalarından uydurdukları bilgilerin hiçbir geçerliliği ve tutarlılığı yoktur. Bunu insanların arasında, melekler hakkında asılsız efsanelerin ve hurafelerin dolaşıyor olmasından dolayı hatırlatıyoruz. Bu tür efsanelerin ve hurafelerin bazıları muhtelif dinlerden geçmiş, bazıları da insanlar tarafından hiçbir dayanağa dayanılmaksızın uydurulmuş rivayetlerdir. Farklı dinlerden geçmiş olanların da bazılarının asılları vahye dayansa bile zaman içinde insanlar tarafından tahrif edilmiş, değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla melekler hakkında bize ulaşan söylentilerin ve rivayetlerin doğruluk derecesini önce Kur'an ve sünnette yer alan bilgilerle tetkik etmemiz, bu bilgilerle çelişiyorsa kesinlikle reddetmemiz gerekir. Bu bilgilerle çelişmese bile bu iki kaynakta yer alan bilgilerle teyit edilmiyorlarsa yine de ihtiyatlı yaklaşmayı tercih etmeliyiz. Çünkü dediğimiz gibi melekler gayb alemine ait varlıklardır ve onlar hakkındaki doğru bilgiler ancak vahiy yoluyla bize ulaşabilir.
alıntı
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
2
Görüntüleme
6K
GizliGitarist70
G
M
Cevaplar
1
Görüntüleme
832
Ayışık
Ayışık
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
*MeleK*
Cevaplar
2
Görüntüleme
6K
Kayıtsız Üye
K
Üst