çeşitli dualar Risale i nurdan..

*LavinyA*

Yeni Üye
Üye
çeşitli dualar Risale i nurdan..
çeşitli dualar dua risalesi
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun...

Allah'ım! Bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle. Amin. Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve aline ve ashabına, Kur'an'ın bidayet-i nüzulünden zamanın nihayetine kadar onu okuyan herbir okuyucunun okuduğu herbir kelimenin temevvücat-ı havaiye aynalarında Rahman'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm et. Ve bunlar adedince bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün mü'minlere rahmetinle merhamet et, ey Erhamürrahimin. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. (8. Söz'den)
Allah'ım! Kullarına seni nasıl tanıyacaklarını ve Sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek ve isimlerinin hazinelerini tarif etmek üzere, kitab-ı kainatının ayetlerinin tercümanı ve ubudiyetiyle Senin cemal-i rububiyetine bir ayna olarak gönderdiğin zata, onun bütün al ve ashabına salât ve selâm et. Bize ve erkek kadın bütün mü'minlere merhamet et. Amin. Rahmetinle ey Erhamirrahimin. (9. Söz'den)
Allah'ım! Risalet semasının güneşi ve nübüvvet burcunun ayına, hidayet yıldızları olan al ve ashabına salât ve selâm et. Bize ve erkek, kadın mü'minlere rahmet et. Amin. (11.Söz'den)Allah'ım! Senin rahmetine ve onun hürmetine nasıl yaraşırsa, ona ve âline öylece sâlat ve selâm et. Amin. (12.Söz'den)


Ey Kur'an'ı indiren Allah'ım! Kur'an'ın ve kendisine Kur'an indirilen zatın hakkı için, kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin, ey kendisinden istimdad edilen Müstean! .(13.Söz'den)Allah'ım! Kur'anı bize, bu risalenin katibine ve onun emsali olanlara, her türlü dert için şifa kıl. Bize ve onlara, hayatımızda ve ölümümüzden sonra Kur'an ile ünsiyet ettir. Kur'anı bu dünyada bir dost, kabirde bir münis, kıyamette bir şefaatçi, sırat üzerinde bir nur, ateşe karşı bir siper ve hicap, Cennette bir refik ve bütün hayırlar için bir yol gösterici ve imam kıl. Bütün bunları bize fazlınla, cüdunla, kereminle ve rahmetinle ihsan et. Ey kerem sahiplerinin en kerimi ve merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz. Amin.Allah'ım! Furkan-ı Hakim'in kendisine indirildiği zata bütün al ve ashabını salât ve selâm et. Amin. Amin.(19.Söz'den)Allah'ım! "Namaz dinin direğidir." Buyuran zata ve bütün al ve ashabına salât ve selâm et. (21.Söz)
AMİN AMİN AMİN!!!

(alıntı)
 
Üst