CHP'nin denetiminde şok belgeler

  • Konbuyu başlatan KızılÖtesi
  • Başlangıç tarihi
KızılÖtesi

KızılÖtesi

Aktif Üye
Üye
CHP'nin denetiminde şok belgeler
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 1998-2005 yıllarına ait kesin hesap incelemesini tamamlayarak resmi gazetede yayımladı. İşte merak edilen usülsüzlükler ve mahkemenin kararı...

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 1998 yılına ait kesin hesap incelemesinde, posta işletmesi alındıları üzerinde yapılan tahrifat yoluyla gider gösterilen 35 milyar 386 milyon 533 bin 328 lira tutarındaki parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin 1998, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, CHP Genel Merkezi ile il örgütlerinin 1998 yılı gelirlerinin; 2 trilyon 243 milyar 92 milyon 242 bin 977 lira, giderlerinin 2 trilyon 58 milyar 121 milyon 512 bin 483 lira ve 1999 yılına devreden nakit mevcudunun 184 milyar 970 milyon 730 bin 494 lira olduğunu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğunu belirledi.

2820 sayılı Yasa'nın 70. maddesinde; ''Bir siyasi partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılır'' hükmünün yer aldığı anımsatılan kararda, 21 Aralık 1998 tarih ve 527 numaralı yevmiye ile Erdem Elektronik Ltd. Şirketine, bir açıklama yapılmaksızın ve gerekçe gösterilmeksizin fatura aslı yerine, ilgili firma tarafından onaylanmamış fotokopisine dayanılarak 1 milyar 648 milyon 985 bin lira ödeme yapıldığının görüldüğü kaydedildi. 2820 sayılı Yasa'nın 70. maddesinde beş bin liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerektiği anımsatılan kararda, bu nedenle, bir gerekçe olmaksızın fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun'un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmediği bildirildi.

Kararda, seyahat harcamalarından parti adına yapıldığını gösteren bilgi ve belge bulunmayan 147 milyon 100 bin liralık kısmının, parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmediği belirtildi.

Parti görevlilerinin yurt dışı seyahatleri sırasında yaptıkları bahşiş ödemelerinin gider yazıldığının görüldüğü ifade edilen kararda, bu ödemeler belgesiz denilerek gider makbuzları ile yapılmış ve gider makbuzlarını da ödeme yapılan kişiler değil seyahati yapan Parti görevlilerinin imzaladığı belirtildi. Parti görevlilerince, bir hizmet karşılığı olmaksızın kişi ya da kuruluş elemanlarına gider makbuzları ile bahşiş adı altında ödeme yapılmasının, parti tüzel kişiliğinin faaliyet amacıyla bağdaşmadığı gibi bu ödemenin Parti tüzel kişiliği adına yapıldığının da kabul edilemeyeceği vurgulandı. Almanya, Hollanda, İtalya ve Belçika seyahatlerinde verilen 35 milyon 349 bin 800 lira tutarındaki bahşişin gider yazılamayacağı bildirildi.

Gecikmeli yatırılan vergiler ve elektrik bedelleri ile ilgili olarak ödenen gecikme zam ve faizlerinin de gider olarak yazıldığı ifade edilen kararda, parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamalarından parti tüzel kişiliğinin sorumlu tutulamayacağını, bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu vurgulandı. Toplam 98 milyon 978 bin 528 liranın bu kapsama ödenen gecikme zammı olduğu girdiği belirlendi.

-''TELGRAF ALINDILARI ÜZERİNDE TAHRİFAT''-

Parti hesabına gider kaydedilen telgraf ücretlerine ait telgraf alındıları üzerinde tahrifat yapılarak, çekilen telgraflar karşılığı ödenmesi gereken tutardan daha fazla gider kaydedildiğinin görüldüğü belirtilen kararda, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden alınan belgelere göre, tahrifat yoluyla arttırılmış tutarların gider yazıldığı ve bunun sonucunda toplam 33 milyar 456 milyon 120 bin liranın alınan hizmet karşılığı olmaksızın gerçek dışı gider kaydedildiğinin anlaşıldığına işaret edildi.

Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Yasa'nın 70. maddesine uygun olarak yapılmayan toplam 35 milyar 386 milyon 533 bin 328 lira gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine karar verdi.

Mahkeme, resmi belge niteliğindeki Posta İşletmesi alındıları üzerinde tahrifat yaparak Parti'yi zarara uğratan sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması gerektiği sonucuna da vardı.

İl örgütlerinin giderlerinin ise yasaya uygun olduğu belirlendi.

CHP'nin 1998 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda; 2 trilyon 243 milyar 92 milyon 242 bin 977 lira geliri, 2 trilyon 22 milyar 734 milyon 979 bin 155 lira gideri ve 184 milyar 970 milyon 730 bin 494 lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu belirlendi.

2006 YILI GELİR - GİDERİ

Yüksek Mahkeme, denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde CHP'nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 48 milyon 621 bin 269 YTL 22 YKr giderlerinin 45 milyon 580 bin 855 YTL 17 Ykr ve 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 3 milyon 40 bin 414 YTL 5 YKr olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğunu belirledi.

Parti Genel Merkezi gelirlerinin 33 milyon 978 bin 989 YTL 65 YKr olarak gösterildiği, bunun 3 milyon 536 bin 965 YTL 48 YKr'si 2005 yılından devreden alacaklar, 100 bin YTL 55 YKr'si 2007 yılına devreden borçlar, 6 milyon bin 496 YTL, 30 YKr'si 2005 yılından devreden nakit mevcudu, 2 bin 408 YTL 60 YKr'si aidat gelirleri, 249 YTL 40 YKr'si mal varlığı gelirleri, 1 milyon 641 bin 682 YTL, 36 YKr'si banka mevduat gelirleri, 22 milyon 666 bin 423 YTL'si hazine yardımı ve 29 bin 763 YTL 96 YKr'si çeşitli gelirlerden oluştu.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na (SPK) uygun olarak sağlandığı sonucuna varıldı.

Parti Genel Merkezi'nin 2006 yılı muhasebe kayıtlarının tutulduğu yevmiye defterinin 30 Aralık 2005 tarihinde Çankaya İlçe Seçim Kuruluna onaylatıldığı, defter-i kebirine ise sayfa numarası verilmediği ve ilçe seçim kuruluna onaylatılmadığı görüldü.

Denetimde partinin il örgütleri gelirlerinin 14 milyon 642 bin 279 YTL 57 YKr, il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede ise gelirlerin SPK'ya uygun olduğu sonucuna varıldı.

GİDERLERİN İNCELENMESİ-

Denetimde Parti Genel Merkezi giderlerinin 31 milyon 580 bin 359 YTL, 93 YKr olarak gösterildiği görüldü. Bunun 801 bin 312 YTL, 24 YKr'si 2005 yılından devreden borçlar, 4 milyon 600 bin 623 YTL 98 YKr'sin 2007 yılına devreden alacaklar, 2 milyon 613 bin 39 YTL, 65 YKr'si personel giderleri, 2 milyon 824 bin 836 YTL, 46 YKr'si yönetim giderleri, 2 milyon 652 bin 817 YTL 37 YKr'si seçim, tanıtım, propaganda giderleri, 3 milyon 993 bin 872 YTL 15 YKr'si demirbaş alım giderleri, 8 milyon 91 bin 734 YTL, 8 YKr'si bina inşaat giderleri ve 6 milyon 2 bin 124 YTL'sinin ise il örgütlerine yapılan yardımlardan oluştuğu görüldü.

Parti Genel Merkezi'nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu ise 2 milyon 398 bin 629 YTL 72 YKr oldu. Genel Merkez'in 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, belirtilenler bazı giderlerin dışında kalanların SPK'ya uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi..

Bunun dışında Parti görevlilerinin yurt dışı seyahatleri sırasında yaptıkları 206 YTL 3 YKr bahşiş ödemesinin gider yazıldığı belirtilerek, parti görevlilerince, bir hizmet karşılığı olmaksızın kişi ya da kuruluş elemanlarına bahşiş adı altında yapılan ödemeler, parti tüzel kişiliğinin faaliyet amacıyla bağdaşmadığı, bu ödemelerin parti tüzel kişiliği adına yapıldığının da kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Denetimlerde bazı parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişiler adına düzenlenmiş seyahat harcamalarına (uçak, tren ve otobüs bilet bedelleri) ilişkin belgelerin gider yazıldığı belirtilerek, 5 bin 411 YTL 75 YKr'lik seyahat harcamasının Parti adına yapıldığını gösteren bilgi ve belge bulunmadığından, bu harcamalar Parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmediği kaydedildi.

Denetimde 28 bin 542 YTL 82 YKr'lik vergi, sigorta primi, elektrik ve telefon gecikme zammı ve faizleri ile para cezalarının gider yazıldığına işaret edilen kararda, ''Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ve faizi ile kişilerin şahsi kusurları dolayısıyla tahakkuk eden para cezalarından Parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır. Kişisel sorumluluk kapsamında olup gider yazılan 28 bin 542 YTL 82 YKr Yasa'ya uygun kabul edilmemiştir'' denildi.

Parti tüzel kişiliği adına ve amacına uygun yapılmayan 2 bin 45 YTL 77 YKr'lik harcamanın gider yazıldığı belirtilen denetimde, parti adına düzenlenmemiş olan faturalar ile Parti tüzel kişiliğinin faaliyet amacıyla bağdaşmayan harcamaların Parti tüzel kişiliği adına yapıldığının kabul edilemeyeceği kaydedildi. Bu faturalar arasında konaklama, yemek, nakliye, akaryakıt giderleri ile uyku tulumu ve şemsiye alımına ödenen bedeller yer aldı.

Partide ücret karşılığı çalışmakta iken kendi istekleri ile emekli olan personele kıdem tazminatı ödenirken, ihbar tazminatı ile ihbar tazminatına isabet eden sosyal yardımlar da hesaplamaya dahil edilerek ödeme yapıldığı belirtilen kararda, şöyle denildi:

''Fesihten söz edebilmek için sözleşmenin sona erdirilmesine yönelik bir irade beyanı olmalıdır. Partiye verilen dilekçelerde bu kişiler 16 Ocak 2008 tarihi itibariyle emekli olacaklarından bahsederek kendi istekleri ile işten ayrılmak istediklerini belirtmişlerdir. Dilekçe içeriğinden feshi işçilerin yaptığı anlaşılmaktadır. İş akdini Parti feshetmediğine ve işçiler emekli olacaklarını bildirerek ayrılma talebinde bulunduklarına göre bu kişilere ihbar tazminatı ödenmesi 4857 sayılı Kanun'a aykırılık oluşturur. Kanuna aykırı olarak yapılan 45 bin 716 YTL 74 YKr tutarındaki ödemenin Parti adına gider yazılması kabul edilmemiştir.''

Denetimde bin 135 YTL tutarındaki giderin, bir açıklama yapılmaksızın ve gerekçe gösterilmeksizin Ülken Ticarete ait faturanın aslı yerine fotokopisine dayanılarak yapıldığı belirlenerek, gerekçesiz olarak fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, SPK'nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmediği kaydedildi.

Genel Merkez gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, fatura veya serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi gerektiği halde tutanak, yazı, para makbuzu ve hesaba yapılan havaleye ait dekont gibi tek başına geçerli bir kanıtlayıcı belge niteliği taşımayan belgelere dayanan veya herhangi bir kanıtlayıcı belgeye dayanmayan 20 bin 994 YTL tutarındaki giderin SPK'nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış parcama kabul edilemeyeceği belirtildi.

Ceypa Matbaacılık Ltd. Şirketine ait gider yazılan 635 YTL tutarın 870 YTL olarak gider kaydedildiğinin fazladan gider yazılan 235 YTL'nin yasaya uygun bulunmadığı belirtildi.

-HALK TV'YE ÖDEMELER-

Parti tarafından Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş'ye yapılan ödemelerin neye istinaden yapıldığı ve şirket ile aralarında sözleşme bulunup bulunmadığının parti yetkililerine sorulduğu belirtilen kararda, şirket ile aralarında sözleşme olmadığının söylendiği ve Anayasa Mahkemesi'ne CHP Genel Sekreteri imzalı 11 Haziran 2008 tarihli yazı sunulduğu kaydedildi.

Bu yazıda, Halk TV'den alınan hizmetlerin belirtildiği, yapılan inceleme sonucunda da bin 700 YTL'nin gider belgeleri arasında bulunan Halk TV nin muavin defterinden Halk TV nin Şubat ayı kira gideri ve Halk TV tarafından Parti adına düzenlenen 236 bin YTL'nin uydu kira bedeli olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Denetim sonucunda, ''Partinin almış olduğu hizmetlerle doğrudan ilgili olmayan ve ödeneceğine dair bir belge ile Partinin yetkili organlarınca alınmış herhangi bir karar bulunmayan, Halk TV'nin kendisinin ödemekle yükümlü olduğu bu giderlerin Parti tarafından karşılanması Yasa’ya uygun bulunmamıştır. Halk TV ye yapılan 237.700.- YTL. ödemenin Hazineye gelir kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır'' denildi.

Partinin bazı kişilere herhangi bir gider belgesine dayanmaksızın ödemelerde bulunduğunun anlaşıldığı belirtilen Anayasa Mahkemesinin kararında, şunlar kaydedildi:

''Bu kişilere her ay dışarıya yaptırılan danışmanlık gideri adı altında ödemelerde bulunulduğu tespit edilmiş ve bu ödemelerin neye istinaden yapıldığı ve belgesi olup olmadığı parti yetkililerine sorulmuştur. Parti tarafından Salih Tayfun Orçun, Kerem Kalenderoğlu, Ayşe Kadın Dinler, Serhat Hürkan, Suzan Aydemir ve Z. Ersin Dağıstan'la yapılan sözleşmeler sunulmuş ve bunların dışında başka bir belge bulunmadığı söylenmiştir. Baki Özilhan'la ilgili olarak ise herhangi bir belge ibraz edilmemiştir. Partinin çalışanlarına yaptığı ücret ödemesine ilişkin bordroların incelenmesinde, bu kişilerin bordroya dahil olmadıkları, dolayısıyla da partinin bu kişilerden hizmet satın aldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle adı geçen kişilerin verdikleri hizmet karşılığında düzenli olarak aldıkları tutarlar için fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekir. Fatura veya serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi gerektiği halde tek başına geçerli bir kanıtlayıcı belge niteliği taşımayan sözleşmeye dayanarak veya sözleşmesi de olmaksızın kişilerin banka hesabına yatırılan 123 bin 672 YTL 99 YKr tutarındaki giderin yasanın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.''

CHP'nin 2006 yılı hesabına ait defter ve belgelerin incelenmesinde muhasebe işleyişi ile ilgili olarak personele, maaş ve yolluklarına istinaden verilen avanslar ile partinin işlerini takip eden avukata verilen iş avanslarının, avansın verildiği anda muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği, avansın harcandığı tarihte ödeme o anda yapılıyormuş gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği görüldüğü ifade edilerek, şöyle denildi:

''Parti, avans olarak verdiği paraları Avans Hesabı ile Kasa veya Banka Hesabını karşılıklı çalıştırarak muhasebeleştirmemiş, avans harcandığı zaman Giderler Hesabı ile Kasa Hesabını karşılıklı çalıştırarak para o zaman verilmiş gibi direkt gider yazarak muhasebeleştirilmiştir. Bu şekilde verilen avans tutarı değil, harcanan tutar muhasebeleştirilmiştir. Bu işlem, verilen avansın muhasebeleştirilmemesi anlamına gelmekte olup, avansların takibini güçleştirmektedir. Ayrıca yapılan bu işlem muhasebenin temel ilkelerine de aykırıdır. Verilip de harcanmayan avansların, kayıt altına alınmadığından kişilerin üzerinde kalmış olmalarına rağmen defter ve belgelerden takip edilmesi imkanı bulunmamaktadır. Bu ise partinin mali işlemlerinin tamamının denetlenmesini imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, verilen bütün avansların muhasebe kayıtlarının tutulması ve denetime elverişli şekilde Anayasa Mahkemesi'ne sunulması gereğinin partiye bildirilmesi ile 2820 sayılı Yasa’nın 60. maddesine göre kayıtları tutmayan Parti sorumluları hakkında Yasanın 113. maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.''

Mal veya hizmet satın almak amacıyla kişi veya şirketlere verilen avanslar ile alınan mal veya hizmet karşılığı firmalara olan borçlar tek hesapta Firmalar Hesabında takip edildiği belirtilen denetim kararında avansların ilgili avans hesaplarına ve borçların Satıcılar veya Borçlar Hesabına kaydedilmeleri gerektiği belirtilerek, muhasebe sistemine uygun kayıtların tutulması ve denetime elverişli şekilde Anayasa Mahkemesi'ne sunulması gereğinin partiye bildirilmesi gerektiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

-SONUÇ-

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 2006 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, Parti'nin 2006 yılı kesin hesabında gösterilen 48 milyon 621 bin 269 YTL 22 YKr geliri, 45 milyon 115 bin 195 YTL 7 YKr gideri ve 3 milyon 40 bin 414 YTL 5 YKr nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve SPK'ya uygun olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme, SPK'nın 70. maddesine göre Parti amacına uygun ve Parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 465 bin 660 YTL 10 YKr gider karşılığı parti mal varlığının, aynı Kanun'un 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine'ye gelir kaydedilmesine kararlaştırdı.

Mali işlemlerin SPK'ya uygunluğunun denetlenebilmesi için muhasebe sistemine uygun muhasebe kayıtlarının tutulması, verilen bütün avansların muhasebeleştirilmesi ve denetime elverişli şekilde Anayasa Mahkemesi'ne sunulması gereğinin de CHP'ye bildirilmesine karar veren Anayasa Mahkemesi, ayrıca SPK'nın 60. maddesine göre usulüne uygun kayıtları tutmayan, defter-i kebirine sayfa numarası vermeyen ve hiç tasdik ettirmeyen Parti sorumluları hakkında SPK'nın 113. maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

2004 YILI KESİN HESABINDAN TOPLAM 267 BİN 860 YTL HAZİNE'YE GELİR KAYDEDİLDİ


Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 2004 yılına ait kesin hesap incelemesinde, 267 bin 860 YTL 57 YKr gider karşılığı parti mal varlığının,Hazine'ye gelir kaydedilmesine, Aynı gider belgelerini mükerrer olarak gider yazarak partiyi zarara uğratan sorumlular hakkında cezai yönden gereğinin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin 2004 yıllarına ait mali denetimine göre, denetimin maddi unsurlarını oluşturan defter ve belgelerde CHP'nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2004 yılı gelirlerinin 72 milyon 548 bin 865 YTL 82 YKr, giderlerinin 55 milyon 910 bin 554 YTL 77 YKr ve 2005 yılına devreden nakit mevcudunun 16 milyon 638 bin 311 YTL 5 YKr olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görüldü.

Parti Genel Merkezi gelirleri 51 milyon 628 bin 983 YTL 36 YKr olarak gösterildi. Bunun 436 bin 108 YTL 55 YKr'si 2003 yılından devreden alacaklar, 337 bin 196 YTL 74 YKr'si 2005 yılına devreden borçlar, 8 milyon 59 bin 380 YTL 55 YKr'si 2003 yılından devreden nakit mevcudu, 6 milyon 823 bin 353 YTL 63 YKr'si aidat gelirleri, bin 681 YTL 70 YKr'si bağış gelirleri, 640 YTL'si defter-makbuz satış gelirleri, 19 bin 73 YTL 48 YKr'si mal varlığı gelirleri, 6 milyon 82 bin 591 YTL 68 YKr'si banka mevduat gelirleri, 29 milyon 858 bin 405 YTL 35 YKr'si hazine yardımı ve 10 bin 551 YTL 68 YKr'sinin çeşitli gelirlerden oluştuğu saptandı.

Mali denetim sonucunda, Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na (SPK) uygun olarak sağlandığı sonucuna varıldı.

-SUÇ DUYURUSU-

Yüksek Mahkeme heyeti, Parti Genel Merkezi'nin 2004 yılı muhasebe kayıtlarının tutulduğu yevmiye defterinin yıl ortasında 18 Ağustos 2004'te Çankaya İlçe Seçim Kuruluna onaylatıldığı, defter-i kebirine ise sayfa numarası verilmediği ve ilçe seçim kuruluna onaylatılmadığını tespit etti.

2820 sayılı Kanun'a göre, parti adına elde edilen gelirlerin alındığının ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığının ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirileceği, bu defter ve kayıtları tutmayanların altı aydan bir yıla, bu defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenlerin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağının hüküm altına alındığı vurgulandı. Anayasa Mahkemesi, ''Buna göre 2820 sayılı Yasa'nın 60. maddesine aykırı olarak yevmiye defterini yıl başlamadan önce tasdik ettirmeyen, defter-i kebirine sayfa numarası vermeyen ve hiç tasdik ettirmeyen Parti sorumluları hakkında Yasa'nın 113. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulması gerektiği'' sonucuna vardı.

-BAHŞİŞ ADI ALTINDA YAPILAN ÖDEMELER-

Mali denetimde, partinin 2004 yılı il örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu da saptandı.

Parti Genel Merkezinin 2004 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede de belirtilenler dışında kalan giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varıldı.

İlgili yasa hükümleri gereği alınan bir mal veya hizmetin tutarının gider kaydedilebilmesi için esas olan belgenin fatura olduğunu vurgulayan Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Kanun'a göre, bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılacağını hatırlattı.

Parti görevlilerinin yurt dışı seyahatleri sırasında yaptıkları ve ayrıntısı gösterilen 243 YTL 57 YKr'lik bahşiş ödemelerinin gider yazıldığını saptayan Anayasa Mahkemesi heyeti, parti görevlilerince, bir hizmet karşılığı olmaksızın kişi ya da kuruluş elemanlarına bahşiş adı altında yapılan ödemelerin, Parti tüzel kişiliğinin faaliyet amacıyla bağdaşmadığı gibi bu ödemelerin Parti tüzel kişiliği adına yapıldığının da kabul edilemeyeceği vurgulandı. Kararda, yurt dışı bahşiş giderlerine ait tabloya da yer verildi.

-PARTİLİLERİN SEYAHAT HARCAMALARI-

Aralarında parti yöneticileri Önder Sav, Cevdet Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nin de bulunduğu bazı partililer adına düzenlenmiş seyahat harcamaları, uçak, tren ve otobüs bilet bedelleri, konaklama bedellerine ilişkin belgelerin gider yazıldığını belirleyen Anayasa Mahkemesi heyeti, 4 bin 918 YTL 20 YKr'lik seyahat harcamasının Parti adına yapıldığını gösteren bilgi ve belge bulunmadığından, bu harcamaları Parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul etmedi.

İncelemelerde, 27 bin 612 YTL 38 YKr vergi, sigorta primi ve kira bedelleri gecikme zammı ve faizleri ile para cezalarının gider yazıldığını belirleyen Yüksek Mahkeme, parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ve faizi ile kişilerin şahsi kusurları dolayısıyla tahakkuk eden para cezalarından Parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmadığını kaydetti. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğunun açık olduğunu vurgulayan heyet, kişisel sorumluluk kapsamında olup gider yazılan 27 bin 612 YTL 38 YKr'yi Yasa'ya uygun kabul etmedi.

Anayasa Mahkemesi, yapılan incelemede ayrıca parti adına kayıtlı olmayan bir cep telefonu faturalarının parti bütçesinden ödendiğini de belirledi. Binnaz Gürbüz adına kayıtlı ve toplam tutarı 2 bin 398 YTL 30 YKr olan cep telefonu faturaları bedellerinin gider yazılmasının, parti tüzel kişiliğinin faaliyet amacıyla bağdaşmayacağını kaydeden Anayasa Mahkemesi, bu ödemenin parti tüzel kişiliği adına yapıldığının da kabul edilemeyeceğine hükmetti.

-MÜKERRER HARCAMALAR İÇİN SUÇ DUYURUSU-

Heyet, yapılan incelemede ayrıca, 31 Aralık 2004 tarihli mahsup fişinde gider yazılan 13 bin 387 YTL 94 YKr'lik harcamaya ilişkin mahsup fişi ekinde hiçbir belgenin olmadığını belirledi. Yapılan incelemeler sırasında, bu fişte belgesiz olarak gider yazılan harcamalara ilişkin belgelerin, 2005 yılında mahsup fişine eklenerek tekrar gider yazıldığını tespit etti. Anayasa Mahkemesi, mükerrer olarak gider yazılan 13 bin 387 YTL 94 YKr'nin, Kanun'un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunu kabul etmedi. Heyet ayrıca, bu eylemle ilgili olarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiği sonucuna varıldığını bildirdi.

-BELGESİZ GİDER YAZILAN AVANSLAR-

Yapılan incelemede, 2 bin 629 YTL tutarındaki avansın, herhangi bir harcama belgesi olmaksızın 31 Aralık 2004 tarihli mahsup fişinde 15 Aralık 2004 tarihli Genel Sayman Mahmut Yıldız imzalı avans listesine istinaden gider yazılıp kapatıldığı tespit edildi. Parti Muhasebe Müdürü tarafından sunulan 28 Mayıs 2008 tarihli yazıda, söz konusu tutarın listede adı geçenlerce Parti adına muhtelif tarihlerde yapılan ancak belgelendirilemeyen masraflar olduğu belirtildi. 2 bin 629 YTL tutarındaki avans, herhangi bir belgeye dayanmaksızın gider yazıldığından Kanun'a uygun kabul edilmedi.

Belgesiz olarak gider yazılan avansın, Altan Öymen, Bülent Boratalı, Eşref Erdem, Hükümet komiseri, Nihat Matkap gibi isimlere verildiği, bu tutarın bin 458 YTL'sinin ise Genel Başkan Deniz Baykal için harcandığı belirlendi.

-FATURA YERİNE FOTOKOPİ-

Yapılan incelemelerde, 9 bin 763 YTL 42 YKr tutarındaki giderlerin, bir açıklama yapılmaksızın ve gerekçe gösterilmeksizin fatura aslı yerine fotokopisine dayanılarak yapıldığı da tespit edildi. Gerekçesiz olarak fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun'un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmedi.

Genel Merkez gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gösterilen harcamaların dayanağı olarak sözleşme, tutanak, proforma fatura, adisyon fişi, Parti görevlilerince düzenlenmiş ve imzalanmış gider makbuzu gibi belgelerin muhasebe fişine eklendiği, bazı harcamaların da herhangi bir belgeye dayanmadığı tespit edildi. Tek başına geçerli bir kanıtlayıcı belge niteliği taşımayan belgelere dayanan veya herhangi bir kanıtlayıcı belgeye dayanmayan 52 bin 89 YTL 16 YKr tutarındaki giderin ilgili Kanun'un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmedi.

Bir gıda şirketine ödenen mahsup fişinde gider yazılan, fatura tutarının 60 YTL olduğu halde 160 YTL olarak gider kaydedildiği belirlendi, fazladan gider yazılan 100 YTL yasaya uygun bulunmadı.

İncelemede, 10 Aralık 2004 tarih mahsup fişinde Mehmet Sevigen'e bankaya yatırılmak suretiyle 12 bin YTL avans verildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu avansın 2005 ve 2006 yıllarına devredildiği ve bu yıllarda da kapatılmadığı anlaşıldı. Avansın kapanıp kapanmadığı konusunun Parti yetkililerine sorulduğu, bu avansın ilgilinin Genel Başkanın yanında seyahat etmesinden dolayı verildiği, avansın 2008 yılına kadar devir suretiyle intikal ettiği ve 9 Haziran 2008'e kadar kapatılmadığı yönünde cevap verildiği kaydedildi. Parti görevlisine verilen avansın, üzerinden uzun süre geçmesine rağmen kapatılmadığını, bu durumun SPK'ya aykırı olduğunu belirleyen Yüksek Mahkeme, ''Genel Başkanla birlikte yapılan seyahat dolayısıyla verilen 12 bin YTL avansın, üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen seyahate ilişkin harcama belgelerinin ibraz edilerek kapatılmaması ve iade edilmemesi nedeniyle Hazine'ye irat kaydedilmesi gerektiği'' sonucuna vardı.

haber7.com
 
Üst