Çİfte Vergİlendİrmeyİ Önleme

Çİfte Vergİlendİrmeyİ Önleme
çifte vergilendirme anlaşması olan ülkeler çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olan ülkeler vergilendirme listesi nedir vergi
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN VERİLEN

MUKİMLİK BELGESİNDE ARANAN ŞARTLAR

Mukimlik belgesi, Ülkemiz ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları bulunan ülkelerde iş yapan Türkiye mukimi kişi ve kuruluşlara, anlaşma hükümlerinden yararlanabilmeleri için verilmektedir.Mukimlik belgesi için başvuran kişilerin gerçek ya da tüzel kişi olmalarına bağlı olarak, aşağıda yer alan dilekçe örneklerinden biri ile Başkanlığımıza başvurulması ve dilekçede gerçek veya tüzel kişilerin irtibat telefonlarının bulunması gerekmektedir.Mukimlik belgesinin düzenlenebilmesi için Başkanlığımıza iletilmesi gereken belgeler:1. Gerçek kişiler için :

a) Bağlı bulundukları muhtarlıklardan alınmış yeni tarihli bir ikametgah belgesi,

b) Vergi Kimlik numarası.2. Tüzel kişiler için :

a) Bağlı bulundukları vergi dairelerinden alınmış (yeni tarihli olmak şartı ile) Türkiye’de faal ve tam mükellef olduklarını gösterir bir mükellefiyet belgesinin aslı,

b) Bu kişilerin tüzel kişilik adına imza atmaya yetkili olduklarını gösteren imza sirkülerinin onaylı örneği,

c) Ayrıca, tüzel kişilik adına dilekçeye imza atan kişi ya da kişilerin isimlerinin dilekçede şirket kaşesi ile birlikte yer alması gerekmektedir.Diğer yandan Ülkemiz uygulamasına göre Anlaşmaya taraf devlette iş yapan Türkiye’de yerleşik kişilere bu devletin yetkili makamlarınca hazırlanarak verilen belgeler tarafımızca onaylanmamaktadır. Bunun yerine Başkanlığımız yetkili makamlarınca (Anlaşmaların 3 üncü maddesinde belirtilen) onaylanan ve ilgili kişinin adı-soyadı (ünvanı), adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarasının yer aldığı bir belge verilmektedir.
 
Üst