cinler hakkında bilmek istedikleriniz

Ebrar

Banned
cinler hakkında bilmek istedikleriniz
cinler hakkında çar çur çor cinlerden yardım almak cinler neye benzer hakkinda
Cinler Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey :
Bilinmeyen,esrarengiz,sır dolu,gizemli konuların içinde insanlaren cezbedici olanı herhalde cinlerdir.Hepimiz çocukluğumuzdanbu güne kadar mutlaka cinlerle ilgili bir şeyler duymuşuzdur.Cin görmek,cin çağırmak,cinden bilgiler almak,cinlerehükmetmek,cinlerden define yeri öğrenmek,cinlere definegetirtmek,hatta cinlere spor toto,sayısal loto,şans topu,on numara,süper loto,iddia gibi şans oyunlarının sonuçlarını önceden söyleterekzengin olmak hayalleri insanın doyumsuziştahının ne kadarsınırsız olduğunun kanıtıdır.Sayısal loto sonuçları çekiliş yapılmadan önce cinler tarafından size söyleniyor.Bunu kim istemez.İddia oyununda maç sonuçlarını maçlar oynanmadan önce bilmek
ne güzel olurdu doğrusu.

Cinler kaç yıl yaşar ?
Kuran'ı Kerim'de cinlerin ateşin dumansız alevinden yaratıldıkları veinsanlardan önce yaratıldıkları yazılıdır.Cinler yüzlerce hatta binlerce yıl yaşayabilirler.Cinlerin ömrü insanara oranla çok daha uzundur.
Bu sebepledirki cin bin yıl önce saklanmış bir definenin yerinibilebilir,yüz yıllar önce olmuş olayları cin o zamanlar yaşadığındangayet net bir şekilde anlatabilir.Bu kadar uzun bir ömre sahip olancinler elbette bu ömürle orantılı olarak güçlü bir hafızaya sahiptirler.Cin gibi,cin gibi bakıyor,cin gibi akıllı,cin fikirli,cinbaz (canbaz)sözleri cinlerin verdiği ilhamla insanlar arasında hala söylenmektedir.

Kur'anda cinler :
Cin Suresinde Peygamberimiz Hz.Muhammed Kur'an okurkencinlerin onu dinledikleri,ve peygamberimizin cinleri doğru yola
çağırması anlatılmaktadır.Yine Kuran'da insanlar gibi cinlerin de kötülük yapan,günahkar olanlarının Cehenneme atılacağı yazar.Anlaşıldığı gibi Peygamberimizde cinleri görmüş,cinlerle konuşmuş, cinlere tebliğde bulunmuş,cinleri de insanları uyardığı gibi uyarmıştır.Kuran'da cinlerle ilgili Sure ve Ayetler mevcuttur.Cinlerle ilgili Sure ve Ayet numaraları cinlerlealakalı Ayetleri incelemek için belirtilmiştir.Cinlerle ilgili Sureler:En am suresi 76.Ayet.Neml Suresi 10.Ayet
Kassas Suresi 31.Ayet.Hicr Suresi 27.Ayet.Rahman Suresi 15.Ayet.Kehf Suresi 51.Ayet.Araf Suresi 178.Ayet.Saffat Suresi 10.Ayet.Cin Suresi 8.ve 9.Ayetler.

Kutsal kitaplarda cin ve periler
Tevrat ve İncil'de de cinlerden bahsedildiği gibi Budizm,Taoizm,Şamanizm gibi inançlarda da cinler önemli yer tutar.Bütün inanç sistemleri cinleri dışlamaz cin gerçeğini kabul eder.Kuran tefsircilerine göre insanların atası Adem cinlerin atası ise Cann yani iblistir.Yine verilen bilgilerde cinlerin de insanlar gibi erkek ve dişilerden oluştuğu bunların erkeklerine cin dişilerine de peri dendiğisöylenir.Cinlerinde iyileri ve kötüleri vardır.Cinler binlerce yıl yaşar ve onlarda evlenir,çoğalır.Cinler ve perilerle evlenen insanların olduğu her devirde söylenegelmiştir.
Cinleri görüntülemek mümkünmü ? Cinleri gösteren kamera.
Kuran'ı Kerim'de ki cinlerin tarifi yapılırken ateşin dumansız alevindentanımı bizlere cinlerin ışınlar ve dalga boylarından meydana gelmiş yaratıklar olduğunu düşündürmektedir.Askeri amaçlarla geliştirilen çeşitli görüş aygıtlarının zamanla duvarların ardını bile gösterebilecek kadar geliştiği bu çağda yeni keşfedilen bir cihazla cinlerin de
görülmesinin mümkün olabileceğini düşünmek hiç te hayal perestliksayılmasa gerek.Belki de cinleri görebilecek bir cihaz geliştirildi.Böyle bir cihaz yapıldıysa bu cihazı yapmayı başaranların biz cinleri görüyoruz diyerek bu muazzam bilgiyi Dünya kamu oyuna açıklaması beklenemez.Tıpkı uzayda yaşayan başka canlı türlerinin ve
medeniyetlerin varlığının bilindiği halde insanlardan gizlenmesi gibi cin gerçeğide büyük bir kıskançlıkla gizlenmektedir.
Oysa eskiler cinlerle ilgili konularda bildiklerini insanlarla paylaşmakta hiç de kıskanç değillerdi.Cinlerle ilgili kitaplar yazar ve cin çağırmanın yöntemlerini ayrıntılı olarak açıklarlardı.

Cin çağırmanın yollarını anlatan kitaplar :
Cin çağırmak,cinleri görebilmek,cinlerle konuşmak,cinlerden define yeri sormak,cinler vasıtasıyla kayıp eşyaları bulmak,cinlerden kayıp kişilerin yerlerini tesbit etmelerini istemek,cinler vasıtasıyla gizli ya da uzakta konuşulanları duyabilmek gibi çeşitli ilginç konuları içinde barındıran Firdevs-i Tavil'in 1488 yılında yazdığı Davetname adlı eser o zamanlar cin konusunun halktan saklanmak bir yana bizzat yetkili kişilerce halka açıklandığına iyi bir örnektir.Kitapta cinler ayrıntılı bir şekilde anlatılmış, cinlerin görünüşleri açıklanmış,cin ve perileri özel amaçlar için kullanma
yolları ayrıntılı bir şekilde okuyucuya aktarılmıştır.Cin çağırmanın yolunu gösteren Davetname adlı bu muhteşem eserin 1703 tarihli yazmalarında ise cinlerin ve perilerin görüntüleri inceden inceye tarif edilerek sahifelerde resmedilmiştir.Cin ve peri çağırmanın yollarını anlatan bu eser İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. Bu muhteşem ve eşsiz eseri günümüz Türkçesine tercüme etmek gizemli cinler alemine meraklı araştırmacıların yapacakları çalışmalara ışık
tutacaktır.Ayrıca Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde de cinlerle ilgili bilgi ve tasvirler bulunmaktadır.Bu muhteşem eser de Türk ve İslam Eserleri Müzesinde muhafaza edilmektedir.Osmanlı sarayını cincilik yeteneği sayesinde etkisi altına alarak büyük bir servet sahibi olan meşhur cinci hocayı da tarih yazar 1648. Cin ve perilerle nerelerde karşılaşma ihtimalimiz yüksektir ? Cin ve periler her zaman,her yerde görülmez.Özellikle ıssız ,insanların yerleşim yerlerinden uzak alanları kendilerine mekan seçerler.Terk edilmiş metruk evler buna güzel bir örnektir.İnsanlar nasıl evlerine tanımadıklar
yabancı birinin girmesini hoş karşılamaz,bu davetsiz misfiri hırsız olarak adlandırırsa cinlerde kendi bölge ve mekanları içersine giren insanlara ayn tavrı gösterirler.Böyle bir durumda aniden karşısında bir cini veya cinleri
gören kişinin durumunu düşünün,elbette kişi bu ani karşılaşmadan olumsuz etkilenecektir.

Cin çarpması :
Cin çağırayım derken cin çarpmasına uğrayan çok sayıda insan vardır.Böylebir niyeti olmadığı halde isteği dışında cin veya cinlerle karşılaşan kişilerde vardır elbet.İster isteyerek,ister istem dışı olsun cinlerle karşılaşma halinde kişi cinlerin yaydığı dalga boyuna maruz kalır,bunun yanında cinlerin kimi zaman büründükleri dehşet verici görüntüde bu dalga boyunun yaydığ sarsıntıya ilave edilince elbette insanın ruhsal dengesinde de sarsıntılar olacaktır.Cin görüldüğünde duyulan bu ani korku ve heyecan özellikle yüz felci ve psikolojik travmalara sebep olur.Halk arasında böyle kişiler cin çarpmış,cin tutmuş,cinli,cinlere karışmış gibi ifadelerle tanımlanır. Bu tür kişiler ya istem dışı cinlerle karşılaşmış ya da cin çağırmaya soyunmuş acemi kişilerdir. Cinler neye benzer,fiziki görünümleri nasıldır ? Cinler bazen bir kedi,bazen bir keçi,bazen bir at,bazen de bir insan ya da yarı insan yarı hayvan şeklinde görülebilir.Anlaşılan odur ki cinler
kendilerini istedikleri şekillerde gösterebilme yeteneğine sahiptirler. Bazen korkunç bir yaratık suretinde görünen bir cin bazen de çok güzel bir peri kızı şeklinde insanın karşısına çıkabilir.İnsanların hizmetine giren cin ve periler elbette bağlı oldukları kişilere onların hoşuna gidecek en güzel surette görünürler.

Cin çağırmak için gerekenler :
Kuvvetli bir iradeye sahip olmak ve cesur olmak cin çağırmaya talip olan kişilerde aranan birinci ve vaz geçilmez özelliktir.Cin göründüğü zaman korkan kişi cini etkisi altına almak isterken cinin etkisine girer,elbette cin de karşısındakinin kendisinden korktuğunu fark edecek, kendinden korkan kişinin hizmetine girmektense onu kendi hizmetine almak isteyecektir.Bu gayet doğaldır,öyleyse cin çağırma işi için kollar sıvayanlar cesaret sahibi değillerse tabir yerindeyse "Dimyat'a pirinçe giderken evde ki bulgurdan olabilirler ".Cin çağırmak anlaşılacağı gibi
zayıf iradeli insanların ruh ve fizik sağlığı için sakıncalıdır.

Cin nasıl geri gönderilir.
Cin çağırmak için kuvvetli bir irade ve cesaret gerektiği gibi gelen cini veya cinleri geldikleri yere geri göndermekte ayrı bir maharet ister. Cinin gelişi gitmesine oranla daha kolaydır.Cini göndermek ise bir hayli zordur.Cini gönderebilmek için cinin size saygı duyması,gücünüz karşısında itaat etmesi gerekir. Bu işlem için sadece cesaret yeterli olmaz bilgi şarttır, bilgisiz bir kişi cinleri başına toplayabilse de geri gönderemezse hayatı kendine bir bakıma zindan eder.Böylelerine cinli veya cin musallat olmuş denir. Cinlerle evlilik.Cinlerle insanlar evlenebilir mi ? Cin yada Perilerle evlenen insanların varlığından tarih boyu bahsedilir. Cin erkek olduğundan cinlerle kadınlar evlenir.Cinin dişisine Peri denir.
Perilerle de erkeklerin evlendiği söylenegelmiştir.Peri kızı,peri kadar güzel ifadeleri dişi cin olan perilerin ne kadar güzel olduklarını tabii belkide istedikleri zaman insanlara kendilerini öyle gösterebilme yeteneklerini ortaya koyar.Huddam cin çağırma ustalarının kendilerine hizmet etmekle görevlendirdikleri cin ve perilere verilen isimdir. Huddamı peri olan cin çağırma ustalarının bazılarının bu hizmetli perileriyle evlendikleri söylenir.Peri görüpte aşık olan,hatta perinin
peşinden gidip cinler alemine karışan,ortadan kaybolan kişilerle alakalı pek çok söylence vardır.Güzellikleriyle insan oğlunun aklın başından alan bu varlıklar aynı zamanda son derece akıllıdırlar ki bu gün bile parlak bir zekaya sahip olanlarımızı cin fikirli,cin gibi akıllı ifadeleriyle tarif ederiz.

Eski Türk İnancında Cinler:
İslamiyet öncesi Türk inancında yine tek Tanrıya tapılırdı.Erişilmez anlamında Gök Tanrı ifadesiyle adlandırılan yaratıcı insan oğluyla beraber cinleri de yaratmıştı.Gök Tanrı inancında Cinlerin üç büyüğü vardı, bunların adları çar,çur,çor idi.Örneğin günümüzde dahi parayı çar çur etti derken,bu eski cin isimlerinden bahsederiz.Yani cin gibi geldi ve gitti.Tabii aniden görünüpte sonra kişiye musallat olan cinleri bu ifade dışında tutuyoruz.Yine karman çorman ifadesi,karışıklığı cinlerin görülmesiyle çıkan karmaşayı ve cinlerin etkisine girip dağınık ve düzensiz bir hayat yaşayanları hatırlatır. Aklım karman çorman oldu derken bir bakıma sanki cin gören kişinin o anki şaşkınlığını aklının başından gider gibi oluşunu da ifade etmezmiyiz.
:band1:
 

Misafir melih

Forum Okuru
cevap

arkdaşlar bn bızım burda bi alım var asıl üç harfliler 3 türmüş bir hayvana benzeyen bnlar asıl yüzü her şekle girer ama asıl yüzü merkep e benzer miş yani eşek gibi kafaları kulakları at gb ayakları eşek ayakları kuyrukları da aynen ve bir de insan a bnzeyen ama bızden görüüş olarak farklı olanlar var mıs bnların büyük küçükleri varmı büyük olanların tek ayağı bi odayı doldururmuş birde rüzgar şeklinde olanlar varmış hni tufan var ya çember oluşturr ne zaman yakınıza gelse bi ayet el kürsü okuyun nasıl da gıdıyor fark edersınız sacma geleblır ama gercekden böyle dıyor ınanmdadm kitapdan gössterdi
 

v195na

Forum Okuru
mahlukat

iyide eyer cinler bazen insan kılığına girebiliypsa ben niye hiç cin görmedim ama yukardaki anlatım için teşekurler ya bişeyi çok merak ediyorum lutfen ama lutfen eyer cinlerle konuşan vegöruşen biri varsa anlatsın çok çok merak ediyorum lutfen
 

VELİ

Forum Okuru
Emeğinize sağlık ben bir konuya değinmek istiyorum cin çağırılınca gerçekten gelirmi ve ona istediğimizi yaptırabilirmiyiz cin nasıl çağrılır gibi sorularıma cevap aryorum yardım edermisiniz.
 

Onur ...

Forum Okuru
Arkadaşlar ben arkadaşımla bir gün kavga ettim ve onların evinden bizim eve giderken bana bir kağıt verdi sonra ben onu okudum ve yırtıp attım. Eve geldiğimde biraz kafamı toplamak için yatıp kitap okumak istedim ama kitabı açtığımda arkadaşımın verdiği kağıt içinden çıktı yazanlar aynıydı ve yazının şeklide aynıydı ve bunun imkansız olduğunu biliyordum ama sanırım bana dadanmışlar bu tür birkaç şey daha başıma geldi siz inanmasanız bile benimle bir çok şeye tanık olan ve bana inanan bir dostum var adıda Batuhan
 

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
benim arkadaşım görmüş aynı insan gibiymiş,yüzü sarı gözlerinin her tarafı beyazmış ve kafasının arka kısmında saç varmış saçı siyahmış üst tarafı kelmiş ve çok çirkinmiş.
 

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
arkadaşlar bend emeraklı biriyimdir ve başıma gelenleri sizinle paylaşmak isterim deli diilim benimde arkadaşım var adı elif evet ilginç 3.sınıfta başladı herşey elifinde ama elifle 4. sınıfta tanıştık çok kötüydü lolidordo çok çirkin şeyler görüyordum sanki baş gibi ortalarından geçiyor ve zar zor odaama varıyordum korkudan annemle uyumaya başladım orası çok ürkütüycü evet sonra onları besmele ile kaybettim bilmiyorum 4. sınıftayım evet bu sefer gözümü kapattığım anda gerçek olanları görüyorum onlar ı çoğu yerde görüyorum gözlerimi kapadığımda sonra 5. sınıf rüyalarıa girmeye başladılar sonra dualarla kovdum 6.sınıf sesler duyuyorum hatta bi gün arkadaşım elif diil ona herşeyi anlatım sonra çok büyük bi köpek bizi takip etmeye aşladı gizlice kulaklaarı uzundu kulaklarımda havlama sesleri duyuyordum evlerine gitik kapıda baırıyordu siyahtı pek incelemedim muska yaptırdım ama üstümde inneli olmasına ramen yok oldu bulamadım şimdi evde arada hıp hızlı geçen kara şeyler görmüş arkadaşım elifin köpeği 1 hafta donuk kalmı ş bir gün babası işten gelmiş sonra zil çalmış ama babasının görünümünde ve sesinde ama sonra aklına gelmiş geri kaçmış ve bide beyaz şeylerde görüyorum yattığmda ışıkk yanmadığı halde oda bembeyaz ve arkadaşım gözlerini açtığında bembeyaz kız görüyor ama kayıp oluyor arkadaşlr biz ne yapalım
 

Benzer Diğer Konularımız !

Üst