Cinler var mıdır?

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum okuru

Forum Okuru
Cinler var mıdır?
Cin denilen yaratık nedir? Bunların varlıklarına inanmak gerekir mi. İnanmayan kimse müslüman sayılır mı?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Allah'ın halifesi ve çeşitli ahkam Ve ibadetle mükellef olan insanın aslı toprak olduğu ve topraktan neşet eden gıdalarla beslendiği gibi, cin de çeşitli ahkam ve ibadetle mükellef olup ateşten yaratılmış bir çeşit mahluktur. Varlığında şüphe yoktur. Kuranı Kerim, sünneti seniyye ve İcmaı ümmet ile sabit olduğundan varlıklarını inkar etmek küfürdür. Kur'anı Kerim, cinler hakkında bir çok ayet serdetmiştir. Hatta Kuran'ı kerim de yer alan ve onların ismini anıp, durumlarını açıklayan cinn süresi de vardır. İnsanların bir kısmı mümin bir kısmı kafir olduğu gibi cinlerin de bir kısmın mümin, bir kısmı kafirdir.

" De ki cinlerden bir topluluğun dinleyipte şöyle söyledikleri bana vahiy olunmuştur. Gerçekten bizi doğru yola ileten hayret verici güzel bir Kuranı dinledik. Biz de ona iman ettik, kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız". (Cin süresi 1)

" İçimizden Müslüman olduğu gibi hak yoldan sapanlar da vardır. Müslüman olmuş olan kimseler hak yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlar ise onlar cehenneme odun oldular"
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Bakteri ve mikrop gibi canlı mahluklar bize görünmediği halde, var olduklarından hele bu zamanda şüphe olmadığı gibi, cinlerin de bize görünmemeleri yok olmalarına delil teşkil etmez. Varlıkları kesindir bir çok kimse cinlerle görüşüp onlardan söz ettiği gibi, İbni Mesuddan gelen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz de cinlerle görüşmüştür. Yalnız İbn-i Abbas: Peygamber Efendimiz in Çinlilerle görüşmediğini, belki onlardan bir cemaatin peygambere gelip sabah namazında okuduğu zammı sureleri dinlediklerini beyan ediyor.

Eskiden Müslüman olmayan bazı tabip ve felsefeciler cinlerin varlığını inkar ediyorlardı. Şimdi de onların devamından ibaret olan bazı sapıklar da, onları inkar etmektedir. Aslında bunların varlıklarını inkar eden kimse şeytan ve melekleri, ve dolayısıyla meleklerden olan Cebrail vasıtasıyla gelen vahyi de inkar eder, bunların varlıklarını inkar etmek, aslında İslam'ın temelini inkar etmekten kaynaklanmaktadır.
 

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
İnsanların çoğu cinlere inanmaz. Görmedikleri için . Oysa aldığımız havada görünmüyor yerçekimide öyle insan görmediğini niye inkar eder anlamış değilim. Hocam ben bir soru sorsam cinler insanlara musallat olabilirmi ? Yani cin çarpması mümkünmü ?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Cinlerin etkisi
Cin, insanın içine girebilir. Bu husus hadis-i şerifle sabittir. İnsanın his ve hareket sinirlerine tesir ederek, hareket ve ses hasıl ederler. İnsanın, bu kendi söz ve hareketinden haberi olmaz. Böylece vaktiyle Romada ve Peştede ve Türkiye’de konuşan çocuk ve hastalar görülmüştür. Bunları konuşturan cin, uzak ülkelerdeki veya eski zamanlardaki şeyleri söylediklerinden, bazı kimseler, bu çocukların iki ruhlu olduğunu veya başka insanın ruhunu taşıdığını sanmışlardır. Bunun yanlış olduğunu dinimiz açıkça bildirmektedir.

Cin ve şeytanların insanların damarlarına kadar girip zarar verdikleri hadîs-i şerîfle bildirilmiştir. Cinlerin meydana getirdiği hastalıklardan korunmak için çeşitli duâlar vardır.
Duâların en kıymetlisi Fâtiha sûresidir. Hz.Ali'nin bildirdiği İbni Mâce'deki hadîs-i şerîfte, (İlâçların en iyisi Kur'ân-ı kerîmdir) buyuruldu. Hastaya okunursa, hastalığı hafifler. Eceli gelmemiş ise, iyi olur. Eceli gelmiş ise, rûhunu teslîm etmesi kolay olur
 
Üst