Çıplak ayağa mesh edilebilir mi?

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum okuru

Forum Okuru
Çıplak ayağa mesh edilebilir mi?
Son zamanlarda İranlıların tesiri ile çıplak ayağı yıkamayıp sadece mesh ederek abdest alanlar bulunmakta. Hatta bazıları sadece ayağının iki parmağını mesh ediyorlar.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Ehli Sünnet Vel Cemaat mezhebine göre ayakları yıkamak abdestin farzlarından biridir. Onların tümünü veya bir kısmını yıkamadan abdest alıp namaz kılmak caiz değildir. Ashabı Kiram, fukaha ve müfessirlerin cumhuru bu görüştedirler. Biz Peygamberin izini takip eden bu hidayet kervanına ayak uydurmak zorundayız. Bunları yanlış olarak telakki edip İslam alemi içersinde azınlık sayılan ve Ehli Sünnete yaklaşmak temayülü göstermeyen Caferiye Cemaatine katılıp İslamın en büyük şiarı olan namazın butlarına sebep olmak cahilliktir. Kuranı Kerim ayakların yıkanmasını ifade ettiği gibi hadis ve fıkıh kitapları da onu ifade etmektedir. İbni Ömer şöyle diyor, Peygamber Aleyhisselam bir savaşta geri kalmıştı. İkindi namazının gelip çattığı bir sırada bize yetişti. Biz de o zaman abdest alıp ayaklarımızı mesh etmekle yetindik. Bunun üzerine Rasülü Ekrem; en yüksek sesle şöyle buyurdu. Ayak topuklarının ateşten vah haline. İki veya üç defa söyledi.

Cabir (r.a.) de şöyle diyor. Peygamber efendimiz abdest aldığımızda ayakları yıkamamızı emretti.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Durum böyle olmakla beraber ayakları yıkamanın farz olmadığına inanan bir kimseyi tekfir edemeyiz. Çünkü abdest ayetinde, ercül (Ayaklar) kelimesi mensup olarak okunsa, ayakların yıkanmasının farz olduğunu kesin olarak ifade eder. Ama kıraatte olduğu gibi mecrur yani esre olarak okunsa kesin bir şekilde onu ifade etmez. Çünkü mecrurun cerri, civar için olabileceği gibi hakiki de olabilir.

Caferiye hakiki olarak kabul etmektedir. Ehli Sünnet vel Cemaat imkan nispetinde tekfire yansıtmamaya kararlıdır. Yani görünüşü küfrü ifade eden söz veya davranışı tevili mümkün olduğu takdirde küfür saymıyor. Hatta bir söz veya bir hareketin yüz ihtimali olsa, doksan dokuzu küfrü, yalnız biri küfür olmamayı ifade ediyorsa küfür olmamak tarafı tercih edilmelidir.
 
Üst