Çocuğu Büyük Adam Yerine Koymak

M

Misafir

Forum Okuru
Çocuğu Büyük Adam Yerine Koymak
Çocuğu büyük adam yerine koymak nasıl olacaktır.

Evinize çok saygı ve sevgi duyduğunuz bir misafir gelse, siz ona nasıl davranırsınız? Özellikle çocuğunuza bu kişinin yanında nasıl muamele edersiniz? Bunu gözünüzün önüne getirin ve çocuğunuzu ciddiye alınız. Mesele bu kadar basittir. Böyle bir misafirinizi çocuk ile birlikte olduğunuz zaman hayalinizde baş köşeye oturtunuz, sanki o varmış gibi çocuğunuzla konuşunuz. Yahut ta bu misafixriniz çocuğunuzdur, öyle düşününüz ve ona göre hareket ediniz. Normali budur. Ev içersindeki bir diğer bireyle de aynı şekilde davranış içinde olmaxmız uygundur. Görüldüğü gibi samimiyet adı altında karşılıklı haklar yenexbilmektedir. Böyle düşünerek hareket edecek olursak, resmi davranacağız. Öyle yerli yersiz samimiyeti aklımızdan çıkarmalıyız. Samimiyet demek sevxgili yavrumuza, eşimize, ev halkımıza kaba davranmak demek değildir. Saxmimiyet varsa arada, özellikle o insanlara karşı daha ölçülü ve değerli davxranmamız gerekir.

Samimiyet demek onu aşağılamak vs demek değildir. Samimiyetin ne olup ne olmadığı önce her şey bir tarafı bırakılıp öğrenilmelidir. Söylenen sözler yerine göre bir bir ele alınarak önce sözlük anlamları verilmeli ondan sonra da o kelimeler açıklanmalıdır. Samimiyetle söylüyorum ki bu küçük sanılan meseleler başımıza büyük sorunlar açabilmektedir. İnsanların kalbixni kırarak, onları küçülterek, onların hakkını yiyerek onları ağlatarak samixmiyet mi olur. Böyle samimiyet olmasın daha iyidir. Samimiyet ile laubalilixği birbirinden ayırmak gereklidir Canımız eğlenmek istiyorsa, hıncımızı birixlerinden çıkarmak istiyorsak, boy hedefi olarak sevgili yavrularımızı veya evimizdeki sevgili yakınlarımızı gözümüze kestirmemeliyiz. En güzeli böyle durumlarda "stresle mücadele tekniklerini bilerek, onlara uygun haller içerxsinde olmayız. Tabii böyle davranırsak yani başkasına sinirlenip hıncımızı evdeki sevgililerimizden almak istersek, onlar da haliyle boş durmayacaklar, bizim yaptığımız o icabında kaba davranış veya söz için cevap vereceklerxdir, karşı davranış içersinde olacaklardır. O zaman ne olacaktır. Zaten sinirxliyiz, bu davranış bizi normalin üzerinde etkileyebilecektir. Böyle durup duxrurken sorun çıkartabileceğiz.

Öyle büyük prensipleri, büyük kanunları hatırlayıp durmayalım, biraz da küçük olaylara kelimelere, davranışlara eğilelim. Büyük işleri düşüneceğiz derken, küçücük meşeler içinde boğuluvermek de çok görülmektedir. Dexnizi geçip de küçücük suda boğulmak diye bir şey vardır. Böyle olmamalıdır. Samimiyet istiyorsak, dost istiyorsak, bunu ilk önce kendi içimizde kendi gönlümüzde, kendi benliğimizde aramalıyız, bulmalıyız. İster çocuğumuz, ister eşimiz olsun, kim olursa olsun beşeri münasebetlerin usulü vardır. Buxna dikkat edilmezse güya samimiyiz zannettiğimiz kimselerden bile çok üzücü yanıtlar alabiliriz.

İşte aile sorunlarının çoğunu da böyle küçücük meseleler, çıkarabilmektedir "incir çekirdeğini doldurmayacak" konular aile, çocuk gençlik meselexlerimizde giderek büyük sorunlar ortaya koyabilmektedir. Direksiyon başınxda olan herkes trafik kaidelerinin hepsine dikkat etmelidir. O küçük tedbir deyip de ihmal doğru değildir. Küçük ihmaller büyük felaketler doğurabilirxler, örnekler çoktur. Her zaman olduğu gibi burada da araba, şoför örneğimixzi hatırlatmış olduk. Bu örnek klasiktir, unutulmamalıdır. Çocuğu yönetenler arabanın şoförleri, çocuk ise araba (otomobil) gibi düşünülerek onun iyi sevk ve idare edilmesi gereği açıktır. Demek ki çocuğa yönlendirme teknikxleri bakış açısına göre söyleyecek olursak samimiyiz diye ulu orta rasgele koxnuşmamalı, davranmamalıyız. Sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz bir misafirimiz evimize geldiğinde ona nasıl davranırsak ona da öyle davranmaxlıyız.

Bunu yapmacık olarak değil, gerçek bir içtenlikle yapabilmeliyiz. Veya öyxle bir misafirin yanında çocuğumuza nasıl davranacaksak, o misafirimizi haxyalimizde evin baş köşesine oturtmalı, çocuk ile münasebetlerimizi bu şekilxde reorganize etmeliyiz. Çocuğun yaşına göre açık bir teyp gibi her türlü olumlu, olumsuz etkiye açık olduğu bilinmelidir. Daha sonra çatlak sesler duyulmak istenmiyorsa, bu bilgiler iyi değerlendirilmelidir. Çocuğu yönlenxdirmek zor değildir. Küçük küçük bilgileri, teknikleri usulleri vardır. Hepsi bundan ibarettir. Amatör bir şoför olabilmenin zorluğu nedir, buna benzetxmek mümkündür. Amatör şoförlük yapmak için, arabayı inşa eden makine mühendisi, ileri uzmanlık sahibi kimselerin bilgisini bilmeye gerek yoktur.
 
Üst