çocuk Teslimine Ve çocukla Kişisel Ilişki Kurulmasina Dair Ilamlarin Icrasinda Uzman

çocuk Teslimine Ve çocukla Kişisel Ilişki Kurulmasina Dair Ilamlarin Icrasinda Uzman
çocuk icrası
Madde 25/b - (Ek madde: 17/07/2003 - 4949 S.K./7. md.)

Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir.
 
Üst