çocukla şahsi Münasebet Tesisine Dair Ilamin Icrasi:

çocukla şahsi Münasebet Tesisine Dair Ilamin Icrasi:
çocukla şahsi münasebet şahsi münasebet tesisi münasebetler tesisi münasebetler nedir ne demek
Madde 25/a - (Ek madde: 18/02/1965 - 538/15 md.)

Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi halde ilam hükmünun zorla yerine getirileceğini borçluya 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilam hükmüne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır.

Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikayeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.
 
Üst