Danıştay,Tüpraş’ta hisse satışına ‘dur’ dedi

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Danıştay,Tüpraş’ta hisse satışına ‘dur’ dedi
Danıştay 13. Dairesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), TÜPRAŞ'ın yüzde 14.76'lık hissesinin İMKB Toptan Satışlar Pazarında satışına ilişkin kararını iptal eden Ankara 12. İdare Mahkemesinin kararını onadı.
danistay1.jpg


Ankara 12. İdare Mahkemesi, Petrol-İş Sendikasının açtığı davada, ÖİB'nin söz konusu kararını iptal etmişti.

Mahkeme, ÖİB'nin satışa yetkili kılınmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının kamuoyuna duyurulmadığı, aleniyet ilkesine ve rekabetin sağlanması esasına uygun davranılmadığı ve hisselerin satış fiyatında kamu yararına uygun davranılmadığı gerekçeleriyle iptal kararı vermişti.

ÖİB, Ankara 12. İdare Mahkemesinin kararını temyiz ederek, öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

Danıştay 13. Dairesi daha önce ÖİB'in yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti.

Daire, temyiz istemini esastan sonuçlandırdı. Daire, Ankara 12. İdare Mahkemesinin iptal kararını ek gerekçeyle onadı.

Danıştay 13. Dairesi, yerel mahkemenin iptale ilişkin gerekçelerine katılırken TÜPRAŞ'ın yüzde 14.76'lık hissesinin İMKB'de satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin ÖYK'nın karar vermesi gerektiğine işaret etti.

13. Daire kararında, ÖYK kararı olmaksızın ÖİB tarafından tesis edilen satış işleminde, yetki yönünden de hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi.

Danıştay 13. Dairesi'nin bu kararından sonra, ÖİB'nin, "olağanüstü kanun yolu" olarak bilinen karar düzeltme isteminde bulunma hakkı var.
 
Geri
Üst