DEMİR (Fe) İLE KÜKÜRT (S) ELEMENTLERİNDEN KİMYASAL YOLLA DEMİR SÜLFÜR (FeS) BİLEŞİĞİ

DEMİR (Fe) İLE KÜKÜRT (S) ELEMENTLERİNDEN KİMYASAL YOLLA DEMİR SÜLFÜR (FeS) BİLEŞİĞİ
fes bileşiği demir sülfür demir sülfür bileşiği kükürt deneyi
DENEYİN AMACI:Elementlerden bileşik oluşumunu görmek, kütlenin korunumu yasasını doğrulamak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Endotermik ve ekzotermik reaksiyonları araştırınız. Örnekler veriniz.
2-Azot fabrikalarında açığa çıkan kükürt gazının oluşum sebebini araştırınız.

1- bir deney tüpü
10- kükürt tozu
2-üç adet saat camı
11- demir tozu
3-terazi ve tartım takımı
12- bağlama parçası
4-ispirto ocağı
13- bez parçası
5-saçayak
14- bunzen kıskacı
6-bir adet üçayak
15- spatül
7-mıknatıs
16- tüp maşası
8-destek çubuğu
17- balon
9-bir büyüteç
18- kibrit
DENEYİN YAPILIŞI:
1- 7 gram demir tozu ile 4 gram kükürdü spatül yardımıyla teraziye koyup tartarak, ayrı ayrı saat camlarına koyunuz.
2-Bunları diğer saat camına koyarak karıştırınız. Büyüteçle bu karışımı inceleyiniz.
3-Karışıma mıknatıs yaklaştırınız ve sonuçlarını gözlemleyiniz.
4-Oluşturduğunuz karışımı deney tüpüne doldurunuz.. Yukarıdaki şekil düzeneğini hazırlayınız.
5-Çıkacak olan gazlar zehirli olduğundan tüpün ağzına balon bağlayınız.
6-Hazırladığınız demir tozu ve kükürt karışımını ısıtınız. Isıtma sırasında karışımdaki değişiklikleri gözlemleyiniz.
7-Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra elde ettiğiniz oluşumu soğumaya bırakınız.
8-Soğuduktan sonra deney tüpünü bir bezle sarıp çekiçle kırınız. Oluşan yeni maddeyi saat camına koyunuz.
9-Elde ettiğiniz yeni maddedeki değişiklikleri gözlemleyiniz. Yeni maddeye mıknatıs yaklaştırınız, mıknatıs tarafından çekiliyor mu?
10-Yeni maddeyi büyüteçle inceleyiniz, demir ve kükürt taneciklerini görebiliyor musunuz?
11-Yeni madenin kütlesi reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamına eşit mi?

DENEYİN SONUCU:
Yeni maddeyi elde etmek için kullandığınız demir tozunun gri, kükürt tozunun ise sarı renkte olmasına karşın, oluşan yeni maddenin rengi siyahtır. Demir tozları mıknatıs tarafından çekilmesine karşın, oluşan yeni madde mıknatıs tarafından çekilmez. Bu maddeyi büyüteçle incelediğinizde , içinde kükürt ve demir tozu taneciklerini göremezsiniz. Oluşan yeni maddenin kütlesi, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamına eşittir.
Demir + Kükürt + Isı ® Demir sülfür

Fe + S + Isı ® FeS

7 gram demir tozu + 4 gram kükürt tozu = 11 gram demir sülfür bileşiği
TEORİK BİLGİ: Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Oluşan yeni maddelerin özellikleri kendini oluşturan elementlerin özelliklerinden farklıdır. En az iki atomun kimyasal reaksiyonlarla, belirli oranlarda birleşerek oluşturdukları yeni saf maddelere BİLEŞİK denir.
Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyon sonucu meydana gelen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Fransız bilgini LAVOSIER ‘in bulduğu bu kanuna “ kütlenin korunumu kanunu” denir.
 
Üst