Denetim elemanlarının denetim sonuçlarını basına sızdırması

#1
Denetim elemanlarının denetim sonuçlarını basına sızdırması
Teftiş süreci, denetleme, araştırma, inceleme, soruşturma evrelerini içermektedir. Denetim elemanlarının yaptıkları görevlerle ilgili olarak; görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında olan işlerde Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK kapsamında) hükümleri çerçevesinde kanıt toplama yetkileri de bulunmaktadır. Denetim elemanları görevlerini yürütürken; "bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar", "... görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar". Özellikle, soruşturma konusu olabilecek hususlar CMK'nun 2/e ve 157. maddeleri çerçevesinde gizlilik derecelidir. Denetim elemanlarının yaptıkları soruşturma işlemlerinin, hazırlık soruşturması öncesi, ancak genel anlamda soruşturma evresi kapsamına girdiği hususunda bir duraksama bulunmamakladır. Müfettişlerin görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlardan uzak durmak, edindikleri bilgi ve belgeleri üçüncü kişilere ve özellikle basına sızdırmamak konularında görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Masumiyet karinesi olarak bilinen ve Anayasa'nın 38/4 maddesinde yer alan "suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz" hükmü ve ilkesine göre adli sürece intikali muhtemel olan soruşturma işlemlerinde, bir insan hakkı olan kişilik haklarının (onur ve saygınlığın) zedelenmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yargısız infaz ya da "linç hukuku' adı verilen, çağdaş hukukun reddettiği yöntemlere başvurularak; nesnellikten uzak ve öznelliğe açık bir biçimde kişilerin onur ve saygınlıklarının çiğnenmesi yolu açılmış olur. Medya aracılığıyla ya da medya destekli soruşturma işlemlerinin, özellikle yargıya da bir müdahale niteliğinde olduğu açıktır. Bu nedenle 5187 sayılı Basın Kanunu'nun "Yargıyı Etkileme" başlıklı 19. maddesinde soruşturma ile ilgili belge içeriklerinin yayımlanması yaptırıma bağlanmış; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)'nun 288. maddesinde "Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" suçu yeni bir suç tipi olarak düzenlenerek yaptırıma bağlanmıştır.
Yargıyı etkileme ya da adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarının memur statüsündeki denetim elemanları tarafından işlenmesi halinde, bu eylemlerin "kişilerin mağduriyetine" neden olacağı açık olduğundan; bu eylemlerin TCK'nun 257/1 maddesinde öngörülen "görevi kötüye kullanma" suçunu oluşturabileceği de kuşkusuzdur.
Denetim elemanlarının, denetim konusu yapılan bazı olguların, denetim sonuçlanmadan basına sızdırılması ve gerçeklere aykırı olarak işlemlerin yapıldığının kamuoyuna aktarılmasının, hakkında denetim yapılan kişinin şahsına yönelik ve tahkir amaçlı olduğu konusunda ise bir duraksama bulunmamaktadır (TCK m. 126).


Av. Gökhan ARICAN Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı
A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89
www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.tr