Devletler hukuku

M

Misafir

Forum Okuru
#1
Devletler hukuku
Bağımsız devletlerle milletlerarası kuruluşların uymak zorunda olduğu hukuk kurallarının bütünü. Bu hukuka, Devletlerarası Hukuk, Milletlerarası Hukuk ve Devletler Umumi Hukuku da denir. Devletlerin yabancı şahıslara olan ilişkilerini düzenleyen Devletler Hususi Hukuku, Devletler Hukukunun bir kolu değildir. Ayrı bir hukuk dalıdır. Devlet hukuku, devletler topluluğunun bağımsız bütün üyelerini eşit olarak bağlar. Devletler Hukuku bakımından bütün devletler, toprak genişlikleri ve kuvvetleri ne olursa olsun eşittir. Devletler hukuku, milletlerarası kişiler saydığı devletlerle ve onların devletler topluluğu içindeki davranışlarıyla uğraşır. Kuralları gereğinde zorla devletlere uygulatacak bir kuvvet, bir otorite yoktur. Uygulayacak devletlerin iyi niyetlerine bağlıdır. Milletlerarası bir kuruluş olan Birleşmiş Milletlerin kararları dahi devletlerin Devletler Hukuku kurallarına uymasını sağlamakta yeterli olmamaktadır. Devletler hukukunun tarihçesi: Avrupa ülkelerinde, Devletler Hukuku, günümüzdeki hüviyetini ancak 19. yüzyıl ortalarından itibaren almaya başlamıştır. Halbuki günümüzde yeni yeni söz konusu olan Devletler Hukuku problemlerine zamanımızdan bin sene önce İslam alimleri kaideler koyarak çözümler getirmişlerdir. Devletler Hukukuna ait meseleler, çeşitli fıkıh ve siyer kitaplarında en teferruatlı şekilde ortaya konmuştur. Çeşitli kaynaklardaki bu bilgileri, Büyük İslam alimi Serahsi (miladi 1009-1090) Siyer-i Kebir Şerhi adlı eserinde toplamıştır. Bu eser Devletler Hukuku sahasında ilk yazılı eser olarak kabul edilmektedir. Cafer-i Tayyar’ın Habeşistan’da Necaşi’nin huzurunda söylediği sözler de Devletler Hususi Hukukunun temelini teşkil etmiştir.
Kaynaklar: Devletler hukukunun dört çeşit kaynağı vardır. Bunlar: 1) Devletlerarası antlaşmalar, 2) Teamüller (Milletlerarası davranış şekilleri), 3) Genel hukuk ilkeleri, 4) Milletlerarası mahkemelerin ictihatları. Bir işlemin teamül sayılabilmesi için bütün devletlerin kendilerini ona uymak mecburiyetinde saymaları ve yine bütün devletlerce uzun zamandan beri uygulana gelmesi gerekir. Bunlar; hukuk ilkeleri, devletin devamlılığı, ahde vefa gibi ilkelerdir.

Devletler Hukukunun düzenlediği konular şunlardır: Devletin ülkesi ve yetkileri, milletlerarası ulaştırma, kara ulaştırması, akarsular ulaştırması, deniz ulaştırması (açık deniz, iç sular, kara sular, kıta sahanlığı, boğazlar vb.) hava ulaştırması, milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi (diplomasi, siyasi hakem ve yargı yoluyla çözer), savaş ve tarafsızlık gibi devletlerarası problemlerdir 
  Devletler Özel Hukukunda Değişken İhtilaflar (Statü Değişikliği) hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
özel okulmu devlet okulumu karar veremedim özel okulmu devlet okulumu karar veremedim
kızım seneye okula başlayacak ve beni şimdiden yoğun bir telaş sardı. Her anne baba gibi bende çocuğum için en iyisini ve doğrusunu düşünmeye çalışıp ona göre karar vermeye çalışıyorum yakın çevremiz de nitelikli bir okul yok açıkcası temel...
Eğitim Şart 0
DEVLETLER (uluslararası) HUKUKU NEDİR ? DEVLETLER (uluslararası) HUKUKU NEDİR ?
devletler hukuku nedir,devletler özel hukuku nedir,devletler genel hukuku ,uluşlararası hukuk nedir,devletler hukuku hakkında bilgiler, 39774 Devletler Hukuku Farklı ülkeler ve bu ülkelerin yurttaşları arasındaki...
Devletler Özel Hukuku 0
Devletler Özel Hukuku Devletler Özel Hukuku
devletler umumi ve özel hukuku devletler özel hukuku kanunu hukuk ile ilgili cümleler DEVLETLER UMUMİ HUKUKU Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin 10 üyesi...
Devletler Özel Hukuku 1
Devletler Özel Hukukunda Statü Devletler Özel Hukukunda Statü
Devletler Özel Hukukunda Statü Statü, kanunlar ihtilafı kurallarınca belirli hukuki ilişkiler için yetkilendirilen maddi hukuk normlarının meydana getirdiği kurallar topluluğu veya kanunlar ihtilafı kuralları...
Devletler Özel Hukuku 0
Devletler Özel Hukukunda Değişken İhtilaflar (Statü Değişikliği) Devletler Özel Hukukunda Değişken İhtilaflar (Statü Değişikliği)
DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNDA DEĞİŞKEN İHTİLAFLAR (STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ) Yazar: Bilge GÖKTAYLAR Telekomünikasyon Uzmanı Telekomünikasyon Kurumu Demirtepe/Ankara 1. GİRİŞ Devletler...
Devletler Özel Hukuku 0

Benzer Konular