Devletler hukuku

M

Misafir

Forum Okuru
#1
Devletler hukuku
Bağımsız devletlerle milletlerarası kuruluşların uymak zorunda olduğu hukuk kurallarının bütünü. Bu hukuka, Devletlerarası Hukuk, Milletlerarası Hukuk ve Devletler Umumi Hukuku da denir. Devletlerin yabancı şahıslara olan ilişkilerini düzenleyen Devletler Hususi Hukuku, Devletler Hukukunun bir kolu değildir. Ayrı bir hukuk dalıdır. Devlet hukuku, devletler topluluğunun bağımsız bütün üyelerini eşit olarak bağlar. Devletler Hukuku bakımından bütün devletler, toprak genişlikleri ve kuvvetleri ne olursa olsun eşittir. Devletler hukuku, milletlerarası kişiler saydığı devletlerle ve onların devletler topluluğu içindeki davranışlarıyla uğraşır. Kuralları gereğinde zorla devletlere uygulatacak bir kuvvet, bir otorite yoktur. Uygulayacak devletlerin iyi niyetlerine bağlıdır. Milletlerarası bir kuruluş olan Birleşmiş Milletlerin kararları dahi devletlerin Devletler Hukuku kurallarına uymasını sağlamakta yeterli olmamaktadır.
Devletler hukukunun tarihçesi: Avrupa ülkelerinde, Devletler Hukuku, günümüzdeki hüviyetini ancak 19. yüzyıl ortalarından itibaren almaya başlamıştır. Halbuki günümüzde yeni yeni söz konusu olan Devletler Hukuku problemlerine zamanımızdan bin sene önce İslam alimleri kaideler koyarak çözümler getirmişlerdir. Devletler Hukukuna ait meseleler, çeşitli fıkıh ve siyer kitaplarında en teferruatlı şekilde ortaya konmuştur. Çeşitli kaynaklardaki bu bilgileri, Büyük İslam alimi Serahsi (miladi 1009-1090) Siyer-i Kebir Şerhi adlı eserinde toplamıştır. Bu eser Devletler Hukuku sahasında ilk yazılı eser olarak kabul edilmektedir. Cafer-i Tayyar’ın Habeşistan’da Necaşi’nin huzurunda söylediği sözler de Devletler Hususi Hukukunun temelini teşkil etmiştir.
Kaynaklar: Devletler hukukunun dört çeşit kaynağı vardır. Bunlar: 1) Devletlerarası antlaşmalar, 2) Teamüller (Milletlerarası davranış şekilleri), 3) Genel hukuk ilkeleri, 4) Milletlerarası mahkemelerin ictihatları. Bir işlemin teamül sayılabilmesi için bütün devletlerin kendilerini ona uymak mecburiyetinde saymaları ve yine bütün devletlerce uzun zamandan beri uygulana gelmesi gerekir. Bunlar; hukuk ilkeleri, devletin devamlılığı, ahde vefa gibi ilkelerdir.
Devletler Hukukunun düzenlediği konular şunlardır:

Devletin ülkesi ve yetkileri, milletlerarası ulaştırma, kara ulaştırması, akarsular ulaştırması, deniz ulaştırması (açık deniz, iç sular, kara sular, kıta sahanlığı, boğazlar vb.) hava ulaştırması, milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi (diplomasi, siyasi hakem ve yargı yoluyla çözer), savaş ve tarafsızlık gibi devletlerarası problemlerdir 
  Osmanlı Devleti'nde Hukuk Sistemi hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Hukuk SözLüğü Hukuk SözLüğü
Hukuk SözLüğü abideler ve asar-ı atika: anıt ve abideler abluka: bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek acele itiraz: verilen kararın tefhim yada...
Hukuk 1
Milattan Önce 2500 Yılında Hukuk !<<< Milattan Önce 2500 Yılında Hukuk !<<<
Hammurabi Kanunları ( İÖ 2500) * * İnsan Hakları Bildirgeleri (08-09-2002) * 5. Eğer bir yargıç bir davaya bakar ve bir karara varırsa verdiği hükmü yazılı olarak takdim eder; daha sonra verdiği...
Hukuk 0
basın hukuku basın hukuku
I.GAZETECİ VE HAKLARI 1966 yılında Birleşmiş Milletler “Vatandaşlık ve Siyasi Haklar için Uluslararası Sözleşme” ve 1978 yılında Unesco “Kitle İletişim Araçlarına İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi” ni kabul...
Hukuk 0
Rekabet Hukuku Rekabet Hukuku
REKABET HUKUKU Rekabet Hukuku’nun başlangıcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Schermann Act’ın yürürlüğe girdiği 1890 yılıdır. Her türlü iktisadi faaliyetin itici gücü olan rekabetin ve her türlü beşeri faaliyetin düzenleyicisi olan hukukun...
Hukuk 0
Osmanlı Devleti'nde Hukuk Sistemi Osmanlı Devleti'nde Hukuk Sistemi
osmanlı devleti hukuk sistemi osmanlı devletinde hukuk sistemi kavram haritası meşrutiyet dönemi hukuku sistemiyle ilgili kavramlar Osmanlı Devleti'nde Hukuk Sistemi OSMANLI DEVLETİ’NDE HUKUK Teokratik bir yapıya sahip olan Osmanlı...
Hukuk 0

Benzer Konular

Hukuk SözLüğü Hukuk SözLüğü
Hukuk SözLüğü abideler ve asar-ı atika: anıt ve abideler abluka: bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek acele itiraz: verilen kararın tefhim yada...
Milattan Önce 2500 Yılında Hukuk !<<< Milattan Önce 2500 Yılında Hukuk !<<<
Hammurabi Kanunları ( İÖ 2500) * * İnsan Hakları Bildirgeleri (08-09-2002) * 5. Eğer bir yargıç bir davaya bakar ve bir karara varırsa verdiği hükmü yazılı olarak takdim eder; daha sonra verdiği...
basın hukuku basın hukuku
I.GAZETECİ VE HAKLARI 1966 yılında Birleşmiş Milletler “Vatandaşlık ve Siyasi Haklar için Uluslararası Sözleşme” ve 1978 yılında Unesco “Kitle İletişim Araçlarına İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi” ni kabul...
Rekabet Hukuku Rekabet Hukuku
REKABET HUKUKU Rekabet Hukuku’nun başlangıcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Schermann Act’ın yürürlüğe girdiği 1890 yılıdır. Her türlü iktisadi faaliyetin itici gücü olan rekabetin ve her türlü beşeri faaliyetin düzenleyicisi olan hukukun...
Osmanlı Devleti'nde Hukuk Sistemi Osmanlı Devleti'nde Hukuk Sistemi
osmanlı devleti hukuk sistemi osmanlı devletinde hukuk sistemi kavram haritası meşrutiyet dönemi hukuku sistemiyle ilgili kavramlar Osmanlı Devleti'nde Hukuk Sistemi OSMANLI DEVLETİ’NDE HUKUK Teokratik bir yapıya sahip olan Osmanlı...