1. aSqimSin

  aSqimSin Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  11 Haziran 2007
  Mesajlar:
  3.030
  Beğenilen Mesajlar:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  İstanßuL

  Devletler Özel Hukuku

  Konu, 'Devletler Özel Hukuku' kısmında aSqimSin tarafından paylaşıldı.

  devletler umumi ve özel hukuku devletler özel hukuku kanunu hukuk ile ilgili cümleler

  DEVLETLER UMUMİ HUKUKU


  Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin 10 üyesi nöbetleşe(sırasıyla) belirlenir. Dünynın değişik yerlerinden bölgesel ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle aday olan ülkeler BM genel kurulu tarafından oylanır.
  Şu anda 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5’i daimi üyenin hepsi destek vermesi gerekiyor. Güvenlik Konseyi kararlarını 9/15 oyuyla alır. Bu 9 üyenin 5’i mutlaka daimi üye olması gerekir.
  ULUSLAR ARASI HUKUK İLE İÇ HUKUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Uluslar arası Hukuk ve İç hukuk diye bir olgu var. Yeni yeni AB hukuku diye bir kavram ortaya çıkıyor. Ancak AB hukuku bir hukuk ayrımı değildir. AB hukukunun kendine özgü bir yapısı var.
  Er uluslar arası örgütün bir tüzüğü kuruluş antlaşması vardır. AB yapısı birçok uluslar arası örgütten farklıdır.
  MONİST DÜŞÜNCE:
  Birçok görüş ortaya atılmıştır. Uluslar arası hukukla , iç hukuk bir hukuk sisteminin birbirini tamamlayan parçadır.
  Bu yaklaşım uygulanan hukuk sistemlerine ciddi bir biçimde etki etmiştir. Bu yaklaşımın en önemli savunucusu Hans Kelsen’dir.
  Kelsen objektivist görüşü benimser. İç hukuk ve uluslar arası hukuk birbirini tamamlar. Bir bütünün parçalarıdır.
  DÜALİST DÜŞÜNCE
  İç hukuk ile Uluslar arası hukukun birbirinden tamamen farklı olduklarını ifade eden yaklaşımdır. Belli gerçekleri ön plana çıkarıyor.
  Bu farklılıklar şunlardır:
  a-İki hukuk düzeninin düzenledikleri ilişkileri farklıdır. İç hukuk kişilerle kişiler kişilerle tüzel kişiler ve tüzel kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenler. Uluslar arası hukuk devletler arası ilişkileri ve uluslar arası örgütleri düzenler.
  b- İki hukuk sisteminin kaynakları birbirinden farklıdır. İç hukuk örgütlü üstün kamu otoritesinin nezaretinde içhukuk normlar hiyeraşisi çerçevesinde kurucu nitelikteki anayasanın öngördüğü yasama organı tarafından yapılırken uluslar arası hukuk eşit,egemen,uluslar arası hukuk kişileri tarafından ortaya çıkarılır.
  c-Zaman zaman iç hukuk ile uluslar arası çelişebilir,çatışabilir. Eğer böyle olsaydı monist yaklaşım doğru olsaydı çelişme olmamalıydı.
  Dünyamızda bugün geçerli olan sistem prensip olarak hiçbir tanımı tam olarak içermiyor.
  Bazı durumlarda verilen kararlarda içhukuk düzeninin uluslar arası hukuku bağlayamayacağı yönünde karar veriyordu. (Eğer monist sistem olsaydı böyle bir ayrışı olmaması gerekiyordu.
  Bazı durumlarda ise bazı ülkeler uluslar arası huuku iç hukuk sisteminden daha üstün tutuyor. Demek ki hukuku bir bütün olarak görüyor. (Monist görüşü haklı çıkarıyor)
  Pozitif hukukta düalist görüşten de ,monist görüşten de etkilenildiğini söyleyebiliriz.
  Türk Hukukunda Uluslar arası hukukun yerini inceleyecek olursak:
  Bu konuda anayasanın 90. maddesi bir atıfta bulunmaktadır.
  D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma
  MADDE 90/5. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.)Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır
  Genel eğilim olarak iç hukuk ile uluslar arası hukukun etkileşim içinde olduğunu ifade edebiliriz.
  Bazı uluslar arası hukuki metinler iktibas edilerek iç hukukla etkileşim içinde olabilir.
  Ya da gönderme yapılarak etkileşim gerçekleşiyor.
  Pozitif hukukta; uluslar arası hukukun etkileşimi nasıldır?
  Bazı hukukçular iç hukuk önde gelmelidir diyor. Bazı hukukçular uluslar arası hukuk önde gelmelidir diyor.
  Devletler anayasanın kendisine Anayasaları tarafından aldıkları yetkilerden yararlanarak uluslar arası hukuku oluşturduklarını görüyoruz.
  Bazı devletlerde ise uluslar arası hukuk iç hukuktan önce gelir. 1949 yılında Federal Almanya Anayasası
  1948 tarihli İtalyan Anayasası
  Bazı hukuk sistemlerinde daha dolaylı olarak yer verilir.
  1982 Anayasamızda uluslar arası hukukla ilgili atıflar vardır. Anayasanın başlangıç kısmında yer alan ifade ‘ Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedî varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde… ‘ bu şekildedir.
  Anayasaların giriş kısımları söz konusu metnin gerçek ama ve bağlamıyla ilgili ipuçları verir.
  Anayasamızın 15. maddesi Atıf yoluyla uluslar arası hukuku daha üstün kılınmıştır. MADDE 15. – Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir
  Anayasamızın 16. maddesi MADDE 16. – Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir.
  Anaysamızın 42 maddesinde MADDE 42. –Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. Hükmüne yer verilmiştir.
  Anaysamızın 90. maddesinde MADDE 90. – Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır…..
  Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.)Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. İfadesi yer almaktadır.
  Anaysamızın 92. maddesinde MADDE 92. – Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. İfadesine yer verilmiştir.

   
 2. tuqqce

  tuqqce Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mart 2008
  Mesajlar:
  6.067
  Beğenilen Mesajlar:
  399
  Ödül Puanları:
  83
  Şehir:
  Wuppertal-Germany
  Tşklerr canım benim..
   
Devletler Özel Hukuku konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Devletler hukuku

  Devletler hukuku

  Bağımsız devletlerle milletlerarası kuruluşların uymak zorunda olduğu hukuk kurallarının bütünü. Bu hukuka, Devletlerarası Hukuk, Milletlerarası Hukuk ve Devletler Umumi Hukuku da denir. Devletlerin yabancı şahıslara olan ilişkilerini düzenleyen Devletler Hususi Hukuku, Devletler Hukukunun bir kolu değildir. Ayrı bir hukuk dalıdır. Devlet hukuku, devletler topluluğunun bağımsız bütün...
 2. Devletler Özel Hukukunda Değişken İhtilaflar (Statü Değişikliği)

  Devletler Özel Hukukunda Değişken İhtilaflar (Statü Değişikliği)

  DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNDA DEĞİŞKEN İHTİLAFLAR (STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ) Yazar: Bilge GÖKTAYLAR Telekomünikasyon Uzmanı Telekomünikasyon Kurumu Demirtepe/Ankara 1. GİRİŞ Devletler özel hukuku kurallarının kullandıkları bağlama noktaları durağan ve değişken olmak üzere iki çeşittir. Bağlama noktası münhasıran belli bir zaman birimi ile ilgi içinde kalmasını gerektirecek nitelikte ise, başka...
 3. Devletler Özel Hukukunda Statü

  Devletler Özel Hukukunda Statü

  Devletler Özel Hukukunda Statü Statü, kanunlar ihtilafı kurallarınca belirli hukuki ilişkiler için yetkilendirilen maddi hukuk normlarının meydana getirdiği kurallar topluluğu veya kanunlar ihtilafı kuralları gereğince bir hukuki ilişkiye nihai olarak uygulanacak hükümlerdir. Kısaca, "Devletler Özel Hukukunda Statü" kanunlar ihtilafı kurallarının belirli bir...
 4. İdare Hukuku - Özel Hukuk Dalları

  İdare Hukuku - Özel Hukuk Dalları

  özel hukuk dalları idarenin özel hukuk sözleşmeleri dalları Şüphesiz ki, idare hukukunun en uzak olduğu dallar, medenî hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi özel hukuk dallarıdır. Ancak bunlarla da idare hukukunun zaman zaman ilişkisi vardır. İdare hukukunun kullandığı birçok kavram, kurum ve ilke (örneğin hukukî işlem, sorumluluk, tüzel kişilik, sözleşme, personel, mal) idare hukukundan...
 5. DEVLETLER (uluslararası) HUKUKU NEDİR ?

  DEVLETLER (uluslararası) HUKUKU NEDİR ?

  devletler hukuku nedir,devletler özel hukuku nedir,devletler genel hukuku ,uluşlararası hukuk nedir,devletler hukuku hakkında bilgiler, Devletler Hukuku Farklı ülkeler ve bu ülkelerin yurttaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar ve gelenekler bütünüdür. Bu geniş alan genellikle devletler özel hukuku ile devletler genel hukuku (ya da devletler hukuku) olarak ikiye ayrılır....

Sayfayı Paylaş