Diabetli cocuklarda takip plani...

Diabetli cocuklarda takip plani...
Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşabilmek için diyabetli çocukların tedavi planlarına titizlikle uyulması ve disiplinli bir şekilde izlenmeleri gerekmektedir. Bu amaçla her çocuğun bir “Diyabet Takip Defteri” nin olması, bu deftere günlük insülin dozlarının, kan veya idrar şekeri değerlerinin, hipoglisemi olan saatlerin, geçirilen infeksiyon veya diğer streslerin kaydedilmesi gereklidir. Diyabetli bir çocuk en az her ay bir kez hekim tarafından kontrol edilmeli, bu kontrollerde diyabet tedavi planı gözden geçirilmelidir.

Unutmayınız.

Diyabetik çocuklarda temel
sorumluluk anne ve babanındır. Bu
sorumluluk, hastalığın saptandığı ilk
günden, çocuğun kendi sorumluluk
bilincine ulaşıncaya kadar
sürdürülmelidir

İyi tedavi edilen çocuklar önemli bir komplikasyon olmadan sağlıklı bir biçimde yaşama şansına sahiptirler. Hepimizin diyabetli çocuklara bu şansı sağlamak için uğraşmamız gereklidir.
 
Üst