Diğer kanunların uygulanması

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Diğer kanunların uygulanması
Madde 66 - Bu Kanunda hüküm olmayan hallerde Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile hizmet akdini düzenleyen diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Bu Kanunda aksi öngörülmedikçe tebligatlar Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu Kanunun uygulanmasından doğan bütün uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli mahkemelerde çözümlenir.
 
  Kanuna aykırı şekilde grev gözcülüğü ve diğer fiiller hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Yürürlükten kaldırılan kanunlar Yürürlükten kaldırılan kanunlar
Madde 82 - 15/7/1963 tarih ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 2364 sayılı Kanunun atıf yaptığı hükümleri hariç, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2364 sayılı Kanunun atıf yaptığı 275 sayılı Kanunun hükümleri ile 2364...
Toplu İş Hukuku 0
Tekerrür hali ve daha ağır cezanın uygulanması Tekerrür hali ve daha ağır cezanın uygulanması
Madde 81 - Bu Kanunun suç saydığı eylemlerin tekerrürü halinde, Kanunda belirlenmiş cezalar üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmedilir. Bu Kanunda suç sayılan fiiller diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirdiği takdirde daha...
Toplu İş Hukuku 0
Kanuna aykırı şekilde grev gözcülüğü ve diğer fiiller Kanuna aykırı şekilde grev gözcülüğü ve diğer fiiller
Madde 79 - 48 inci maddede gösterilenden fazla sayıda veya işyerinde grevi ilân etmiş olan işçi sendikasının mensubu olmayan grev gözcüsü koyanlar veya aynı şekilde fazla sayıda ve bir arada veya işyerinde grevi ilân etmiş olan işçi sendikasının...
Toplu İş Hukuku 0

Benzer Konular

Yürürlükten kaldırılan kanunlar Yürürlükten kaldırılan kanunlar
Madde 82 - 15/7/1963 tarih ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 2364 sayılı Kanunun atıf yaptığı hükümleri hariç, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2364 sayılı Kanunun atıf yaptığı 275 sayılı Kanunun hükümleri ile 2364...
Tekerrür hali ve daha ağır cezanın uygulanması Tekerrür hali ve daha ağır cezanın uygulanması
Madde 81 - Bu Kanunun suç saydığı eylemlerin tekerrürü halinde, Kanunda belirlenmiş cezalar üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmedilir. Bu Kanunda suç sayılan fiiller diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirdiği takdirde daha...
Kanuna aykırı şekilde grev gözcülüğü ve diğer fiiller Kanuna aykırı şekilde grev gözcülüğü ve diğer fiiller
Madde 79 - 48 inci maddede gösterilenden fazla sayıda veya işyerinde grevi ilân etmiş olan işçi sendikasının mensubu olmayan grev gözcüsü koyanlar veya aynı şekilde fazla sayıda ve bir arada veya işyerinde grevi ilân etmiş olan işçi sendikasının...