1. Monera

  Monera Forum Okuru

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Karmaşası Sürüyor

  Konu, 'Güncel Haberler' kısmında Monera tarafından paylaşıldı.

  9 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları 9sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları 9sınıf ders 9 sınıf Danıştay kararı, Eğitim Bakanı Çelik’in açıklaması ve gerçek

  Danıştay’ın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (din) dersinin uygulanmasını içeriğinden dolayı hukuka aykırı bulması karşısında Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik “Danıştay eski müfredata göre karar aldı. İçerik değiştiğine göre, karar uygulanamaz. Bu herhangi bir şeyi değiştirmeyecektir” açıklamasında bulundu.
  Danıştay kararını ve Baka’nın açıklamasını en iyi yorumlayanlardan biri İsmet Berkan oldu (Radikal 6 Mart). Ancak Berkan, din dersinin içeriği hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığı için bakanın “iddiasının geçerliğinden şüpheli” olduğunu belirtti.
  Aynı gün aynı gazetede yazan Namık Kemal Zeybek ise konuya Berkan’dan farklı yaklaştığını gösterdiği yazısında incelediği(!) ders kitabını dayanak göstererek “11. ders yılı ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ kitabını inceledim ve buna dayanarak söylüyorum: Evet, Sayın Bakan doğru söylüyor. Bu kitapta İslam dini mezhepler üstü ortak yönleriyle anlatılmış ve mezheplerle ilgili de bilgiler verilmiştir” diyerek Danıştay kararının bu kitaplar incelenmeden verildiği görüşünde olduğunu yazdı.
  Taha Akyol, AKP Genel Başkan Yardımcısı D.M.M.Fırat’ın Danıştay kararına gösterdiği saldırgan tepkinin ardından “Sünni ve Alevi tasavvufunu çok iyi bilen Namık Kemal Zeybek, Din Kültürü ve Ahlak Dersi kitaplanna Alevi İslam hakkında gerekli bilgilerin konulduğunu yazıyor ve bunun için Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i kutluyor. Aleviliğin müfredata konulmasını ben de kutluyorum. Danıştay kararı ise, Aleviliğe yer vermeyen eski müfredata göredir” yorumunda bulunarak kendi cemaatine (sağ liberallere) özgürlük sınırlarının AKP’nin belirlediği sınırları aşamayacağı mesajını iletti.

  İsmet Berkan, din ve ibadet eğitimi içeren dersin kabul edilemeyeceği, Namık Kemal Zeybek ise mezheplere eşit mesafede yer veren din eğitiminin sorun olmayacağı görüşünde.

  Eğer üçüncü bir yol çıkmazsa tartışma, önümüzdeki günlerde bu iki yaklaşım etrafında devam edecek gibi gözüküyor. Kuşkusuz, tartışmanın özgürlükçü cephesi “Bu samimiyet testi, özgürlüklerin tek kriteri olarak türbanı öne çıkaranları da kapsamakta” diyen Mehmet Altan ve bilgisi ile tartışmaya derinlik katan BirGün’den Necdet Saraç’la oldukça avantajlı durumda.
  Ben bu yazımda İsmet Berkan’ın “şüphe”sini gidermeye, başarabilirsem Namık Kemal Zeybek’i şüphelendirmeye çalışacağım.
  Uygulanmakta Olan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Programının İçeriği.
  Ders programları (müfredat), ilgili olduğu dersin genel amaçlarının yanı sıra, her konu başlığının altında o derste öğrenciye kazandırılacak davranışları ayrıntılı olarak açıklar; uygulayıcılara rehberlik olması açısından ders sırasında uygulanacak etkinlikler önerir. Programların diğer önemli bir özelliği de öğrenciye kazandırılacak davranışların karşılığı olarak kullanılan, kazanımların içeriğini belirleyen kavramlara yer verilmesidir. Bir programın mantığını anlamak için her biri bir kazanımda geçen kavramlara bakmak gerekir.
  Bu kısa açıklamayı yapmamın nedeni bakanın, “içeriği değişti” dediği kendi döneminde hazırlanan programla ilgili vereceğim bilgilerin yorumlanmasını kolaylaştırmak içindir.

  Aşağıdaki bilgiler, 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere MEB tarafından kabul edilen, bakanın din eğitimini değil, din kültürü eğitimini içerdiğini söylediği yeni “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programı”ndan alınmıştır. Öğrenme alanı olarak adlandırılan ünite başlıkları, alt konu başlıkları ve kavramlarına bakarak mevcut programın din kültürünü mü yoksa İslam dininin ibadet eğitimini mi içerdiğine siz karar verin.
  Öğrenme Alanları (Üniteleri) ve Konu Başlıkları

  İlköğretim
  İlköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfların tümünde geçerli olan ortak öğrenme alanları ve konu başlıkları şöyle:

  Öğrenme Alanı 1: İnanç
  Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz?
  Allah İnancı,
  Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç,
  Melek ve Ahiret İnancı,
  Kaza ve Kader

  Öğrenme Alanı 2: İbadet
  Temiz Olalım,
  İbadet Konusunda Bilgilenelim,
  Namaz İbadeti,
  Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti,
  Zekât,
  Hac ve Kurban İbadeti

  Öğrenme Alanı 3: Hz. Muhammet
  Hz. Muhammed’i Tanıyalım,
  Hz. Muhammed ve Aile Hayatı,
  Son Peygamber Hz. Muhammed,
  Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed,
  Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar

  Öğrenme Alanı 4: Kur’an ve Yorumu
  Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım,
  Kur’an’da Kıssalar,
  Kur’an-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri,
  Kur’an’da Akıl ve Bilgi,
  İslam Düşüncesinde Yorumlar

  Öğrenme Alanı 5: Ahlak
  Sevgi,
  Dostluk ve Kardeşlik,
  Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım,
  İslam’ın Sakınılmasını İstediği
  Davranışlar,
  İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar,
  Din ve Güzel Ahlak

  Öğrenme Alanı 6: Din ve Kültür
  Aile ve Din,
  Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz,
  İslamiyet ve Türkler,
  Kültürümüz ve Din,

  Dİnler ve Evrensel ÖĞütlerİ
  Programın ikinci sırasında yer alan İbadet, dersin en ağırlıklı öğrenme alanıdır. Ders kitabındaki sayfa sayısı, kazanım ve kavram sayısı ile toplam ders saati içindeki ortalama oranı yüzde 22 olan İbadet diğerlerine göre ayrıcalıklı bir üstünlüğe sahip.
  Şimdi de kazanımlarda geçen ve ders kitabı ile ders işlerken öğretmenlerin öğrenciye kavratmak zorunda olduğu kavramların sınıflara göre dağılımına bakalım.

  Ders Kavramlarının
  Sınıflara Göre Dağılımı
  4. Sınıf: Ahlak, Aile, Allah, Ayet, Barış, Bismillahirrahmanirrahim, Cami, Cüz, Çevre, Dinî davranış, Din, Dua, Emin, Fatiha, Günah, Güven, Haram, Helal, İlahî kitap, İyilik, Kelam, Kelimeişehadet, Kelimeitevhit, Kevser, Minare, Mushaf, Nimet, Öğüt, Selam, Sembol, Sevap, Sevgi, Sure, Şükür, Temizlik, Tesbih, Yaratmak, Yardım

  5. Sınıf: Akıl, Allah, Amel-i Salih, Barış, Basar, Bilge, Tevhit, Cami, Cuma, Dinî Davranış, Değer, Dinî, Dua, Düzen, Erdem, Evren, Farz Gazi, Güven, İbadet İffet, İhlas, İnanç, İrade, İstiklal, İstişare, Kandil gecesi, Kıssa, Kudret, Manevi, Mescit, Millet, Millî, Müslüman, Müstehap, Öksüz, Rahmet, Ramazan, Sabır, Salavat Semi’ Sünnet, Şart, Şehit, Tahiyyat, Tekvin, Vacip, Varlık, Vatan, Yadetmek, Yaratan, Yardım, Yoksul, Ziyaret,

  6. Sınıf: Asr, Bayram, Çağrıo Ehl-i beyt, Emanet, Fetanet, Gıybet, Hicret, Hile, Hutbe, İftar, İftira, İlahî kitap, İmsak, İncil, İsmet, Kibir, Kötü zan, Kur’an, Medeniyet, Mesaj, Nasr, Nebi, Oruç, Peygamber, Ramazan, Resul, Sahur, Sıdk, Tevrat, Vahiy, Yaratan, Zebur

  7. Sınıf: Abdest, Ahiret, Âlemo Amel-i Salih, Bağnazlık, Batıl İnanç, Bayram, Cuma,Çağrı, Dinî motif, Dinî sorumluluk, Emin, Ezan, Fal, Gusül, Güzel Ahlak, Hurafe, İyilik, Kamet, Kıyamet, Kul Hakkı, Kunut, Kültür, Laiklik, Melek, Mizan, Musiki, Namaz, Nas, Öğüt, Örf ve Âdet, Ruh,Sembol, Sihir, Sırat, Şart, Şeytan, Taassup, Teravih, Teyemmüm, Vicdan

  8. Sınıf: Ahlaki davranış, Âlem, Budizm, Din, Din anlayışı, Dindar, Ecel, Emanet, Evren, Fıkıh, Güzel ahlak, Hac, Hadis, Hristiyanlık, Hinduizm, İnanç, İrade, İslam, İslam düşüncesi, İstişare, Kader, Kaza, Kurban, Kültür, Ömür, Rızık, Sadaka, Savurganlık, Sünnet, Tasavvuf, Tevekkül, Umre, Yahudilik, Zekât
  Görüldüğü gibi kavramlar tamamen sadece İslam dininin inanç ve ibadet esaslarıyla ilgili. Din dersi programının öğrenciye kazandırılması gereken davranışları ile davranışı kazandırmak için yapılacak etkinlikleri de öğrenme alanlarının ruhuna uygun olarak tasarlanmıştır. Her sınıfın 45 kazanımdan oluşan kazanım tablosundan iki örnekle dersin din kültürü ile ilgisinin olmadığını görelim.

  İki Kazanım (amaç) İki Etkinlik
  Kazanım: Kuran’ın yol göstericiliğinin ne anlama geldiğini ayetlerle fark eder.
  Kazanıma ait etkinlik: Öğretmen tarafından Bakara suresinin 261. ayetiyle İbrahim suresinin 24, 25 ve 26. ayetleri tahtaya yansıtılır ve öğrencilerle bu ayet meallerinden hareketle Kur’an’ın açıklayıcılığı ve yol göstericiliğindeki üslup üzerinde konuşulur (2 ve 3. kazanımlar)
  Kazanım: Namazın kılınışını gösterir.
  Kazanıma ait etkinlik: Namazın hazırlık şartlarını, kılınış şartlarını ve kılınışını gösteren bir powerpoint sunusu yapılır. Öğrencilerden bu sunuyu dikkate alarak namaza hazırlıktan kılınışına kadar olan süreci şematik olarak göstermeleri istenir

  Ortaöğretim
  Yerimizin sınırlarını zorlamamak için sadece 9. sınıf öğrenme alanlarını belirtmekle yetinelim. Çünkü ortaöğretim için belirlenen öğrenme alanları de ilköğretimde olduğu gibi ortak. Yani her sınıfın öğrenme alanı aynı.

  9. Sınıf Öğrenme Alanları
  1. İnanç, 2. İbadet, 3. Hz. Muhammed, 4. Vahiy ve Akıl, 5. Ahlâk ve Değerler, 6. Din ve Laiklik, 7. Din, Ortaöğretim din dersi programlarının içeriği hakkında bir çıkarımda bulunabilmek için programların sarmal (dersler ve sınıflar arası ilişkilendirme) özelliklerinden dolayı ortaöğretime geçişte öğrenme alanları ve içeriğin değişmediğini 9, 10, 11, 12. sınıflarda yukarıdaki konuların ayrıntısına girildiğini bilmek gerekiyor.

  Eskİ Yenİ KarŞIlaŞtIrmasI
  Şimdi de bir karşılaştırma yapabilmeniz için Danıştay kararına esas teşkil ettiği söylenen 2000-2006 yılları arasında uygulanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programının ünite başlıklarına bakalım. Çünkü bakan ve muhtemelen tartışmanın otoriter tarafı bunu kanıt olarak kullanmaya devam edecekler.
  İlköğretim 4. Sınıf Ünite Başlıkları
  Ünite 1. Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyorum?

  Ünite 2. Temiz Olmalıyım Ünite 3. Ben ve Din
  Ünite 4. Ailem ve Din
  Ünite 5. Yaratanı ve Yarattıklarını Sevelim
  Ünite 6. Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım
  Ünite 7. Hz. Muhammed’i Tanıyalım.
  Bendeki bilgiler yukarıdaki ünitelere göre hazırlanan ders kitaplarını inceleyen komisyonlarda din dersi öğretmenlerinin yanı sıra sosyolog da görevlendirildiğini kanıtlıyor. Kamuoyu bilmese de aslında DSP döneminde din dersi programlarının bu günkü içeriğinden arındırılması girişiminde bulunulmuş.

  NOT: Namık Kemal Zeybek 11. sınıf kitabında Hz. Ali ve ehlibeytten söz edilmiş olduğunu belirtiyor. Taha Akyol ise bunu Aleviliğe yer verilmiş olarak yorumlamış. Oysa ilk ve ortaöğretime ait 9 programın hiçbirinde Aleviliğe bir sözcük olarak dâhi yer verilmemiştir. Programda olmayan konuya ders kitabında yer verilmesi olanaksızdır. N.K.Zeybek zorlama yorumda bulunmuş.   
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Karmaşası Sürüyor konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Program ve İçerik Bilgisi

  Program ve İçerik Bilgisi

  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ E-) PROGRAM VE İÇERİK BİLGİSİ Öğretmen, Türk Millî Eğitim Sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef, ilke ve tekniklerini bilir ve uygular. F1.Türk Millî Eğitiminin Amaçları ve İlkeleri Öğretmen, Türk Millî Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile amaçlarının neler...
 2. Din dersi... tövbe tövbeee

  Din dersi... tövbe tövbeee

  - Çocuklar, kıyamet cuma günü şafak vaktinde olacaktır. - Ama hocam nereye göre şafak vakti? Bizde şafak vaktiyken diğer tarafta gece oluyor.. - Numaran kaçtı senin? - Ne oldu ki hocam? - Çok güzel soru sordun 5 vericem..Cevabını bende bilmiyorum. - Arapça bilenler el kaldırsın...(sadece 1 kişi el kaldırır...) - Afferim kızım Ayşeeee... Siz niye bilmiyonuz? Nasıl dua ediyonuzzz? - Hocam...
 3. Türk kültürü ve temelleri

  Türk kültürü ve temelleri

  TÜRK KÜLTÜRÜ VE TEMELLERİ Cemal EROû�LU Sakarya Üniversitesi Tarihte insanlığın ilerlemesini, üç öğe sağlamıştır. Hız'a sahip olma, hukuk fikri ve demirin işlenmesi. İlk iki unsur insanlığa manevi ilham kaynağı, sonuncusu da uygarlığın önde gelen malzemesi olmuştur. İnsan kültürünün bu iki önemli unsuru, varlığını Türklere borçludur. Bir bozkır kavmi olan Türkler,...
 4. Giresun Kültürü ve Sanat

  Giresun Kültürü ve Sanat

  giresun kültürü Giresun'da Kültür Bir Sanattır. Çeşitli medeniyetlere ait tarihi zenginlik ve kültür unsurları ile dolu olan Giresun ili; tarihi açıdan olduğu kadar, kültür bakımından da ilgi çekicidir. Amazonlardan Bizans'a; Kafkaslardan Anadolu'ya, Selçuklulardan Osmanlıya kadar Dünya tarihine egemenliğini hissettirmiş olan medeniyetlerin Selçuklulardan Osmanlıya, izlerini görmek her yerde...
 5. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

  arkadaslar merhaba kuranı kerimde bir ayet bitirin konuşmadan önce ne söylaenmeli

Sayfayı Paylaş