DİNAMOMETRENİN (Yaylı terazi) TANITILMASI

DİNAMOMETRENİN (Yaylı terazi) TANITILMASI
dinamometre çeşitleri dinamometre ne işe yarar resmi yapılışı
DENEYİN AMACI: Dinamometreyi tanımak ve kullanmak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Dinamometre ne işe yarar?
2-Dinamometreler maddelerin hangi özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?

1-dinamometre
2-çengelli ağırlıklar
3-bağlama parçası
DENEY DÜZENEĞİ:
DENEYİN YAPILIŞI:
1-Önce dinamometrenin üstündeki vidayı gevşetiniz.
2-Dinamometreyi hangi konumda kullanacaksanız, sıfır ayarını ona göre yapmaya dikkat ediniz.
3-Şekildeki düzeneği hazırlayın. Sonra çeşitli ağırlıkları (çengelli ağırlıklar, bağlama parçası)
tartınız.
TEORİK BİLGİ:
Bir cismin ağırlığını veya cisme etkiyen kuvveti ölçmeye yarayan alete “dinamometre” denir.
Dinamometreler “Esnek cisimlere eşit kuvvetler uygulandığında, uzama miktarları da eşit olur” kuralından yararlanılarak yapılmıştır.
Dinamometreler, hangi konumda ölçüm yapılacaksa o konuma göre ayarlanmalıdır.
***Önemli notinamometreler değişik ağırlıklara göre ayarlanmıştır(100g-f, 200g-f, 400g-f, 1kg-f...vb.). Örneğin 300g-f ağırlığındaki bir cismi, 100g-f ‘lik bir dinamometrede tartmaya çalışırsak, dinamometrenin esneklik özelliği kaybolacağından dolayı bozulacaktır.
 
Üst