Divan Edebiyatının En Önemli Şairleri Kimlerdir?

TİTAN

Forum Okuru
Divan Edebiyatının En Önemli Şairleri Kimlerdir?
divan edebiyatı şairleri hangileridir kimlerdir listesi ile ilgili bilgiler burada melekler. Divan edebiyatı Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri ile birlikte ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır melekler :) Divan edebiyatı şairleri eserlerini ''divan'' adı verilen el yazması kitaplarda topladıklarından dolayı bu adı alan Divan edebiyatı hakkında, daha önce forumumuzda sizlerle bilgiler paylaşmıştık. Farsça ve Osmanlıca birlikte kullanılan Divan edebiyatı şairleri kimlerdir buyrun birlikte hatırlayalım...


divan_edebiyati-3b3.jpgA

Abdi
Abdullah Bosnevi
Abdullah Vassaf Efendi
Abdürrahman Eşref
Adem Dede
Ahmed Paşa (şair)
Ahmed-i Dâ'i
Ahmedi
Arife Hanım
Aydınlı Visali
Aşkî İlyas

B

Bağdatlı Ruhi
Bâki (şair)

C

Cemîlî

D

Derviş Paşa

E

Edirneli Nazmi
Enderunlu Fazıl
Esrar Dede
Eşrefoğlu Abdullah Rûmî

F

Fehîm-i Kadîm
Fıtnat Hanım
Fuzûlî

G

Gevheri

H

Hatice Nakiye Hanım
Hayâlî (şair)
Hayreti
Hıfzı Mehmed Efendi
Hızır reis
Hâmî-i Âmidî

K

Kadı Burhaneddin
Kafzade Abdülhay Çelebi
Kami
Koca Mehmed Ragıp Paşa
Küplüceli Öznur

L

Latîfî
Leskofçalı Galip

M

Mihrî Hatun

N

Necâtî
Nedim
Nef'i
Nev'îzâde Atâyî
Neşati
Nâ'ilî
Nâbi

P

Priştineli Mesihi

S

Salacıoğlu
Sarhoş Abdi
Leyla Saz Hanım
Sırrî Hanım
Sünbülzade Vehbî

T

Tacizade Cafer Çelebi
Tatavlalı Mahremi

U

Usûlî

Y

Yenişehirli Avni

Z

Zekeriyazade Yahya
Zeynep Hatun
Zâtî

Â

Âdile Sultan
Âşık Paşa

İ

İbrahim Gülşeni

Ş

Şeref Hanım
Şeyh Galip
Şeyhî
Şâhidî İbrahim Dede
 
Üst