Doğru makyajla daha genç görünün!

M

Misafir

Forum Okuru
Doğru makyajla daha genç görünün!
do?ru makyaj hileleri
genç gösteren makyaj teknikleri


30 geçen her kad?n da ya? kompleksi yava? yava? kendini göstermeye ba?lar ve genç görünmek için bir çok hileler dener. Kimi giyim tarz?yla, kimi makyaj?yla, kimi saç?yla, kimi estetik operasyonlarla... Biz de bu yaz?m?zda genç görünmek için do?ru makyaj hilelerini ele al?yor ve sizlere bu konuda bilgiler aktar?yoruz Melek'ler.


2012_makyaj_modasi%20(3)-191.jpgYanl?? makyaj sizi oldu?unuzdan çok daha ya?l? gösterebilir. Ama makyajla oldu?unuzdan çok daha genç görünmeniz de mümkün. Öncelikle renklerin ne ifade etti?ini bilmeniz ve do?ru kullanman?z gerekiyor. ??te genç gösteren makyaj önerileri:

All?k

Belirginle?tirilen elmac?k kemikleri ?üphesiz yüze bir güzellik katar. Ancak elmac?k kemiklerinde ne renk all?k kulland???n?z çok önemlidir. Koyu tonlardaki all?k ki?iyi ya?l? gösterir. ?eftali ve aç?k pembe tonlar? ise yüze canl?l?k katacakt?r.
Fondöten

Hollywood starlar?n?n makyaj uzmanlar?na göre yo?un uygulanan fondöten ki?iyi en az 20 ya? daha ya?l? gösteriyor. Kozmetik parçalar? k?r???kl?klar?n aras?na giriyor ve daha belirgin görünmelerine neden oluyor. Ayr?ca yüzünüz ifadesiz bir maske takm?? gibi yapay görünüyor. Genç ve canl? bir cilt için hafif tonlarda fondöten uygulaman?n önemi vurgulan?yor. Fondöten öncesinde cildi mutlaka nemlendirmek gerekiyor.


Ruj ve Far

Mat görünümlü ruj ve farlar ki?iyi ya?l? göstermekte çok etkilidir. Ancak a??r? parlak ürünler de ayn? etkiyi yaratacakt?r. Bu nedenle nemli görüntüsü veren rujlar? ve farlar? tercih edin. Bu sayede dudaklar?n?z sadece genç de?il ayn? zamanda iri de görünecektir.


Parlat?c?

Genç k?zlar?n dudaklar?na parlat?c? sürme a?k? bir türlü son bulmad?. Halbuki i?in uzmanlar?na göre tüm duda?a yay?lan parlat?c? sadece ki?iyi ya?l? göstermeye yaramaktad?r. Genç ve canl? bir görünüm elde edebilmek için sadece alt duda??n orta k?sm?na uygulanan ufak bir dokunu? yeterli olacakt?r.


Eyeliner

Çok koyu renk ve simsiyah bir eyeliner ya?l? görünmenize neden olur. Göz kapa?? boyunca uzanan koyu renk bir çizgi yerine hafif bir göz kalemi ile yarat?lan farkl?l?k gözün daha parlak görünmesini sa?layacakt?r.
 
Üst