DPT Raporu: Eylül'de enflasyon "patika" üst sınırını aşabilir

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
DPT Raporu: Eylül'de enflasyon "patika" üst sınırını aşabilir
DPT Raporu: Eylül'de enflasyon "patika" üst sınırını aşabilir

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), bu ay okulların açılmasının yanı sıra Ramazan ayı nedeniyle, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında beklenen artışlar sonucunda, enflasyonda ''hedef patika (TÜFE olarak) üst sınırının aşılmasının söz konusu olduğunu'' bildirdi.
DPT'nin ''Ekonomik Gelişmeler Eylül 2007'' raporu açıklandı. Raporda Ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 0,02, ÜFE'nin ise yüzde 0,85 oranında arttığı hatırlatılırken, 2007 yılı Eylül ayında hedef patikanın (TÜFE olarak) yüzde 7,30 olarak belirlenmiş olan üst sınırının altında kalabilmesi için, aylık enflasyonun yüzde 1,18'in altında gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı.
Raporda ayrıca, Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte, eğitim kesimi ile giyim ve ayakkabı kesimi fiyatlarında beklenen artışlar ile Ramazan ayı dolayısıyla gıda ve alkolsüz içecekler kesimi fiyatlarında beklenen artışların etkisiyle, ''Eylül ayı hedef patika üst sınırının aşılmasının söz konusu olabileceğine'' dikkat çekildi.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ-
Raporda 2007 yılı Ocak-Ağustos dönemi bütçe gelişmelerine de yer verildi.
Geçen yılın aynı dönemine kıyasla merkezi yönetim bütçe harcamalarının yüzde 18,1 oranında artarak 135,8 milyar YTL, gelirleri ise yüzde 10,3 oranında bir artışla 127,4 milyar YTL olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.
Buna göre söz konusu dönemde toplam harcamaların 37 milyar YTL'si faiz, 98,8 milyar YTL'si ise faiz hariç harcamalardan oluştu. Gelir ve harcamalardaki bu gelişmeler sonucunda, merkezi yönetim bütçesi bu yılın sekiz ayında 8,4 milyar YTL açık verirken, faiz dışı fazlası 28,6 milyar YTL olarak gerçekleşti.
2007 yılının sekiz ayında genel bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 oranında artarak 124,3 milyar YTL oldu. Bu artışta sermaye gelirlerinde Türk Telekom'un özelleştirme taksitlerinin peşin olarak ödenmesinden kaynaklanan yüksek miktardaki tahsilatın etkili olduğu görüldü.
Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi tahsilatındaki artış oranı yüzde 19,4 , kurumlar vergisi tahsilatındaki artış oranı ise oran indirimine rağmen yüzde 14 oldu. Aynı dönemde, motorlu taşıtlar vergisi tahsilatı yüzde 13,2 oranında artış gösterdi. Yılın sekiz ayında, dahilde alınan mal ve hizmet vergileri tahsilatı, geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 3,2 oranında artış göstererek 40,9 milyar YTL olarak gerçekleşti.

KDV VE ÖTV TAHSİLATLARI-
Söz konusu dönemde dahilde alınan KDV tahsilatı yüzde 0,4 oranında azalırken, toplam ÖTV tahsilatı yüzde 2,5 oranında artış gösterdi.
Aynı dönemde, doğal gaz ve petrol ürünleri üzerinden alınan ÖTV geliri yüzde 5,7 ve dayanıklı tüketim malları ve diğer mallar üzerinden alınan ÖTV geliri yüzde 15,6 oranında artarken, alkollü içkiler ve tütün mamülleri üzerinden alınan ÖTV geliri yüzde 0,2 , motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV geliri ise araç satışlarında görülen yavaşlama nedeniyle yüzde 8,8 oranında azaldı.
Aynı dönemde, damga vergisi tahsilatındaki artış oranı yüzde 16,6 , harç gelirlerindeki artış oranı ise yüzde 21,2 olarak gerçekleşti. Harç gelirlerindeki yüksek oranlı artış üzerinde ise tapu, trafik ve yargı harç tahsilatlarındaki artışlar belirleyici oldu. Yılın sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre banka ve sigorta muameleleri vergisi tahsilatında yüzde 22,7 , özel iletişim vergisi tahsilatında ise yüzde 14,6 oranında artış kaydedildi.
Yılın sekiz ayında, uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ithalden alınan KDV geliri yüzde 3 oranında artarak 17 milyar YTL olarak gerçekleşti.

VERGİ GELİRLERİ GENEL SEYRİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ-
2007 yılının Ocak-Ağustos dönemini kapsayan sekiz ayında, genel bütçe vergi dışı gelirleri, Özellikle 2006 yılındaki bir defalık gelirler nedeniyle oluşan baz etkisi sonucunda yüzde 17,1 oranında azalarak 17,4 milyar YTL'ye geriledi.
Sekiz ayda sermaye gelirleri, Türk Telekom'un kalan özelleştirme taksitlerinin bir defada ödenmesi nedeniyle 6 milyar YTL, alınan bağış, yardımlar ile özel gelirleri ise gayrimenkul satış gelirlerinin etkisiyle 1,6 milyar YTL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, özel bütçeli kuruluşlar 1,9 milyar YTL, düzenleyici ve denetleyici kurullar ise 1,2 milyar YTL öz gelir elde etti. Yılın sekiz ayında, merkezi yönetim bütçesi gelirlerinde görülen gelişmeler, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, gelir vergisi, oran indirimine rağmen kurumlar vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve harç tahsilatında yüksek oranda artış görülürken, ÖTV ve toplam KDV gelirlerinde ''genel seyrin altında'' bir gerçekleşme olduğu tespit edildi.

İÇ BORÇ STOKUNDA KAMU PAYI AZALDI-
2007 yılının Ocak-Ağustos döneminde, merkezi yönetim bütçesi personel giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 oranında artarak 29,2 milyar YTL oldu. Rapora göre, personel giderleri üzerinde, yapılan genel ücret artışlarının yanı sıra hizmet genişlemesi, geçici işçilerin kadroya geçirilmesinin ilave yükünün gelmeye başlaması ve özellikle Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarda sözleşmeli statüde istihdamın artmasının etkili olduğu görüldü.
Bu dönemde, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 3,6 milyar YTL seviyesinde gerçekleşirken, sağlık için 4,2 milyar YTL, savunma, güvenlik ve diğer mal ve hizmet alımları için ise 8 milyar YTL harcama yapıldı. Aynı dönemde, tarımsal amaçlı 5,1 milyar YTL, kamu iktisadi teşebbüslerine görev zararı olarak 351 milyon YTL, sosyal güvenlik kurumlarına 22,9 milyar YTL, mahalli idarelere, fonlara ve diğer kurum ve kuruluşlara ise gelir üzerinden ayrılan pay olarak 10,3 milyar YTL transfer harcaması yapıldı.
Bu dönemde, sermaye giderleri 6,8 milyar YTL olarak gerçekleşirken, sermaye transferleri KÖY-DES Projesi için mahalli idarelere yapılan transferlerden dolayı yüzde 35,5 oranında artarak 2,4 milyar YTL, borç verme kalemi ise 2,3 milyar YTL olarak gerçekleşti.
Faiz giderleri de 2007 yılının sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artışla 37 milyar YTL düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde iç borç faiz giderleri 32,2 milyar YTL, dış borç faiz giderleri ise 4,8 milyar YTL oldu.

İÇ BORÇ STOKUNDA KAMUNUN PAYI AZALDI
Merkezi Yönetim iç borç stoku verileri incelendiğinde ise 2007 yılı Ağustos sonu itibariyle, geçen yılın aynı ayına göre nakit iç borç stokunun yüzde 6,9 oranında arttığı, nakit dışı iç borç stokunun ise yüzde 17,1 oranında azaldığı, toplam iç borç stokunun ise yüzde 2,4 oranında artış gösterdiği gözlendi.
Raporda, ''aynı dönemde toplam iç borç stoku içinde kamu payının ağırlığı azalırken, piyasa payının arttığı izlenmektedir'' denildi.
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
561
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
544
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
454
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
693
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst