Duaların hepsini içine alan bir dua

Mirmiga

Yeni Üye
Üye
Duaların hepsini içine alan bir dua
duaların hepsi duaların tümü dua toplamak dua toplama toplama duası
Duaların hepsini içine alan bir dua

1495. Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu,
fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik.
Bunun üzerine:

- Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik,
dedik. O zaman Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:

- O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi?
Şöyle deyiniz:

Allâhümme innî eselüke min hayri mâ seeleke minhü
nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem.
Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke
Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem.
Ve entel-müsteân, ve aleykel-belâğ, ve lâ havle velâ
kuvvete illâ billâh:


allah.gif
ım! Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim.
Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin
sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız.
Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette
muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç,
ibadet edecek kuvvet ancak
allah.gif
ın yardımıyla kazanılabilir.

Tirmizî, Daavât 89
 
Geri
Üst