Dünya Kadınları 2000

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Dünya Kadınları 2000
B.M.Kadın İstatistikleri

Dünya Kadınları 2000: Bölüm 1-Nüfus

Bazı önemli sonuçlar:

-Günümüzde kadınlar daha az çocuk sahibi olmalarına rağmen dünya nüfusu artmaya devam etmektedir.

Çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 1,5 milyarlık genç nüfus dünya tarihinde karşılaşılan en yüksek sayıyı ifade etmektedir.

Önümüzdeki 20 yıl içerisinde 60 yaz üzeri nüfusun 600 milyondan 1 milyar’a (
ve bu kesim içerisinde de kadınlar erkeklere oranla daha yaşlı olacak) yükseleceği beklenmektedir.

Dünya genelinde, çocuk doğumları azaldığı ve insan yaşamı her geçen gün daha fazla uzadığı için için nüfus yaşlanmaktadır.

Çoğu bölgelerde kadın nüfus erkek nüfusunu geçmesine rağmen Asya’nın çeşitli bölgelerinde erkek nüfus kadın nüfusunu aşmaktadır.

Kadınlar, uluslararası göçmen nüfusunun büyük bir bölümünü teşkil etmektedirler. (toplam 118 milyon göçmenin 56 milyonu kadındır.)

Dünya Kadınları 2000:Bölüm 2-Aile içerisinde kadın ve erkek

Kadınlar genellikle geç evlenmektedirler, fakat 15-19 yaş gurubundaki kadınların dörtte birini aşan (ve tümü, gelişmekte olan 22 ülkede yaşayan) kesim evlidir.

Gelişmiş bölgelerde ve gelişmekte olan bölgelerdeki bazı ülkelerde resmi olmayan birliktelikler yaygındır.

Dünyanın her yerinde doğum oranı düşmeye devam etmektedir.

Gelişmiş bölgelerde kadınların evlilik dışı doğurmaları dramatik bir şekilde artmıştır.

Gelişmiş ülkelerde halkın çoğu ve kadınların çoğunluğu yalnız yaşamaktadır.

Gelişmiş bölgelerdeki birçok ülkede 3 yaşın altında çocuğu olan annelerin yarısından fazlası işsizlik sorunu yaşamaktadırlar.Dünya Kadınları 2000:Bölüm 3-Sağlık

Yaşam süresi, gelişmekte olan çoğu bölgede artmaya devam ederken Güney Afrika’da AİDS nedeniyle düşmektedir.

Cinsiyet temelli ayrımcılığın kızların biyoloik avantalarına hakim geldiği bazı Asya ülkeleri dışında, çocuk ölümleri kız çocuklara oranla erkek
çocuklarda daha yüksektir

Erken yaşlarda aktif cinsel ilişkile geçtikleri yerlerde (ülkelerde)
kadınlar, cinsel yolla geçen bulaşıcı hastalıklar (HİV dahil) kapma, erken hamilelik ve çocuk düşürme riskleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Anne ölümleri ve diğer ölümler ile ilgili veri tabanı bulunmamakta veya bulunan yerlerde de ölümlere ilişkin tutulan kayıtların eksikliğinden kaynaklı yeterince güvenilir olmamaktadır.

Kadınlar şu anda, bilinen HİV/AİDS vakalarının yarısının konusunu
oluşturmakta ve HİV virüsünün daha yaygın olduğu ülkelerde bu virüse yakalanmış erkeklere oranla daha yüksek bir risk altında bulunmaktadırlar.
Sadece ortala ma ömrün yükselmesi değil sağlıklı yaşama standartalarının yükselmesi içinde çabalar artmaktadır.

Kadınlar Dünyası 2000: Bölüm 4-Eğitim ve iletişim

İlk ve ortaöğretimde cinsler arasındaki öğrenim farkı kapanmaktadır, fakat hala bazı Afrika ve güney Asya ülkelerinde kadınlar erkeklerin gerisinde bulunmaktadırlar.

-Üçüncü Dünya’nın 876 milyon okuma yazma bilmeyeni kadındır ve okuma bilmeyenlerin sayısında önümüzdeki 20 yıl içerisinde önemli bir düşüş beklenmemektedir.

-Dünyanın çoğu bölgesinde kadınlar yüksek öğrenime kaydolma konusunda dev adımlar atmışlardır; bazı bölgelerde kadınların yazılma oranları erkeklere eşit düzeye varmış veya erkekleri geçmiştir.

-Kadınlar, “yeni iletişim” alanlarınada faaliyet gösterebilmeleri için
gerekli olan temel okuma yazma ve bilgisayar becerilerinden erkeklere nazaran daha fazla yoksun bırakılmaktadırlar.

-Birçok ülkede, internet kullanıcıları sayısının hızlı bir şekilde
artmasında kadınlar pay sahibidir.


Kadınlar Dünyası 2000:Bölüm 5-Çalışma

Kadınlar şu anda dünyadaki işgücünün önemli bir bölümünü (Kuzey Afrika ve Batı Asya dışındaki bölgelerde en az üçte birini) oluşturmaktadır.

-‘Kendi işinde çalışma’, ‘part time çalışma’ veya ‘evde üretim’ şeklindeki çalışmalar kadınların, işgücüne katılmalarında yeni fırsatlar sunmakla beraber bu tür çalışmalar esasen iş güvenliği olmayan, düşük gelirli
çalışmalardır.

-Kaçak (resmi olmayan) sektör, erkeklere oranla kadınlar için daha büyük bir iş alanı oluşturmaktadır.

-Ailenin yüklediği sorumlulukları yerine getirme ve bu arada işini
sürdürebilmenin önündeki engellere rağmen kadınlar, doğurganlık yıllarında, eskiye oranla daha fazla üretim içerisindedirler

-Kadınlar ve özellikle de genç kadınlar erkeklere nazaran daha çok ve daha uzun süreli işsiz kalmaktadırlar.

- Kadınlar işgücü pazarında bir kaç alanda faaliyet sürdürüyorlar ve erkeklerden daha az ücret alıyorlar.

-Mevcut istatistikler, kadınların çalışma koşullarında niceliksel ve
niteliksel değişiklikler meydana geldiğine ilişkin değerlendirmeler yapmaya güçlü bir temel oluşturmaktan uzaktır.


Dünya Kadınları 2000:Bölüm 6—İnsan hakları ve politik karar verme26 ülke hariç tüm devletler, kadınlara karşı ayrımcılığın tüm formlarının yasaklanmasına ilişkin olan sözleşmeyi onayladılar. (ikinci en geniş
katılımla kabul edilen insan hakları anlaşmasıdır)


-Fiziki ve cinsel anlamda kötü muamele dünya genelinde milyonlarca kadını etkilemektedir. Hatta bunların ciddi bir şekilde raporlara geçirildiği bilinmektedir.

-Bazı Afrika ülkelerinde kadın ve kızların yarısından fazlasının cinsel organları sakatlanmıştır ve bu uygulamanın yaygınlığında herhangi bir azalma olmadı.

-Kadınlar ve kızlar dünyadaki göçmen nüfusun yarısını oluşturmaktadırlar ve göçmenler olarak bu kişiler savaş sırasında, göçmen kamplarında ve yeniden
yerleştirme süreçlerinde özellikle cinsel şiddete karşı savunmasız
durumdadırlar.

-Cinsel eşitliğe yönelik çağrılara rağmen kadınlar hükümetlerde, politik partilerde ve Birleşmiş Milletler’de önemli ölçüde temsil
edilmemektedirler.

Kaynak: Ülkede Özgür Gündem Gazetesi. Çeviren Zeynep Polat"
 
Ce: Dünya Kadınları 2000

evet bencede herşey eğitimle emeğine sağlık mc adminim
 
Eğitim olmazsa olmaz özellikle kadınların ayakları üzerinde durmaları çok gerekli gerektiğinde kendi hayatını kurabilmeli kendisine yetebilmeli
 
Geri
Üst