1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Dursun Ali Erzincanli - Kaside-i Bürde

  Konu, 'C-D Harfli Şarkılar' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  kaside i bürde sözleri dursun ali erzincanlı kaside i bürde metni arapça metni Yurdundan koparılmış gözleri sürmeli yaralı bir ceylân gibi
  Suat'ı alıp götürdüler. Gönlüm öyle kırık ki!
  Gönlüm, azat nedir bilmeyen bir köle örneği ezgin.
  Tan vakti Suat göçtü buralardan. O ne mağrur bakışlardı Rabbim
  Ve ne müstağni.
  Suat ki boyu altın ölçüde; önden bakılınca zarif nahif, incecik belli,
  Tombul görünüşlü arkadansa, arka çizgileri bile belli.
  Gülerken dişlerinde kar yağar gibi bir kış aydınlığı ,

  Öyle beyaz, onları şarapla yıkıyorlar durmadan sanki. Vâdi açık. Kuşluktur. Çakıllarda kuş sesli serin sular.
  Kuzey yelleriyle serin sular gibi saf ve ışıklı Suat'ın ağzındaki.
  Süpürürse rüzgâr nasıl üstündeki bulutları, nasıl yıkarsa pırıl pırıl
  Geceleri yağmur tepeleri
  Ağzındaki su o yağmur suyu Suat'ın. dişleri o beyaz kum tepeleri.
  Soylulukta en soylu, cömertlikte bir eşi yok bir sevgili iken Suat,
  Ne kendi sözünde durdu, ne de dinledi beni.
  Suat bu, işi gücü bana oyun, naz, vefasızlık, söz verip dönmek.
  Benim kaderim böyle, Onun aşk felsefesi.
  Bulut bir zavallıdır Onun yanında biçimden biçime girmekte,
  Renkten renge girmekte yaya kalır bukalemun, gulyabani.
  Sen ne aptalsın ki yahu sandın Suat durur sözünde.
  Kalburda su durursa, Suat da durur sözünde tabii.
  Suat'tan söz aldım diye böbürlenip durmak ha!
  Hayaller kurdun, umutlandın! Ama umutlar uçucu, aldatıcıdır
  Rüyalar gibi.
  Suat'ın vuslat. sözleri geçse yeridir atlatışlar tarihine.
  Bir söz istedin mi kendinden, hemen kesilir meşhur yalancı
  Urkub'un teki.
  Böyle arkandan atıp tutuyorum ya Suat, elbet ayrılık acısından.
  Onun için affet beni, sen yine de sev beni.
  Suat şimdi mutlaka öyle bir yerdedir ki, vakit de akşam;
  Saf kan ve yörük dişi develerdir ancak develerin oraya götüreni.
  Evet, ta ötelerde konaklıyan Suat oymağını tutmak için
  Yüreğe korku veren. dağ gibi rüzgâr tempolu hecin develer gerekli.
  Öyle deve gerek ki, terlerse ırmak aksın kulağının ardından,
  Uçsuz bucaksız çöl yollarını seve seve tepmeli...
  Bir deve ki. bakışı iki hançer ufuklara saplanan.
  Eşi gitmiş; yabani bir aksığın gibi öyle uçsun ki, o dursun, altından
  Kaysın ateş çölü ve ateş tepeleri.
  Gerdanı sağlam. ayakları yer sarsan vücudu kıvrım kıvrım ve
  Ölçülü biçili.
  Soy sopça en arık damızlık develerden haydi haydi ileri.
  Böğrü enli, boynu uzun ve kalın; çehresi geniş.
  Bir erkek deveyi andırmalı tıpkı; Suat'ı tutar o zaman belki.
  Derisi daha parlak olmalı kabuğundan deniz kaplumbağasının.
  Ve ondan daha sağlam. kızgın güneş altında aç azgın keneler bile
  Onu örseleyememeli.
  İlk bakışta dağ gibi korku vermeli görünüşü bakana:
  Boyu yüksek mi yüksek, çevik mi çevik ayakları, tertemiz şeceresi.
  Gürbüz, etine dolgun. bakımdan öyle semizlemiş .olmalı ki,
  Oyluklarından tırmanan salkım salkım keneler derinin cilâsından
  Kayıp kayıp düşmeli.
  Yürürken baldırından, et fırlasın etinden, iki ön bacağı ok gibi
  Çıksın dolgun göğsünden. serbest atılışlı çalım çalım üstüne bir
  Yaban merkebi örneği.
  Gözlerle gerdan arası, başın yular takılan yeri.
  Sert ve katı olmalı bileği taşı gibi.
  Ve upuzun kuyruğu ipek tüylü, sarksın memelerin üstünden.
  Öyle dokunmalı ki memelerin ucunu ürkütmemeli.
  Kapkara iki mızrak bacakları, rüzgâr gibi uçmalı
  Şüpheye düşmelisin ayakları yere değdi mi, değmedi mi.
  Yumru burnundan, kulağından, beyzi çehresinden bu türlü develeri.
  Tanır derhal deveden anlayan yekta bir bilirkişi.
  Ayakları demirdenmişcesine çakılları fırlatır iki yana.
  Deri mahfaza bile takmaksızın aşar kayalıkları bu eşsiz develer ki.
  Çalışkan bir işçi gibi terler coştukça, terledikçe coşar...
  Aşar kuşlar gibi serap derelerini, sahra tepelerini, ateş
  Çöllerini...
  Kertenkelenin güneşte yanan sırtı sıcaktan külde pişmiş ekmeğe
  Döndüğü günler bile kimse durduramaz koşmaktan şu bizim deveyi.
  Bir sıcaklık ki, a yolcular dinlenin! der kervan sahibi
  Ve taş altına gizlenir siyah çekirgeler, o sabır ateşleri.
  Ama bizim meşhur devemiz gün ortasında koşusunu bitirmez,
  Başlamıştır yolculuğa sanki daha yeni.
  Sıcak artar, değişir yürüyüşü; sıcak arttıkça değişir. Ve ön
  Ayaklarının
  Çırpınışlı hızlanışı andırır ölmüş çocuğuna göğüs döven bir anneyi
  Ve ona bakıp (anıp kendi ölmüş yavrularını
  Da) hıçkıran yırtınan öbür anneleri.
  Evet o yürüyüş, o ayak çırpınışları göğsünü paralayan yaşlı bir
  Annenin çırpınışları.
  Akla elveda diyen bir annenin, alır almaz ilk yavrusunun kara
  Haberini.
  Göğsü kan içinde kalan. üstü başı yırtılmış,
  Saçları darma dağın çılgın bir annenin haberini.
  Söz taşıyıp öç alan iki yüzlü şiir ve kabile düşmanlarım :
  "Ey Ebi Sülma'nın oğlu sen mahvoldun." dediler. Suat'ın derdi
  Bana yetmezmiş gibi.
  "Ey Ebi Sülma'nın oğlu sen kendini ölmüş bil." Ben de koştum
  Güvendiğim dostlara :
  Kime başvurdumsa ama: "Biz yokuz bu işte, var git kendin bak
  Başının çaresine" demezler mi?
  Ben de onlara dedim : "Gidin gidin beni yalnız bırakın,
  Neye hükmetmişse o olur, hükmeden o Allah ki.
  Yaşamak dediğiniz nedir bin yıl yaşasa bile
  Eninde sonunda insanoğlu o kanbur tahta kutuya girmiyecek.
  Binmiyecek mi?
  Heber geldi: "peygamber. seni öyle bir cezaya çarpacak ki!"

  Siz bilirsiniz. hey zavallılar! İşte onun kapısındayım, yüreğimde Sonsuz bağışlanma ümidi.
  Ondan özür dilemeye geldim, af istemeğe geldim;
  Çünkü O sırrını bilendir, kabul edicisidir mazeretlerin.
  O affedenlerin en affedicisi.
  İçi hidayet öğütü en yüce gerçekler dolu Kur'anı
  Sana armağan eden Allah için ver bana bir savunma mühleti.
  Bakma ve zaten bakmazsın sözlerine beni kıskananların.
  Senin hükmün onlara değil, hakka ayarlı ve ben de bir parça
  Suçluyum belki.
  Ama senin makamındayım şimdi. Fillerin bile titrediği makamda.
  Bir makam ki, titrerdi bir fil benim gördüklerimi görse. işitse
  İşittiklerimi
  Burada beni ancak Allah buyruğuna bağlı Peygamber affı
  Kurtarır:
  Ben de onun öç ve adalet eline uzatıyorum işte sağ elimi.
  Beni ancak o kurtarabilir burda. Yalnız O. Şimdi söz yalnız Onun.
  Ama O "Sen suçlusun, cezanı çekeceksin" dese önünde eğik
  Bulur boynumu adaletin heybeti.
  En heybetli manzara bu olur benim için. Çünkü Asserde,
  İç içe açılan sonsuz aslan yataklarının en içindeki
  Muhteşem yurdunda hüküm süren aslanlar başbuğudur O.
  Bir arslan ki. erkenden ava çıkar, yavrularının besini insanoğlu,
  İnsan eti.
  Bir arslan ki, savaş alanında kendi düşmanı dengi
  Bırakmadan çarpışmayı, haram sayar kendine savaşı terketmeyi.
  Heybetinden kısılır sesleri yırtıcı çöl arslanlarının ,
  Arslanlar arasında bile o dağıtır adaleti.
  Parçalandı silâhları ve elbiseleri, kurda kuşa yem oldu
  Bu vâdide kendi gücüne bileğine güvenen nice kişi.
  Şüphe yok ki, Peygamber, en keskin bir kılıçtır kılıçlarından
  Allahın.
  Sonsuz bir kurtuluşa, nura ve hidayete alıp götüren bizi.
  Ve arkadaşları O'nun, Mekke vâdisinde İslâmı kabul eden
  Kureyşin en ileri gelenleri... Cömertlikte ve yiğitlikte hiç birinin
  Yok dengi.
  İlk gûnler, göçmek gerekliydi, hemen göçtüler, . zerre tereddüt
  Etmeden.
  Bırakarak yurtlarını, tüten ocaklarını, mal ve mülklerini.
  Yerlerinde kalanlar çarpışamıyacak güçte olanlardı.
  Onlar da, müdafaasız ve silâhsız, çepçevre küfürle çevrili, bugünü
  Hazırlamış beklemişlerdi.
  Evet, bunlar, başları dimdik gezen yiğit üstü yiğit,
  Davuda mahsus demir gömlektir zırh diye giydikleri.
  Zırhları pırıl pırıl ve upuzun. Çelikten büklümleri öyle ki,
  Birbirine geçip kaynaşmış bir ayrıkotunun halkaları gibi.
  Mızrakları düşmanı devirse yere, gurur nedir bilmezler,
  Yenilirlerse bilmezler nedir umut kesmek, yok ya yenildikleri!
  Ak soy develer gibidir gidişleri. korunmaları da saldırış.
  Vurulunca göğüslerinden vurulurlar. Onlar ürkmez, onlardan
  Ürker dev dalgalı ölüm denizi.


   
Dursun Ali Erzincanli - Kaside-i Bürde konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Dursun Ali Erzincanli - Sen Yoktun

  Dursun Ali Erzincanli - Sen Yoktun

  Sen yoktun... Hz Âdem'deydi nurun Önce cenneti, Sonra yeryüzünü şereflendirdin. Âdem nuruna affedildi Arafat bu affa şâhitti Sen yoktun Nuh'un gemisindeydi Nurun... Dalgalar yeryüzünü boğarken Taprağın bağrındaki su Gökyüzüyle buluşurken Ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı binbir sebeple Tûfan, nurunu selamladı edeple... Sen yoktun... Hz.İsmail'in alnındaydı Nurun...
 2. Dursun Ali Erzincanli - Hayber Firtinasi

  Dursun Ali Erzincanli - Hayber Firtinasi

  63 Yılın 60'ıydı, Günler sayılı ve hicretin 7. yılı Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün Sakin ve sessiz Ama gece gölgeler çekilince, Hayberliler fitne kazanına çeviri hayberi. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker, Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda, Onunla yurdunun ortasında...
 3. Dursun Ali Erzincanli - gelseydin

  Dursun Ali Erzincanli - gelseydin

  dursun ali erzincanlı gelseydin sözleri gelseydin nota notaları Sevgili! Ümmü Mektum gibi Seni görmeden sana sesleniyoruz Alıp verdiğin nefesi duyar gibi Sanki açınca gözlerimizi Seni görecekmişiz gibi Sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur; edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, El açıp beklemekten başka Bize bir şey düşmezdi ama Şu araya...
 4. Dursun Ali Erzincanli - Efendim

  Dursun Ali Erzincanli - Efendim

  Sultân-ı rüsûl, şâh-ı mümeccedsin Efendim!... Bîçârelere devlet-i sermedsin Efendim!... Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin Efendim!... Menşûr-ı le'amrüke mü'eyyedsin Efendim!... Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed'sin Efendim! Hak'dan bize sultân-ı mü'eyyedsin Efendim!... Tâbiş-geh-i ervâh-ı mücerred güherindir… Mâlişgeh-i ruhsâr-ı melik hâk-i derindir… Ayîne-i dîdâr-ı tecellî nazarındır… Bû Bekr...
 5. Dursun Ali Erzincanli - Dağlarımı Sev

  Dursun Ali Erzincanli - Dağlarımı Sev

  Yaşasaydım aranızda olacaktım Yaşasaydım sen ağlamıcaktın anne Kahpe bir kurşun alnımdan vurmasaydı Sizin gibi bayrak sallıcaktım Meydanlarda omuz omuza yürüyecektik Tıpkı serin bir sabah her şey vatan için diyerek Dağlara yürüdüğümüz kardeşlerim gibi Sinoplu teğmen Arif gibi Diyarbakırlı Mehmet gibi Urfalı İbrahim Trabzonlu Dursun Yozgatlı Rıza gibi Omuz omuza yürüyecektik Vatan...

Sayfayı Paylaş