1. THESECRET

  THESECRET "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"

  Kayıt:
  16 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.146
  Beğenilen Mesajlar:
  225
  Ödül Puanları:
  63
  Şehir:
  İstanbul

  Edebi Sanatlar

  Konu, 'Tüm Lise Ders Notları' kısmında THESECRET tarafından paylaşıldı.

  edebi sanatlar nelerdir,edebi sanatlar konu anlatımı,edebi sanatlar ders notları,edebi sanatlar hakkında bilgiler
  < Konu Resmi..>  Sözü etkili hale getirmek için değişik anlam çağrışımları ya da ses benzerlikleri kullanılır. Şair ne kadar ince bir anlam, ne kadar hoş bir ses bulursa, şiiri o denli güçlü olur. İşte şiirde, az da olsa düzyazıda, bu tür söz hünerleri edebi sanatları oluşturur.

  Şimdi bu sanatların önemlilerini görelim.  BENZETME (TEŞBİH)

  Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki kavram ya da varlıktan birinin diğerine benzetilmesiyle yapılan sanattır. Sadece şiirde değil düzyazıda hatta konuşma dilinde bile çok kullanılır.

  Bir benzetmede dört unsur bulunur: Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı.

  Arslan

  Kendisine

  Benzetilen

  gibi

  Benzetme

  Edatı

  güçlü

  Benzetme

  Yönü

  askerler

  Benzeyen

  cepheden cepheye koşuyorlar.

  Yukarıda benzetmenin unsurlarının nasıl sıralandığı görülüyor.

  Elbette her benzetmede bu unsurların tümü bulunmaz. Eğer sadece benzeyen ve kendisine benzetilen kullanılırsa, benzetmeye “teşbih-i beliğ” (en güzel benzetme) denir.

  Zeytin

  Kendisine

  Benzetilen

  gözlüm sana meylim nedendir.

  Benzeyen

  dizesinde “göz”, “zeytin”e benzetilmiş ancak benzetme yönü ve benzetme edatı kullanılmamış.

  Eğer kendisine benzetilen ya da benzeyenden biri eksik olursa, istiare sanatları ortaya çıkar. Bunu iki grupta inceleyelim.  1. Açık İstiare

  Benzetme unsurlarından sadece kendisine benzetilenle yapılır.

  Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi

  dizesindeki “arslan” sözcüğünün askerleri ifade ettiği bellidir. Eğer biz benzetmenin bütün unsurlarını söylersek, yani “arslanlar” yerine “arslan gibi güçlü askerler” dersek ilk örnekte gösterdiğimiz gibi “arslanlar” sözünün kendisine benzetilen olduğunu görebiliriz.  2. Kapalı İstiare

  Benzetme unsurlarından benzeyen ve benzetme yönüyle yapılır.

  Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda

  Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda

  dizelerinin ikincisinde altı çizili sözlerde kapalı istiare vardır. Çünkü alnın yanması, gözlerin sönmesi bir benzetmenin olduğunu hissettiriyor. Yanmak ateşe ait bir özelliktir; sönmek de öyle. Buna göre biz benzetmenin unsurlarını açık olarak yazsak

  "Ateş

  Kendisine

  Benzetilen

  gibi

  Benzetme

  Edatı

  yanan

  Benzetme

  Yönü

  alnım

  Benzeyen

  Görüldüğü gibi şiirde kendisine benzetilen ve benzetme edatı yoktur.

  Sadece benzeyen ve benzetme yönü vardır. Öyleyse sanat, kapalı istiaredir.  3. Temsili İstiare

  Kendisine benzetilen ve benzetme yönüyle yapılan benzetmelerdir. Bunlarda benzeyenin anlatılmak istenen birçok özelliği kendisine benzetilenin özelliği olarak sıralanır.

  Hani bir gün seninle Topkapı’dan

  Geliyorduk yol üstü bir meydan

  Bir çınar gördük enli, boylu, vakur

  Bir çınar hiç eğilmemiş mağrur

  Koca bir gövde belki altı asır

  Belki ondan da fazla, dalgın, ağır

  Kaygısız bir ömür sürüp gelmiş

  Öyle serpilmiş, öyle yükselmiş

  .......

  Yukarıdaki dizelerde Osmanlı, bir çınara benzetilmiş ancak Osmanlı hiç söylenmemiş, çınarın özellikleriyle hissettirilmiştir.  MECAZ-I MÜRSEL

  Bir sözü, benzetme amacı gütmeden, başka bir söz yerine kullanma sanatıdır. Genellikle bütünün, bir parçası söylenerek tümü çağrıştırılır. Örneğin;

  “Bu söze bütün sınıf güldü.” cümlesinde “sınıf” sözü “sınıftaki öğrenciler” anlamındadır. Benzetme amacı yok, çağrıştırma var.

  Kan tükürsün adını candan anan dudaklar

  Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun

  dizelerinde “dudak” ve “göz” sözcükleri aslında kişiyi ifade eder.  KİŞİLEŞTİRME (TEŞHİS)

  İnsan dışındaki varlıklara insana özgü, insanın yapabileceği davranışları yaptırma sanatıdır.

  Akisler silinir bir bir denizden

  Gece eşya uyur ve ruh uyanır

  dizelerinde insana ait olan “uyumak”, “uyanmak” eylemlerini “gece” yapmıştır.

  Ay, suda bestelerken en güzel şarkısını

  Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı

  dizelerinde de “ay” ve “kürekler” teşhis edilmiştir.  İNTAK

  İnsan dışındaki varlıkları konuşturma sanatıdır.

  Sabahleyin kozasından bakan gelincikler

  Sorar bu dünyaya:

  - Ne istersin?

  Kanatlanıp uçalım mı?

  Çiçek olup açalım mı?

  Bu şiirde gelincik konuşturulduğu için intak yapılmıştır.

  İntak sanatının olduğu her yerde teşhis doğal olarak vardır.  KİNAYE

  Bir sözün gerçek anlamını söyleyip mecaz anlamını çağrıştırma sanatıdır. Bu sanatta sözün gerçek anlamı da söylenmiş olabilir. Ancak asıl kastedilen, geçerli olan mecaz anlamdır.

  Bulmadım dünyada gönüle mekan

  Nerde bir gül bitse etrafı diken

  dizelerinde son dizede kinaye yapılmıştır. Çünkü; gerçekten gülün olduğu yerde, mutlaka dikenler de vardır. Ancak burada asıl söylenmek istenen “nerde iyilik olsa çevresinde mutlaka kötülük de olur” anlamıdır. Yani dizede söylenen gerçek anlamın ardında bir mecaz anlam vardır. Buna kinaye denir.  TEZAT

  Anlamca birbirlerine karşıt olan durumların fikirlerin bir arada kullanılması sanatıdır.

  Seni her zaman düşündüm

  Biliyorum güzelsin

  Ama ne tanıdım

  Ne gördüm

  Bu şiirde hem “biliyorum” denmesi, hem de “ne tanıdım ne gördüm” denmesi tezat oluşturmuştur.  TELMİH

  Söz arasında bir olayı, bir atasözünü, bir fıkrayı hatırlatma sanatıdır. Hatırlatılmak istenen şey hakkında ipucu olabilecek bazı özellikler verilir.

  Şeb-i yeldada uzar fecre kadar kıssa-i aşk

  Ta ki Mecnun bitirir nutkunu Leyla söyler

  Bu dizelerde geçen “Leyla” ve “Mecnun” sözleri aynı adlı hikayeyi çağrıştırıyor. Dolayısıyla telmih yapılmıştır.  HÜSN-İ TÂLİL

  Bir olgunun gerçek nedeni bilindiği halde onu başka bir nedenden oluyormuş gibi gösterme sanatıdır. Sanatçı gerçek sebebi inkar ederek yerine heyecanına uygun bir neden gösterir.

  Ateşten kızaran bir gül arar da

  Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi

  dizelerine baktığımızda şair, çoban çeşmesi adını verdiği derenin akışının nedenini “ateşten kızaran bir gülü aramak” olarak söylemiştir. Oysa derenin akmasıyla gül araması arasında gerçekte bir ilgi yoktur. Bu nedeni şair kendisi kurmuştur.  TECAHÜL-İ ARİF

  Bilinen bir şeyi, bir anlam inceliği oluşturmak için bilmiyor görünme sanatıdır.

  Şakaklarıma kar mı yağdı ne var

  Benim mi Allah’ım bir çizgili yüz

  dizelerini incelediğimizde, şairin, şakaklarındaki beyazlıkların, saçları olduğunu bildiği halde bilmezden geldiğini görüyoruz. İkinci dizede de kendi yüzünü tanıdığı halde “benim mi” diye sormuş ve bilmezden gelmiş.

  Bunu hüsn-i tâlille karıştırmayalım. Hüsn-i tâlilde şair bilmezden gelmez, kesinlikle başka bir nedene bağlar. Örneğin yukarıdaki dizeyi “Şakaklarıma kar yağdığı için saçlarım beyaz” şeklinde söyleseydik, gerçek dışı bir nedene bağladığımızdan hüsn-i tâlil yapmış olacaktık.  LEFFÜ NEŞR

  Birinci dizede söylenen sözlerle ilgili olarak ikinci dizede bazı sözlerin bir sıra gözetilerek anlatılmasıdır.

  Gönlümde ateştin gözümde yaştın

  Ne diye tutuştun ne diye taştın

  dizelerine baktığımızda birinci dizedeki “ateş” ve “yaş” sözcüklerinin anlamıyla ilgili olarak ikinci dizede “tutuştun” ve “taştın” sözcükleri verilmiş, ilgili sözcüklerin alt alta geldiğini görüyoruz.  CİNAS

  Şiirde yazılışları aynı, anlamları farklı sözlerin bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır. Cinaslı kafiyede bunu görmüştük.

  Söylerken o sözleri kızardı

  Hem hazzeder ah hem kızardı

  dizelerindeki altı çizili sözcüklere baktığımızda birinci dizedeki “kızardı” sözünün rengin kızarması, ikinci dizedekinin ise sinirlenmek anlamında olduğunu görüyoruz. Yazılışları aynı anlamları farklı bu sözler cinas oluşturmuştur.  TEVRİYE

  Birkaç anlamı olan bir kelimenin, iki ya da daha fazla anlama gelecek şekilde kullanılması sanatıdır. Bu anlamların tümü de gerçektir. Bu yönüyle kinayeden ayrılır; çünkü kinayede mecaz anlam çağrıştırılır.

  Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar

  Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar

  dizelerindeki “ulusun” sözü hem yücesin, asilsin anlamına gelmiş, hem de “bir köpek gibi ses çıkarsın” anlamında kullanılmış. Bu anlamların ikisi de gerçektir.  TARİZ

  Bir kişiyi, olayı ya da durumu alaylı yoldan, iğneleyici bir dille eleştirme sanatıdır.

  Yiyin efendiler yiyin bu han-ı yağma sizin

  Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin

  dizelerinde devlet malını yiyip bitirenlerin eleştirildiği görülüyor; dolayısıyla tariz yapılmıştır.  MÜBALAĞA (ABARTMA)

  Bir durumu olduğundan çok büyük ya da çok küçük gösterme sanatıdır.

  Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken

  Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken

  dizelerinde şair, sevgilisinin yüzünün parlaklığının güneşten daha çok olduğunu söyleyerek hatta “güneşi uzak bir yıldız” olarak görerek, durumu abartmıştır.  TEKRİR

  Anlamı kuvvetlendirmek için bir veya birkaç kelimenin dizelerde tekrarlanmasıdır.

  Sanki siyah, simsiyah teller içinde

  Sanki simsiyah kovuklarda yaşadık biz

  Sanki hiç görmedik birbirimizi

  Sanki hiç tanışmadık

  Dizelerde altı çizili sözcük tekrir sanatını oluşturmuştur.  TENASÜP

  Aralarında anlam ilgisi bulunan sözleri bir sıra gözetmeksizin bir arada kullanma sanatıdır.

  Gün bitti ağaçta neşe söndü

  Yaprak ateş oldu kuş da yakut

  Yaprakla kuşun parıltısından

  Havzın suyu erguvane döndü

  dizelerinde ağaç, yaprak, kuş, havuz gibi bahçede bulunan şeyler sıralanmıştır.  SECİ

  Düzyazıda kafiyeli sözcüklerin kullanılması sanatıdır.

  İlahi! Bekaa isteyen candan vücud afetlerini sen def et! Dirlik uman gönülden varlık hicabını sen ref et! Can sırrın isteyene şer yolunu tarik et! Yokluk yoluna gidene tevfikini refik et!

  Bu yazıda altı çizili sözler birbiriyle kafiyelidir. Düzyazıda kafiye kullanılması ise seci sanatı oluşturur.  ALLİTERASYON

  Şiirde aynı sesin fazla kullanılmasından kaynaklanan ses sanatıdır.

  Eylülde melûl oldu gönül soldu da lale

  Bir kaküle meyletti gönül geldi bu hale

  Bu dizelerde “l” sesinin çok kullanıldığı görülüyor. Öyleyse burada bu sesle alliterasyon yapılmıştır.  NİDA

  Seslenme sanatıdır. Şiirde “ey” gibi ünlemlerle ifade edilir. Ancak ünlem bildiren sözcük olmadan da nida sanatı yapılabilir.

  Ey bu toprakları için toprağa düşmüş asker

  dizesinde altı çizili sözle nida sanatı yapılmıştır.
   
Edebi Sanatlar konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. edep ve haya!

  edep ve haya!

  edep ve haya ile ilgili hadisler edep ve haya ile ilgili hikayeler hikayeler kıssalar Şöyle düşündüm ki kendi kendime, Ne edepsizlik ettim efendime? Üstadımı mahrum ettim yemekten, Bela eksik olmaz edepsizlerden. Evliya sohbeti keskin bıçaktır, Edepte bir kusur feyze hicaptır. Toplumun içinde ayıplanırsın, Hak katında dahi, mahcup olursun. Edep süsler bulunduğu yerleri, Edepli olanın...
 2. edeb..

  edeb..

  Resûlullah efendimiz(sav) şöyle buyuruyor: "Rabbim beni güzel terbiyesiyle terbiye etti ve edeblendirdi." Sâlik'e lâzım olan, Resûlullah'ın ahlakıyla ahlâklanmaktır. Zira sülûkün ve de tasavvufun özü zaten edebtir. Ebu Hafs-ı Kebir şöyle buyurdu: "Tasavvuf, bütünüyle edebtir. Bütün vakitte edebli olmaktır. Ve bütün hallerde ve bütün makamlarda edebli olmaktır." Hz....
 3. Edebi eser..

  Edebi eser..

  Söz ve ifadede ölçüyü kaçırmamaya, hayatı ve hayata anlam katan değerleri incelikli olarak yaşamaya ve yaşatmaya delalet eder.
 4. Edep..

  Edep..

  Edep ve terbiyeyi güzel bir insan suretinde görmek din ve iman güzelliğine, Hal ve hareketinde edep sınırlarını gözeten birini görmek haddini bilmeye, ilim ve irfan sahibi olmaya, Edepsizce davranın birini görmek, hayasızlığı ve yüzsüzlüğü gerektirecek ddurum ve davranışlara; Edep ve terbiye ile meşgul olan kimseyi görmek halkın ileri gelenlerine, şeyhe, hocaya, öğretmene, belediye memuruna,...
 5. Edebi Türler

  Edebi Türler

  edebi türler,edebi türler konu anlatımı,edebi türler nelerdir,edebi türler ve örnekleri,edebi türler lise ders notları,edebi türler hakkında bilgiler Türk, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmasıdır. Bunlar iki ana grupta incelenir: Yazı Türleri ve Şiir Türleri. YAZI TÜRLERİ Yazı türleri, cümleler halinde ortaya konan, sözlerin belli kalıplar...

Sayfayı Paylaş