1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.482
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  EĞİn TÜrkÜlerİnİn Tasnİfİ

  Konu, 'türkülerimiz ve hikayeleri' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  munzurun dağına bostan ekilmez

  1- Şekil bakımından;

  a) Türkü
  b) Mani.

  a) Türkü (kıta, nakarat, vezin, kafiye)

  b) Mani (cinaslı mani, cinassız düz maniler)

  Eğin Türkülerinde Kıta Şekilleri

  Eğin türkülerinde çoğunlukta olan şekil dört mısradan mürekkep kıtalardır. Milli nazım şekillerimizin özünü teşkil eden bu dörtlükleri en eski bir şekil olarak kabul etmek lazımdır.

  Munzurun dağına bostan ekilmez
  Güneşi doğup da buzu çözülmez
  Ela gözlerini sevdiğim ağam
  Hem ayrılık hem esgerlik çekilmez

  Kafiye şekli a-a-b-a.
  Başka bir dörtlük:

  Dil uzanmaz gerdanına öpeyim
  El uzanmaz perçeminden tutayım
  Gezdiği yerlere güller dikeyim
  Bir canım var sana kurban sevdiğim

  Kafiye şekli; b-b-b-c vezin 11 hece (6+5 veya 4+4+3)
  Bu kıtaların kafiye bakımından gösterdiği farkları işaret
  ediyoruz:

  Bahçede kırılmış şeftali dalı
  Yaşmağına varmış şeftali dalı
  Ağzı şekerlenmiş akıyor balı
  Seni seven yiğit neylesin malı

  Vezin 6+5=11 ve dört mısrada birbirileri kafiyeli
  Beşli bir türkü:

  İstanbul yolları cızıdır cızı
  İçerime doğdu bir büyük sızı
  Ağamı eylemiş bir gavur kızı
  Yolla gavur kızı ağamı bana
  Vallahi intizar ederim sana

  Yine 6+5 li olan bu türkü kafiye şekli bakımından
  a-a-a-b-b göstermek sureti ile ikili bir bağlama nakarat beyti
  alıyor


  Manilerde

  a) Cinaslı olanlarında :

  Gül düğümü
  Karşıda gül düğümü
  Yarım buradan gideli
  Kim görmüş güldüğümü

  Birinci mısraının eksikliğine rağmen kafiyeleri tam vezin 7’lidir. Eğin türkülerindeki cinaslı manileri vezin ve kafiye yapısı bakımından fark göstermiyorlar.

  b) Cinassız düz manilerde

  Kaşların yaydır bana
  Gözlerin aydır bana
  Ben ölsem canım kurban
  Sen ölsen vaydır bana

  bu cins manilerin hepsi vezin ve kafiye bakımından verdiğimiz örneğe
  uymaktadırlar.


  Melodi

  Türkü melodilerinin tam. Müzikal değerlerini bilerek gruplandırmak bilgim haricindedir. Müzikten anlamayan bir derleyici yalnız metinle tespit etmekle tam bir derleme yapmış olamaz. Bununla beraber eğin türkülerindeki uzun ağır havaları diğer melodilerden ayırmak işi kulak yordamı ile o kadar basit ve bariz belirtiler verebiliyor. Keza iş ve oyun türkülerindeki melodilerle figürle arasında büyük bağlar vardı. Bestesine taş çevirirken dinlediğim taş türküsünde (metin no. 93) ağır ıttıratlı taşın hareketler ile ilgili melodiyi sezmek kolaydır.

  Eğin Türkülerinin Konularına Göre Tasnifi

  Derlediğimiz türkülerin tasnifi şu kadroya uyarak yaptık1:

  A. Lirik türküler;
  a) Aşk türküleri
  b) Gurbet türküleri
  c) Ağıtlar
  d) Ninniler
  B. Satirik türküler; a) Mizahi türküler, b) Hicvi türküler,
  C. İş ve meslek türküleri
  D. Merasim türküleri
  E. Vaka anlatan türküleri a) Tarihi türküler, B) Eşkıya türküleri,
  c) Aşk ve aile facialarını anlatan türküler.
  F. Maniler
  G. Oyun türküleri.

  1- Satirik türküler bölümünde ait materyal bulunamadı. Metinler bölümündeki türküler ilk mısralarına göre tasnif edildi. Metin dışı türkü varyantlarına karşılaştırmalar bölümünde dokunuldu. Merasim türkülerinden yalnız düğün türküleri derlenebildi. Oyun türküleri erkek oyunları, kız oyunları çocuk oyunları diye üçe ayrıldı, temsilli oyunların türküleri ve tekerlemeler şeklinde bölündü.

  2- Manilerin hangi iş ve eğlencede söylendiği tespit edilmedi. Mısralarının
  ilk harflerine göre sıralandı.

  3- Türkülerin adları derlendikleri yer tarihlerin tasnifte konuldukları
  yerler, türkü verenlerin hüviyeti, türküyü nereden ve ne zaman öğrendikleri bir tablo ile gösterildi

  4- İki bölüme girecek çift karakter gösteren türküler hakim vasıflarına
  göre tasnif tablosuna yerleştirildi ve böyleleri işaretlendi.   
EĞİn TÜrkÜlerİnİn Tasnİfİ konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. “anonİm TÜrkÜler” Ve “beste TÜrkÜler”

  “anonİm TÜrkÜler” Ve “beste TÜrkÜler”

  türkü isimleri türkülerin isimleri türküler türkü ve sözleri repertuarı Abuzer Akbıyık Günümüz bir kısım müzik otoriteleri; sahibi bilinmeyen (anonim) ezgilere “türkü” demektedir. Sahibi belli olan, (söz ve müziğini yapanı bilinen) ezgilere de “beste” denmektedir. Bu tür eserlere bazen de “türkü formunda yazılmış beste” tabiri kullanılmaktadır. Bir başka ifade ile eserin sahibi belli...
 2. Türkü kavramı

  Türkü kavramı

  Türkçe söylenmiş şiir anlamına gelen "Türkü" nün "Türkî" sözünden geldiği görüşü ittifakla kabul edilmiş bir görüştür. Yani, "Türk" kelimesine Arapça "î" ilgi ekinin getirilmesiyle vücut bulmuştur. "Türk'e has" anlamına gelen bu söz halk ağzında "Türkü" şekline dönüşmüştür. Türkü sözü muhtelif Türk boylarında farklı kelimelerle...
 3. türkü sözlüğü

  türkü sözlüğü

  türkü notaları yazılı türkü sözlüğü sözlük dübür içi burma tarifi dübür içi burma A'da : Düşmanlar A'lem : Daha iyi bilir, bilirim Ab: Su Ab-ı Efsun : Göz yaşı Ab-ı Hayvan : Dirilik suyu, bengisu Ab-ı Kevser : Kevser suyu Ab-ı Mutahhar : Temiz su Ab-ı Nisan : Nisan yağmuru, söylenceye göre, nisan ayında sedefler, deniz dibinden su yüzüne çıkıp, yağmur danelerini içine alıp. sedef yaparmış.''...
 4. türkü kavramı

  türkü kavramı

  Türkçe söylenmiş şiir anlamına gelen "Türkü" nün "Türkî" sözünden geldiği görüşü ittifakla kabul edilmiş bir görüştür. Yani, "Türk" kelimesine Arapça "î" ilgi ekinin getirilmesiyle vücut bulmuştur. "Türk'e has" anlamına gelen bu söz halk ağzında "Türkü" şekline dönüşmüştür. Türkü sözü muhtelif Türk boylarında farklı kelimelerle...
 5. Ceza Normunun Tasnifi

  Ceza Normunun Tasnifi

  I NORMLAR ARASINDAKİ BAĞITLILAR BAKIMINDAN 1. Tasnif zorunluluğu Ceza hukuku düzeni kendine özgü bir beşeri davranış normları sistemidir. Bir tür irade tezahürü olan beşeri davranış normlarının dilde ifadesi, yaptırmalı önermelerdir. Bunlar hem çokturlar, hem de çeşitlidirler. Tümü birlikte, ceza hukuku denen kendine özgü bir normlar sistemi bütününe vücut vermektedirler. Böyle olunca,...

Sayfayı Paylaş