Emlak Vergisi Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenler

#1
Emlak Vergisi Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenler
B.K.K. No 2006/11450 Başlık EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 8 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 26391
Resmi Gazete Tarihi 29/12/2006
Kapsam

Karar Sayısı : 2006/11450 Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 14/12/2006 tarihli ve 098539 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11450 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR

MADDE 1 – 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), söz konusu meskene ait bina vergisi oranı, 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir. MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

__________________
 
  Gelİr Vergİsİ Kanunu Ve Bazi Kanunlarda hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Katma Değer Vergisi Sirküler/47 Katma Değer Vergisi Sirküler/47
Başlık Katma Değer Vergisi Sirküler/47 Tarih 21/03/2007 Sayı KDVK-47/2007- 3 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 47 Konusu : Katma Değer Vergisi (KDV)...
Mevzuat 0
104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı)
Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI Türkiye’de...
Mevzuat 0
Özel TÜketİm Vergİsİ SİrkÜlerİ / 4 Özel TÜketİm Vergİsİ SİrkÜlerİ / 4
Başlık Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 4 Tarih 03/04/2007 Sayı ÖTV-1/ 2007 -1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 4 Konusu : Fason üretimde tecil-terkin uygulaması Tarihi : 03 / 04 /2007...
Mevzuat 0
Gelİr Vergİsİ Kanunu Ve Bazi Kanunlarda Gelİr Vergİsİ Kanunu Ve Bazi Kanunlarda
4 Nisan 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26483 KANUN GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5615 Kabul Tarihi : 28/3/2007 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi...
Mevzuat 0

Benzer Konular

Katma Değer Vergisi Sirküler/47 Katma Değer Vergisi Sirküler/47
Başlık Katma Değer Vergisi Sirküler/47 Tarih 21/03/2007 Sayı KDVK-47/2007- 3 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 47 Konusu : Katma Değer Vergisi (KDV)...
104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı)
Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI Türkiye’de...
Özel TÜketİm Vergİsİ SİrkÜlerİ / 4 Özel TÜketİm Vergİsİ SİrkÜlerİ / 4
Başlık Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 4 Tarih 03/04/2007 Sayı ÖTV-1/ 2007 -1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 4 Konusu : Fason üretimde tecil-terkin uygulaması Tarihi : 03 / 04 /2007...
Gelİr Vergİsİ Kanunu Ve Bazi Kanunlarda Gelİr Vergİsİ Kanunu Ve Bazi Kanunlarda
4 Nisan 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26483 KANUN GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5615 Kabul Tarihi : 28/3/2007 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi...