En Çok Kullanılan Latince Sözler Ve Deyişler..

ms_enemy

ms_enemy

Yeni Üye
Üye
En Çok Kullanılan Latince Sözler Ve Deyişler..
latince sözler ve anlamları latince sözler güzel ve anlamları barış istiyorsan savaşa hazır ol büyü sözleri
a bene placito ===="hoşnut edilmiş birisinden"====Veya "arzuda", "birisinin hoşnutluğunda". Bu deyiş ve onun İtalyanca türevi beneplacito, daha ünlü olan ad libitum ("hoşnutlukta") ile eşanlamlıdır.

a caelo usque ad centrum ===="gökyüzünden merkeze" ====Veya "cennetten dünyanın merkezine". Hukukta, artık kullanılmayan mülkiyet özdeyişi cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos için kullanılabilir.

a priori===="önceki", "deneyden önce"====A priori, genelde deneyle kanıtlanamayacak olgular için kullanılır. Bunun en temel örnekleri dinsel konular, ölüm ve hayatın başlangıcıdır. Bilimsel açıdan hiçbir önsel bilgi yoktur, zira bilimsel metod, bu tip bilgileri reddeder.

a posteriori ===="sonraki", "deneyden sonraki" ====A posteriori deneyden sonra ve onun ürünü olarak elde edilendir. Deneyden önce ve ondan bağımsız olarak anlamını dile getiren Latince a priori deyimiyle birlikte kullanılır. Immanuel Kant�ın felsefesinde önemli yer tutar.

ab antiquo ===="antikten"====Antik zamanlardan.

ab intra ===="içeriden" ====İçerden, içinden, içerisinden. Ab extra deyişinin zıddıdır.

ad fontes===="kaynaklara"====Rönesans hümanizmi'nin sloganı. Protestan reformasyonu'nda da kullanılmıştır.

ad lucem ===="ışığa"====Işığa, ışığa (doğru) gibi anlamlarda. Lizbon Üniversitesi'nin sloganı.

ad nauseam ===="mide bulantısına" ====Bir durumun "kusturacak kadar" uzun süredir devam ettiğini belirten bir Latince deyiştir.

Agnus Dei ===="Tanrı Kuzusu"====Yuhanna 1:36'da geçen ifadenin Latincesidir. Tanrı Kuzusu olarak tanımlanan İsa'dır.

anno domini====tanrının yılında"====AD veya A.D. olarak kısaltılır. Geleneksel olarak Nasıralı İsa'nın doğum yılı olarak kabul görmüş devri tanımlar.

ante cibum(a.c.) ===="yiyecekten önce"===="Öğünlerden önce" anlamına gelen tıbbi steno.
ante mortem "ölümden önce" Ayrıca post mortem`e ("ölümden sonra") göz atınız.
 
ms_enemy

ms_enemy

Yeni Üye
Üye
Ce: En Çok Kullanılan Latince Sözler Ve Deyişler..

C

causa mortis ===="ölüm nedeni"

E
ecce homo===="İşte (bakın) İnsan"====Dövülmüş, bağlanmış ve dikenlerle taçlandırılmış İsa'yı öfkeli ve nefretli kalabalığa sunan Pontius Pilatus tarafından İsa'yı kastederek söylenmiş vurgulu cümle.

et cetera ===="ve diğerleri"====Genellikle, bir tür tanımlar dizesinin mantıki açıdan devamını anlatmak için kullanılır. Örnek: Birçok sebzeye ihtiyacımız var: pırasa, ıspanak, kereviz, et cetera.

et tu, brute? ===="Sen de mi Brutus?"====Efsaneye göre Julius Sezar'ın son sözleridir. İnsanlar bu özdeyişi ihanete uğradıklarını hissetikleri zaman söylerler.
ex libris "kitaplardan" Genellikle kitap kapağının iç tarafında veya ilk sayfalardan birinin üstünde bulunan kitap etiketin veya iyelik yazısında sıkça kullanılan Latince deyiştir.

exempli gratia (e.g.)===="örnek uğruna"====Çoğunlukla "örnek olarak" diye çevrilir ve kullanılır. Kısaltması (e.g.) İngilizce'de örnek olarak, misalen anlamında sıklıkla kullanılır.
 
ms_enemy

ms_enemy

Yeni Üye
Üye
Ce: En Çok Kullanılan Latince Sözler Ve Deyişler..

F

fac fortia et patere ===="cesur davran ve sabırlı ol" ==== Adelaide, Avustralya'daki Prince Alfred College'nin sloganı.

fac simile===="benzer bir şey yap"====facsimile sözcüğünün kökeni, ve, böylece fax sözcüğünün de kökeni.

fiat lux ===="ışık olsun"====Eski Ahit'e göre Tanrı tarafından ışığın yaratılışını tanımlayan Latince cümle.

fortis et liber ====''güçlü ve özgür"====Alberta'nın sloganı

I

ignotus (ign.)===="bilinmeyen"

in fine (i.f.) "sonunda"====Sonda, sonunda veya son kısımda.
Dip notta "s.157 in fine" denmektedir: "sayfa 157'nin sonunda"

in situ===="yerinde"

in vivo===="canlı bir şeyde"====Yani "canlı bir şeyin üstünde" ve ayrıca "canlı bir şeyin içinde". Canlı bir örnekte yapılan bir deney veya işlem.

L

laus Deo===="övgü Tanrı'yadır"
 
ms_enemy

ms_enemy

Yeni Üye
Üye
Ce: En Çok Kullanılan Latince Sözler Ve Deyişler..

M

magnum opus===="büyük iş"====Bir sanatçının en önemli ya da en bilinen eserini belirtmek için kullanılır.

memento mori ===="öleceğini hatırla" ====Sembolik açıdan "ölümü hatırla/ölümü önemse" veya "faniliğini hatırla" anlamlarını barındıran deyiş, daha düz bir çeviride "ölmeyi hatırla" anlamındadır.

mirabile dictu ===="Söylemek (ilişkilendirmek) için mükemmel" ====İngilizce: "wonderful to relate", "wonderful to tell"

mirabile visu ===="görüntüsü (görmek için) mükemmel "====İngilizce: "wonderful by the sight", "wonderful to behold"

miserabile visu===="görüntüsü (görmek için) kötü (perişan, rezil)"====İngilizce: "terrible by the sight"

monteri semper liberi ===="Dağcı her zaman özgürdür"

N

nunc aut nunquam ===="şimdi veya hiçbir zaman"
non nobis solum ===="Sadece kendimiz için değil"====Burnie, Tazmanya, Avustralya'nın sloganıdır

O

ora pro nobis ===="bizim için dua et"

ace ===="barışla" ====Gevşekçe, "barışta ol (kal)", veya "...'ya gücenmek yok". Konuşmacı veya yazarla uyuşmayan birisini, uyuşmazlığı kibarca bildirmek için kullanılır.


Aslında, edinsel karakteristikler kalıtsal değildir, pace Jean-Baptiste Lamarck.

pace tua===="barışınızla"====Yani, "izninizle".

pacta sunt servanda ====(yaklaşık olarak) "antlaşmaya uyulmalıdır" ====Ulusular arası hukuk kurallarının oluşmasın da etkili olan ve devletin anayasında varolan ve devlete andlaşma yapma yetkisi tanıyan kuraldır.

pecunia non olet ===="para kokmaz"====Roma İmparatoru Vespasian'ın sözü. (Suetonius Vespasian, MS 9-79)

per capita ===="kişi başına"====Genellikle verilen bir istatistikteki ortalama kişi başına düşen niceliği (çoğunlukla gelir) belirtirken kullanılır.

persona non grata ===="istenmeyen/hoş karşılanmayan insan"====Genellikle diplomasi dilinde kullanılır.

pro patria ===="ülke için"

probatio pennae===="kalem testi"====Orta Çağ'da yeni bir kalemin kırıldığı, hazırlandığı zaman kullanılan bir terimdir.
 
ms_enemy

ms_enemy

Yeni Üye
Üye
Ce: En Çok Kullanılan Latince Sözler Ve Deyişler..

Q

quo vadis(?) ===="Nereye gidiyorsun(?)"====İncil'de geçen, zaman içinde deyiş halini almış bir ifadedir.

S

sine scientia ars nihil est ===="bilgi olmayınca yetenek hiçbir şeydir"

status quo ===="şimdiki durum" ====Bir durumun şimdiki zamandaki (bugünkü, güncel) halini belirtir.

sic transit gloria mundi===="İşte dünyanın ihtişamı böyle geçiyor.''====Geleneksel olarak Papa taç gidirme törenleri bir mızrağın ucunda yanan bir meşale taşıyan bir rahip tarafından üç defa bölünür. Meşale yanıp bittikten sonra rahip "Sic transit gloria mundi" diye duyurur. Bu ritüelin amacı seremoninin ve Kilise tarihinin görkemine rağmen Papa'ya yalnızca bir ölümlü olduğunu hatırlatmaktır.

si vis pacem para bellum===="Barış istiyorsan savaşa hazır ol."

T

tu quoque ===="sen de", "sen dahil"====Kişinin bir suçlama karşısında kendisini suçlayan kişinin de önceden vey hâli hazırda aynı suçu işlemiş veya işlemekte olduğunu ima eden bir savunma argümanıdı

U

ubi sunt====(yaklaşık olarak) "biz===="Ubi sunt qui ante nos fuerent?" (Bizden öncekiler neredeler?) sözünden alınmış, kalıplaşmış bir Latince terimdir.
V

veni, vidi, vici===="geldim, gördüm, fethettim."====Julius Sezar tarafından Roma senatosu'na yazılmış Zela Savaşındaki zaferini anlatan mektupta geçer.

verba volant, scripta manent ===="söylenmiş kelimeler uçar, yazılmış kelimeler kalır" ====Anlam açısından daha uygun bir çevrisi; "söz uçar, yazı kalır". Kastedilen oral söylemlerin tahribe ve yok olma riskine açık olduğu, yazılmış söylemlerinse varlığını sürdüreceğidir; yazının önemini vurgular.
 

Benzer İçerikler

ms_enemy
Cevaplar
3
Görüntüleme
41K
Kayıtsız Üye
K
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
7K
*MeleK*
*MeleK*
SadmiN
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
tuqqce
*MeleK*
Cevaplar
17
Görüntüleme
7K
*MeleK*
*MeleK*
Üst