1. *GüMüŞ*

  *GüMüŞ* Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Şubat 2008
  Mesajlar:
  3.094
  Beğenilen Mesajlar:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  Enerji Dönüşümleri (Fotosenaaa-Solunum)

  Konu, 'Biyoloji bilimi' kısmında *GüMüŞ* tarafından paylaşıldı.

  Enerji Dönüşümleri (Fotosenaaa-Solunum)
  Organik evrim teorisine göre ilkel atmosferde yer alan CO2, H2O, H2, NH3,CH4, vb. gibi moleküller şimşek,yıldırım ve u.v ışınların etkisiyle basit organik moleküller haline dönüştü. (Atmosferde oksijen yoktu.)

  Şimşek+Yıldırım

  CO2+H2O+H2+NH3+CH4-------------------Basit organik moleküller

  O2’siz atmosfer

  Oluşan organik maddeler yağmur suları ile karaya taşınıp , ısı ve u.v etkisiyle karmaşık kompleks moleküller haline dönüştüler.

  (Karada) ısı+U.V

  Basit organik moleküller ---------------------Karmaşık organik maddeler.

  O2’siz atmosfer

  Yer kabuğunda oluşan komplex maddeler yağmur suları ile denizlere taşındı. Denizlerde u.v etkisiyle komplex moleküllerden sayısız ve karmaşık reaksiyonlarla ilk canlılığın temeli atıldı ve ilkel hücreler (Koaservat) oluştu.

  (Denizlerde) ısı+U.V+Enzimsel maddeler

  Komplex organik maddeler ------------------ İlkel hücre (Koaservat)

  O2’siz ortam

  İlk canlı oksijensiz ortamda oluşmuştur. İhtiyaç duyulan organik maddeler cansız ortamda inorganik koşullarda senaaalenmekte ve bol miktarda bulunmaktadır. İlkel hücre ihtiyacı olan enerjiyi ortamdaki organik moleküllerden oksijensiz solunumla elde etmekteydi. Bu mekanizma günümüze kadar gelmiştir.(Fermantasyon)

  İlkel hücre

  Organik madde------------------ Basit organik ve inorganik madde+Enerji

  Enzim

  Not:Bu yöntemle elde edilen enerji ilkel hücreler için yeterlidir.

  İlkel hücrelerden bazıları sahip olduğu enzimlerle kendi organik maddelerini inorganik maddelerden üretebilme yeteneğine sahip oldular. Bunun en ilkel şekli kemosenaaadi zamanla fotosenaaa gelişti.

  İleri hücre formları

  İnorganik maddeler---------------------- Organik maddeler

  Kemosenaaa ve Fotosenaaa

  Fotosenaaain ortaya çıkışıyla:

  1-O2 üretimi sağlanarak ozon (O3) oluşumu gerçekleşmiştir. Ozon U.V ışınlar atmosferin üst katmanlarında tutmuş, böylece canlılar önce deniz (su) yüzeyine sonra karaya çıkışını sağlamıştır.

  2-O2 üretimi ile O2 li solunumum başlamasına olanak tanımış , enerji üretiminin artması ile canlıların fizyolojik karakterlerinde artmaya ,özelliklerinin çeşitlenmesine, sayılarının ve çeşitlerinin artmasına neden olmuştur.

  3-Oksijenin yüksek oksidasyon yeteneği nedeni ile; O2 yi etkisizleştirip kullanımını sağlayan enzim taşımayan canlıların hızla azalmasını ,O2 yi kullanabilen canlıların ise hızla çoğalarak sayılarının artmasını sağlayan doğal seleksiyonu başlatmıştır.

  4-O2 nin üretimi ile inorganik ortamdaki organik madde üretimi engellenmiş , fotosenaaa canlılar için en önemli organik madde üretim mekanizması olmuştur.

  Not: Fotosenaaaden önce (ozon oluşmadan) organik madde senaaai için gerekli enerji u.v , şimşek , yıldırımlarla gerçekleşirken , fotosenaaade madde senaaai için gerekli enerji güneşin görünür ışınları (450-760n.m) ile gerçekleşir .Ozon bu ışınların geçişine engel değildir.

  Not: Bugün yaşayan bütün canlılar (Kemosentetik ler hariç) ihtiyaç duydukları organik besini ve oksijeni fotosenaaaden karşılarlar.


  Fotosenaaain özgün olayları
  Işık

  1-6CO2 + 6H2O ----------------C6H12O6 + 6O2

  Klorofil

  2-Kloroplastta gerçekleşir.

  3-Fotosentetik ototroflarda görülür.

  4-Hammaddeler CO2 ve H2O dur.(Bakterilerde H ve H2S kullanılır)

  5-Ürünler glikoz ve O2 dir.(Bakterilerde O2 yerine S oluşur)

  6-Işıkta gerçekleşir.

  7-Anabolik reaksiyonlarıdır.

  8-Hidrojen akseptörü NADP dir

  9-İnorganik madde organik maddeye dönüşür.

  10-Işık enerjisi kimyasal bağ Enerjisine dönüşür

  11-Fotofosforilasyon la ATP senaaai yapılır.

  12-Klorofil ve su elektron kaynağıdır.(Bakterilerde H ve H2S, elektron ve H kaynağı olarak rol alır)

  13-Elektronların son alıcısı klorofil ve NADP dir.

  14-Canlıda ağırlık artışı olur.

  15-Senaaalenen ilk ürünler karbonhidratlardır.

  Bakteriyel fotosenaaain özellikleri
  1-Sitoplazmada gerçekleşir

  2-Klorofiller sitoplazmik zar katlanmaları olan tilakoidlerde yer alır


  3-H ve elektron kaynağı olarak H2 veya H2S kullanılır
  4-Işık gereklidir

  5-Yan ürün olarak O2 oluşmaz

  6-Anaerobiktirler

  Protista ve bitkilerde gerçekleşen fotosenaaain özellikleri
  1-Kloroplastlarda gerçekleşir

  2-Klorofiller kloroplastlardaki granalarda yer alır

  3-H ve elektron kaynağı H2O dur

  4-Yan ürün olarak O2 oluşur

  5-Işık gereklidir

  Fotosenaaain evreleri:

  A-Işık evresi reaksiyonları


  a-Devirli fotofosforilasyon

  Özellikleri:

  1-Işık varlığında gerçekleşir

  2-Granalarda gerçekleşir

  3-Enzim görev almaz

  4-Elektron kaynağı klorofildir

  5- e.t.s ye aktarılan her elektrona karşılık 2 ATP senaaai gerçekleşir

  6-Klorofilden e.t.s ye aktarılan elektronlar yine aynı klorofil tarafından tutulurlar

  7-Bu seride sadece karanlık evrede kullanılmak üzere ATP senaaai gerçekleşir

  b-Devirsiz fotofosforilasyon

  Özellikleri:

  1-Işık varlığında gerçekleşir

  2-Granalarda gerçekleşir

  3-Enzim görev almaz

  4-Elektron kaynağı PS1,PS2 ve H2O dur

  5-İki, pigment sistemi görev alır

  6-Suyun iyonizasyonu ve O2 nın oluşumu bu döngüde gerçekleşir

  7-Karanlık evrede kullanılacak ATP ve CO2 nin redüklenmesinde kullanılacak H ler bu evrede üretilir. (ATP ve NADPH2 ler üretilir)

  8-Ps1 ve Ps2 nin dört kez indirgenme - yükseltgenme olayına karşılık sistemde 4 ATP,2 NADPH2 ve 1 O2 senaaalenir

  Genellemeler:

  -Işık evresi reaksiyonlarında ihtiyaç duyulanlar:

  1-Işık 2-ADP+Pi 3-NADP 4-Klorofil 5-H2O 6-e.t.s

  -Işık evresi reaksiyonlarında açığa çıkanlar:

  1-ATP 2-HADPH2 3-O2

  B-Karanlık evre reaksiyonları:

  Özellikleri:

  1-Kloroplastlarda stroma da meydana gelir

  2-Enzimler rol alır

  3-Isı,Ph,Substrat miktarı,İnhibitör ve aktivatörlerden etkilenirler

  4-CO2 nin kullanıldığı evredir

  5-1 CO2 için bu evrede ışık evrelerinde üretilen 3 ATP ve 2 NADPH2 kullanılır(1 glikoza karşılık 18 ATP ve 12 NADPH2 kullanılır)

  6- e.t.s rol almaz

  7-CO2 yakalayıcısı olarak Ribuloz difosfat (Pi-5C-Pi) rol alır

  8-Işığa ihtiyaç duyulmaz

  9-Glikoz,sukroz,nişasta,a.asit,gliserol vb. organik maddelerin üretildiği evredir

  Fotosenaaain şematize edilmesi

  Fotosenaaa reaksiyonlarında elde edilen ürünlerdeki C,H ve O kaynakları aşağıdaki gibidir.

  6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2

  CO2: Glikozdaki C ve O kaynağıdır

  H2O: Glikozdaki H ve serbest kalan O2 kaynağıdır (Tartışılacak!)

  FOTOSENaaa İLGİLİ GRAFİKLER
  A- Fotosenaaa: Fotosenaaa reaksiyon hızını etkileyen faktörler:

  1-Işık 2-Klorofil 3-CO2 4-H2O 5-Isı

  1-Işık faktörü:

  1-Temel enerji kaynağıdır.

  2-Işık evresinde rol oynar.

  3-Dalga boyu ve şiddeti önemlidir.

  a) Işığın dalga boyu:Fotosenaaa dalga boyunun 400-750 nm olduğu aralıkta gerçekleşir. Klorofil tarafından mor ışık daha fazla soğurulur ancak fotosenaaain reaksiyon hızı kırmızı ışıkta fazla yeşil ışıkta en az değerdedir

  PS1,PS2 yükseltgenmesinde ve H2O nun iyonizasyonunda farklı dalga boylarında ışığa ihtiyaç olduğu için fotosenaaain hızı beyaz ışıkta daha fazladır.

  b) Işığın şiddeti: Belirli bir ışık şiddetine kadar reaksiyon hızı artar.

  Ancak ışık şiddeti güneş(ışık) ve gölge bitkilerinde fotosenaaa reaksiyon hızı üzerine etkisi farklıdır
  Not:Işığın fotosenaaa için gerekli enerji kaynağı olmakla beraber klorofilin senaaai içinde ışığa ihtiyaç vardır.

  Mg

  Öncül madde-----Porfirin---------Mg-porfirin (Karanlıkta gerçekleşir.)

  ( Fe , Enzim )

  MG-porfirin-------------Öncül-klorofil------------------Klorofil

  Işık


  Klorofil senaaai (Kısaca)

  Enzim / Işık

  ( C , H , O , N ) + Mg ---------------------- 1 mol Klorofil

  Fe katalizör

  2-CO2 faktörü:

  1-Karanlık evre reaksiyonlarında görev alır.

  2-Glikozun yapısına katılır.

  Atmosferde % 0,03 oranında bulunan karbondioksit % 0,3 ‘e kadar artırınca reaksiyon hızı artar CO2 nin miktarını daha fazla artırmak reaksiyonu hızlandırmaz.


  3-Isı faktörü:

  1-Karanlık evre reaksiyonlarında etkendir.

  2-Optimal ısı 35 derecedir. (Türe göre değişir.)

  3-Fotosenaaain enzimatik reaksiyonlardan olması nedeniyle ısıya karşı duyarlıdır.

  4-Su faktörü:

  Özellikleri:

  1-Güneşten gelen fazla ısının terleme ile uzaklaştırılmasında görev alır.

  2-Karbondioksitin redüklenmesinde kullanılan H lerin kaynağıdır.

  3-Atmosferin O2 kaynağıdır.

  4-Devirsiz fotofosforilasyon da kullanılır.

  5-Enzimatik reaksiyonların gerçekleşmesi için gerekli ortamı oluşturur.

  Fotosenaaa reaksiyonlarında etken olan faktörler için minimum yasası geçerlidir. Buna göre reaksiyon hızı faktörlerden en zayıfı tarafından belirlenir.


   
Enerji Dönüşümleri (Fotosenaaa-Solunum) konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Su Türbini Kullanarak Enerjinin Işe Dönüşümünün Incelenmesi

  Su Türbini Kullanarak Enerjinin Işe Dönüşümünün Incelenmesi

  türbin çeşitleri su türbini su türbinleri enerji deneyleri türbin fiyatları DENEYİN AMACI: 1-Sıvı basıncının yükseklikle ilişkisini incelemek. 2-Potansiyel enerjinin , kinetik enerjiye dönüşümünü gözlemek. HAZIRLIK SORULARI: 1-Suyun basıncından yaralanıp hareket enerjisi elde edebilir miyiz? 2-Suyun...
 2. Enerjinin Işe Dönüşümünün Gözlenmesi

  Enerjinin Işe Dönüşümünün Gözlenmesi

  iş ile ilgili deney düzeneği (BUHAR TÜRBİNİ ) DENEYİN AMACI: Enerjinin işe dönüşebileceğini görmek. HAZIRLIK SORUSU: Isı enerjisiyle suyu ısıttığımızda ortaya çıkan buharla bir iş yapılabilir mi? Tartışınız. 1.statif çubuk (2 adet) 4.bunzen...
 3. Potansİyel Enerjİ- Kİnetİk Enerjİ DÖnÜŞÜmÜnÜn İncelenmesİ

  Potansİyel Enerjİ- Kİnetİk Enerjİ DÖnÜŞÜmÜnÜn İncelenmesİ

  kinetik enerji soruları potansiyel enerji ile ilgili sorular potansiyel soruları ve cevapları kinetik ve ile ilgili deney düzeneği enerjinin enerjiye dönüşümü DENEYİN AMACI: Potansiyel ve kinetik enerjinin birbirine dönüşebildiğini görmek ve mekanik enerji olayını kavramak. HAZIRLIK SORULARI: 1-Barajlarda biriken suyun yüksekten aşağıya doğru akarak su...
 4. Enerji Dönüşümleri (Fotosentez-Solunum)

  Enerji Dönüşümleri (Fotosentez-Solunum)

  fotosentez ve solunum video devirli ve devirsiz fotofosforilasyon farkları devirsiz fotofosforilasyon özellikleri Enerji Dönüşümleri (Fotosenaaa-Solunum) Organik evrim teorisine göre ilkel atmosferde yer alan CO2, H2O, H2, NH3,CH4, vb. gibi moleküller şimşek,yıldırım ve u.v ışınların etkisiyle basit organik moleküller haline dönüştü. (Atmosferde oksijen yoktu.) Şimşek+Yıldırım...
 5. Enerji Düşmanları

  Enerji Düşmanları

  Vücudumuz gereksinim duyduğu enerjiyi günlük diyetle aldığımız yiyeceklerden sağlar. Bu amaçla yiyeceklerle aldığımız karbonhidrat, protein ve yağları yakar. Bu yakma işleminin gerçekleşmesi için ise vitamin ve minerallerin varlığı gereklidir. Fakat aldığımız enerjilerin çok çabuk tüketilmesi ile alakalı olabilecek bazı etkenleri ortaya çıkarıldı.Bilim adamları, kronik yorgunluk ile tüm bu...

Sayfayı Paylaş