Erkeklerde Kısırlık Nedenleri

M

Misafir

Forum Okuru
Erkeklerde Kısırlık Nedenleri
31 cekmek kısırlık yaparmı
Çocukları olmayan çiftlerin yaklaşık %30-50’sinde problem erkekten kaynaklanır. Erkekteki kısırlık nedenleri başlıca iki ana grupta toplanır.

1. Spermin sayı ve kalitesini etkileyen üretim bozuklukları.

2. Spermi dışarıya taşıyan kanallardaki tıkanıklıklar.
Erkekteki bu problemlerin nedeni, %30-40 olguda açıklanamaz.

Sperm kalite ve sayısındaki bozuklukların nedeni bulunamadığında birtakım deneysel ilaç tedavileri uygulanır.

Ancak, bu tedavilerin herhangi bir etkinliği olmadığı gösterilmiştir. Mikroenjeksiyon tekniğinin 1992 yılından itibaren uygulanmaya başlanması erkek kısırlığının tedavisinde bir dönüm noktası olup, bu teknik ile şiddetli erkek kısırlığı durumlarında bile yüksek gebelik oranları elde edilmektedir.
 
erkeklerde kısırlık

ERKEK KISIRLIĞI
Erkek infertilitesinin nedenleri nelerdir?

Sperm sayısı, hareketliliği ve normal yapıdaki spermlerin oranındaki azalma, menide hiç sperm olmaması ve antisperm antikorlarının varlığı infertiliteye yol açar. Ayrıca meninin vajinaya ulaşmasını engelleyen anatomik bozukluklar ve cinsel fonksiyon bozuklukları daçocuk sahibi olmayı engeller.

Azoospermi nedir ?

Menide hiç spermin olmadığı durumlara azoospermi denir. Azoospermi sperm kanallarının tıkalı olduğu, testislerde sperm üretiminin çok az olduğu veya hiç sperm üretiminin olmadığı durumlarda görülür. Erkek infertilitesi nedeni ile başvuran hastarın %5'inde sperm üretimi hiç yoktur. Bu durum beyindeki bezlerden hormon üretilmediğinde veya yumurtalıkların bu hormonlara cevap veremediği durumlarda görülür. Yumurtalıkların hormonlara cevap vermediği testiküler yetmezlik olarak adlandırılan bu durum genetik bozukluklara, inmemiş testislere, testislerdeki yaralanmalara ve kabakulak gibi enfeksiyonlara bağlı olabilir. Sperm kanallarındaki tıkanıklık ise doğuştan olabilir veya sonradan yaralanmalara ve enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilir. Erkeklerin %1'inde meniyi pompalayan kaslar düzenli çalışmaz ve meni mesaneye geri kaçar, retograd ejekülasyon (geri boşalma) olarak adlandırılan bu duruma bazı ilaçlar, sinirlerdeki hasar, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve cerrahi girişimler yol açabilir.

Azosperminin tedavisi mümkün müdür?

Azospermi nedenine bağlı olarak tedavi edilebilir. Hiç sperm üretiminin olmadığı durumların tedavisi mümkün değildir. Bu durumda FSH düzeyi çok yüksek, testisler sert ve küçüktür. Günümüzde kullanılan gelişmiş yöntemler sayesinde testislerde sperm üretimi çok az olan veya testislerin sadece belli bölgelerinde sperm üretimi olan erkekler testis biyopsisi ile elde edilen parçalardan ayrıştırılan sperm hücreleri kullanılarak çocuk sahibi olabilmektedir. Beyinde hormon üretiminin eksik olduğu vakalar hormon ilaçları kullanılarak tedavi edilebilir. Kanallardaki tıkanıklıklar cerrahi olarak giderilir, cerrahi ile giderilemeyen vakalarda ise yumurtalıklardan biyopsi ile elde edilen parçalardan spermler ayrıştırılarak mikroenjeksiyon yöntemi uygulanır. Bu hastaların birçoğu mikroenjeksiyon yöntemi ile sağlıklı çocuk sahibi olabilmektedir. Geri boşalma yakınması olan erkeklerde ise idrardan elde edilen spermler ayrıştırılarak aşılama yapılabilir.

Sperm sayısı az olan erkeklerin fizik görünümünde bir farklılık var mıdır?

Kesinlikle hayır, sperm sayısı ile erkeklerin dış görünümünün ilişkisi yoktur. Erkek karakteristikleri çok gelişmiş bazı erkeklerde hiç sperm olmayabileceği gibi erkek karakteristikleri hiç gelişmemiş bazı erkeklerde sperm sayısı normaldir.

Varikosel nedir ?

Varikosel, skrotum adı verilen yumurtalık torbalarında yumurtalıkların etrafında oluşan varisli damarlardır. Varikosel sol tarafta daha sık görülür. Erkeklerin %10'unda görülen bu durum genellikle herhangi bir şikayete yol açmaz. Varikosel yumurtalıkların muayene edilmesi ve ultrasonografik inceleme ile tespit edilir. Varikoseli olan erkeklerde kan akımının yavaşlamasına bağlı yumurtalık torbasında ısının yükselmesi infertiliteye neden olabilir.

Varikosel için cerrahi girişim gerekir mi ?

Varikosel cerrahisinde genişlemiş venler özel solüsyonlar enjekte edilerek veya bağlanarak tedavi edilir. Cerrahi tedavinin sperm sayısını ve hareketliliğini artırdığı tartışmalıdır. İnfertilitenin başka bir nedeni tespit edilemediğinde veya varikoselin ağrıya neden olduğu durumlarda cerrahi girişim önerilir.

İnmemiş testisler ileride infertilite nedeni olur mu ?

Evet, bu durum çocuk altı yaşına gelmeden önce düzeltilirse vereceği zarar daha az olur. Testislerinin sadece bir tanesinin bile inmemiş olması sperm sayısının normalden az olmasına yol açar.

Çok fazla mastürbasyon yapmak veya sık cinsel ilişkide bulunmak infertiliteye yol açar mı?

Hayır, bu yanlış bir inanıştır.

Dar ve sıkı iç çamaşırı giymek ve sıcak banyo infertiliteye neden olur mu?
Soğuk duş sperm sayısını arttırır mı?


Erkeklere rahat ve çok sıkı olmayan iç çamaşırı giymeleri, çok sıcak duş ve saunalardan uzak durmaları ve çok ağır egzersizler yapmamaları önerilir. Soğuk duş almanın sperm sayısını arttırdığına dair kesin bir kanıt yoktur.

Sigara ve alkol infertiliteye neden olur mu?

Sigara sperm sayısını ve hareketliliğini azaltır. Alkol ise hem sperm sayısını azaltarak hem de fazla miktarda alındığında iktidarsızlığa neden olarak çocuk sahibi olmayı zorlaştırabilir.

Kabakulak infertiliteye neden olur mu ?

Kabakulak enfeksiyonu ergenlik döneminden sonra geçirildiğinde vakaların %20'sinde testisleri etkiler. Eğer testislerin her ikisi de etkilenirse sperm üretimi azalır, bu durum ileride infertiliteye yol açabilir.

Hangi enfeksiyonlar infertiliteye yol açar?

Birçok enfeksiyon infertiliteye yol açabilir, bunlardan birçoğu cinsel temas yolu ile bulaşan enfeksiyonlardır. Gonore (bel soğukluğu), tuberküloz, klamidya ve mikoplazma enfeksiyonları kanallarda tıkanıklıklara yol açarak veya sperm üretimini ve hareketliliğini azaltarak infertiliteye neden olur.

Antibiyotik tedavisi yararlı mıdır?

İnfertilite nedeni olarak enfeksiyonlar düşünüldüğünde antibiyotik tedavisi yararlıdır. Enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar tespit edilerek uygun antibiyotikler verilmelidir. Bu enfeksiyonların tedavisinde üreme organlarına geçen ve bu organlarda yüksek konsantrasyonlara ulaşabilen antibiyotikler tercih edilmeli ve eşler beraber tedavi edilmelidir.

Hormon ilaçlarının kullanılması sperm sayısını arttırır mı ?

Hormon tedavisi ancak hormon eksikliği tespit edildiğinde önerilir. Hormon düzeyleri normal olan hastaların hormon ilaçları kullanmasının etkileri tartışmalıdır.

Aşılama nedir, nasıl yapılır?

Erkek eşten alınan meni özel yöntemler ile hazırlanarak, hareketliliği fazla ve yapısı normal olan spermlerden zengin hale getirilir. Hazırlanan spermler kadının vajinasına yerleştirilen ince bir katater ile rahim içine verilir. Bu işlemden önce kadın eş yumurtalıklarının uyarılması için ilaç kullanabilir. Bu uygulama ile çoğul gebelik ihtimali artar. Kadın eşe ilaç kullandığı süre içinde ultrasonografik incelemeler yapılarak yumurta gelişimi izlenir ve yumurtanın içinde bulunduğu folikül adı verilen kesenin çapı 18-20 mm'ye ulaştığındahCG enjeksiyonu (folikülün çatlamasını sağlayan iğne) yapılır. Bundan 34-38 saat sonra aşılama yapılır. Aşılama yapılırken meninin hazırlanmadan kullanılması sakıncalıdır. Bu durum kadında alerjik reaksiyonlara, enfeksiyonlara ve ağrıya neden olabilir.

Cerrahi kısırlaştırma ameliyatı geçirmiş bir erkek tekrar çocuk sahibi olabilir mi?

Mikrocerrahi yöntemler ile kanallar düzeltilerek birçok erkek tekrar çocuk sahibi olabilir. Fakat kısırlaştırma ameliyatının üzerinden çok uzun zaman geçtiği durumlarda erkekte sperme karşı antikorlar geliştiği ve bu antikorlar spermi hareketsizleştirdiği için cerrahi tedavi ile bu erkeklerin çocuk sahibi olmaları mümkün olmayabilir. Günümüzde yardımcı üreme tekniklerinden yararlanılarak bu kişiler kolaylıkla çocuk sahibi olabilir.

Sperm kanalları tıkalı olan erkekler çocuk sahibi olabilir mi?

Cerrahi ile bu tıkanıklıklar açılabilir, yapılan cerrahinin başarısı tıkanıklığın yerine bağlıdır. Günümüzde testislerden biyopsi ile alınacak küçük parçalardan elde edilen spermler ile mikroenjeksiyon yapılarak bu erkekler çocuk sahibi olabilir.

İnfertiliteye yol açan cinsel fonksiyon bozuklukları nelerdir?

Cinsel ilişkinin gerçekleşememesi, ağrılı ilişki, erken boşalma ve impotans (iktidarsızlık) infertiliteye neden olabilir.alıntı
 
Ce: Erkeklerde Kısırlık Nedenleri

cocuk sahıbı olamıyanlar için önemli bilgiler emeğine sağlık canım.:)
 
İnfertilite hamilelik elde edilememesidir. Bir çiftte infertilite, erkek partner, kadın partner veya her ikisinden kaynaklanabilir. Çalışmalar, erkek eşin tek başına vakaların yaklaşık% 20'sinde infertil olduğunu ve her iki partnerin de yaklaşık % 30'unun doğurganlık sorunları olduğunu ileri sürmektedir.Çiftlerin yaklaşık % 15'i korunmasız cinsel ilişkiden bir yıl içinde hamileliğe ulaşmamaktadır.


Bir erkek infertilite faktörü, bu vakaların yaklaşık % 50'sinde tanımlanmıştır ve çiftlerin % 20'sinde tek başına sorumludur. 1,2 Erkek infertilitesi, yaşam tarzı faktörleri hormonal disfonksiyon, kromozomal bozukluklar, varikoseller, testiküler yetmezlik, ejakülasyon bozuklukları ve tıkanıklık gibi çeşitli nedenlere bağlanmıştır. İnfertilite, bir yıllık düzenli, korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilmemesidir. Sağlıklı genç çiftler için, doğurganlığa odaklı cinsel aktivitenin ilk yılında hamilelik elde etme olasılığı % 84'tür. Pek çok şeyin spermin canlılığı (yani, sayı, hareketlilik, şekil, boyut, düzensizlikler) ve dolayısıyla erkek doğurganlığı üzerinde etkisi olabilir.
İnfertilite, uygun prostat fonksiyonu için gerekli bir mineral olan düşük C vitamini ve çinko düzeyleri ile ilişkili olabilir.Yaygın olmasa da, hormon bozuklukları erkek infertilitesine neden olabilir. Sigara içme ve toksinlere maruz kalma gibi yaşam tarzı seçenekleri risk faktörleridir .


Erkek infertilitesi, bir çok ana gruba ayrılabilen çok çeşitli nedenlere sahiptir:

Düşük testosteron veya tiroid hormon seviyesi gibi hormonal problemler

Anormal büyüme veya gelişme veya travma ve enfeksiyonlardan kaynaklanan hasarlar dahil olmak üzere testislerle ilgili problemler

Erkek üreme organları içinde sperm akışı ile ilgili problemler

Anormal sperm fonksiyonu

Radyasyon veya endüstriyel kimyasallar gibi toksinlere maruz kalma

Kromozal bozukluklar

Böbrek hastalığı, siroz gibi hastalıklar


İnfertilite hem kadın hem de erkek eşi eşit olarak etkileyen bir sorundur. Gebe kalmamak her zaman bir hastalık ile bağlantılı değildir. Yaşam tarzınız da bir faktör olabilir: stres, obezite, aşırı alkol ve kahve tüketimi ve sigara kullanımı doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir.Erkek sperminin normal kalitesi, sperm hücresinin sayısının ml başına 20 milyonun üzerinde olduğu anlamına gelir. Bunların yüzde 30'u normal formlu sperm olmalı ve en az yüzde 50'si iyi motilite göstermelidir.Diğer faktörler, endokrin bozukluklar, stres, çevre kirliliği, inmemiş testisler, kanser için cerrahi veya DNA hasarı (kromozom anormalliği) gibi konjenital nedenlerdir. Sperm kalitesinin geçici olarak bozulması da akut enfeksiyonlara bağlı olabilir.İnfertil erkeklerin % 50'sine kadar, belirli bir neden tanımlanamaz.Çoğu durumda, kısırlık zararsız bir sorundur ve tedaviye yanıt verebilir. infertil erkeklerde herhangi bir semptom görülmez. Hormonal problemleri olan bir erkek, kendi sesinde cinsel işlevle ilgili zorluklarda bir değişiklik fark edebilir.Bir çift infertil olduğunda, erkek ve kadın genellikle birlikte değerlendirilir. Erkeklerde infertilite değerlendirmesi genellikle sperm sayımı olarak da bilinen semen analizi ile başlar. İlk semen analizi normal değilse, bir veya daha fazla ek numune toplanabilir. Örneklerden birden fazlası anormal ise, daha eksiksiz bir değerlendirme yapılmalıdır.Çoğu infertilite önlenemez. Aşırı alkol alımı veya bazı ilaçların kullanımı infertiliteye katkıda bulunabilir.Erkek infertilite tedavisi, nedene bağlıdır. Kısırlık için belirli bir neden keşfedilmişse, bazen tedavi etmek mümkündür. Çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur.Tıbbi katılım olmadan gebe kalma şansını artırmak için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye çalışın. İdeal kilonun korunması, antioksidanlar açısından zengin bir diyet (meyve ve sebzelerde bulunur), multi vitaminler almak, sigara içmemek ve ilaçları (takviyeler veya steroidler dahil) ortadan kaldırmak sperm kalitesini artırabilir. Ekstra ağırlık, çok sayıda sağlık sorunu sunar ve erkek doğurganlığına zarar verebilir. Obezite artmış östrojen ve düşük testosteron seviyelerine neden olur, bu da sperm sayısının azalmasına neden olabilir. Kilolu erkekler de azalmış bir libido yaşarlar. Basit çözüm, boy ve kilo bazında sağlıklı bir sayısal aralık sağlayan Vücut Kitle İndeksinizi hesaplamak ve ona doğru çalışmaktır. Egzersiz enerjiyi arttıracak, kiloları azaltacak ve testosteron ve libido seviyelerini eşitleyecektir.Erkek infertilitesinin spesifik nedeni büyük ölçüde değişebilirken, erkek infertilitesi ile ilişkili en yaygın tanı düşük sperm sayısıdır.Erkek infertilitesi, altta yatan nedene bağlı olarak medikal, cerrahi veya yardımcı üreme terapileri ile tedavi edilebilir.
 
Geri
Üst