1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ermenistan

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Ermenistan
  Coğrafi Verileri


  Konum: Güneybatı Asya'da, Türkiye'nin doğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 40 00 Kuzey enlemi, 45 00 Doğu boylamı
  Yüzölçümü: toplam: 29,800 km²
  kara: 28,400 km²
  su: 1,400 km²
  Sınırları: toplam: 1,254 km
  sınır komşuları: Azerbaycan 566 km, Nahçıvan (Azerbaycan'a bağlı) 221 km, Gürcistan 164 km, İran 35 km, Türkiye 268 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: Kıtasal dağ iklimi, sıcak yazlar ve soğuk kışlar
  Arazi yapısı: Ermenistan dağlık bir bölgede yer almıştır. Küçük ormanlara ve hızlı akan nehirlere sahiptir. Araz nehri bölgesinde verimli toprakları vardır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Debed Nehri 400 m
  en yüksek noktası: Ararat (Ağrı) dağları 4,095 m
  Doğal kaynakları: Küçük altın yatakları, bakır, molibden, çinko, alüminyum
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %17
  otlaklar: %24
  ormanlık arazi: %15
  diğer: %41 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 2,870 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Ara sıra bir takım depremler; kuraklık
  Coğrafi not: Kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri


  Nüfusu: 3,336,100 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %23.23 (erkek 394,194; kadın 380,911)
  15-64 yaş: %67.04 (erkek 1,094,646; kadın 1,141,760)
  65 yaş ve üzeri:: %9.73 (erkek 135,477; kadın 189,112) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.21 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -3.87 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.03 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 0.96 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.72 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 41.27 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 66.49 yıl
  erkek: 62.12 yıl
  kadın: 71.08 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.5 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 500 den az(1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Ermeni
  Nüfusun etnik dağılımı: Ermeniler %93, Ruslar %2, diğer %5 (1989)
  Dinler: Ermeni Ortodoksları %94
  Dil: Ermenice %96, Rusça %2, diğer %2
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %99
  erkeklerin: %99
  kadınların: %98 (1989 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Ermenistan Cumhuriyeti
  kısa şekli : Ermenistan
  Yerel tam adı: Hayastani Hanrapetut'yun
  yerel kısa şekli: Hayastan
  eski adı: Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  ingilizce: Armenia
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Erivan
  İdari bölmeler: Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik', Kotayk', Lorri, Shirak, Syunik', Tavush, Vayots' Dzor, Yerevan
  Bağımsızlık günü: 21 Eylül 1991
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 21 Eylül (1991)
  Anayasa: 5 Temmuz 1995
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM (gözlemci), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Eski Sovyet rejiminde Ermenistan kendini sanayi sektöründe geliştirmiş, diğer Sovyet cumhuriyetlerine makineler, tekstil ve diğer imalar ürünleri tedarik etmekteydi. Sovyetlerin dağılmasıyla Ermenistan küçük çaplı tarım sektörüne yönelmiştir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 10 milyar $ (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1 (1999 verileri)
  İş gücü: 1.5 milyon (1999)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %55, hizmet %25, endüstri %20 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %20 (1998 verileri)
  Bütçe: gelirler: 360 milyon $; giderler: 566 milyon $ (1999 verileri)
  Endüstri: l kesme makineleri, demir pres makineleri, elektrikli motorlar, dokuma giysiler, çorap ve iç çamaşırı, ayakkabı, ipek kumaş, kimyasallar, kamyonlar, aletler, mikro elektronikler, kuyumculuk ürünleri, brendy
  Endüstrinin büyüme oranı: %5 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 6.668 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %45.56
  hidro: %23.25
  nükleer: %31.19
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 6.201 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Meyve (özellikle üzüm), sebzeler; çiftlik hayvanları
  İhracat tutarı: 284 milyon$ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: elmas, l, mekanizma ve parçaları, brendi, bakır
  İhracat ortakları: Belçika %36, İran %15, Rusya %14, ABD %7, Türkmenistan, Gürcistan (1999)
  İthalat tutarı: 913 milyon $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Doğal gaz, petrol, tütün, gıda ürünleri, elmas
  İthalat ortakları: Rusya %17, ABD %11, Belçika %11, İran %10, Birleşmiş Krallıklar, Türkiye (1999)
  Dış borç tutarı: 836 milyon $ (Ocak 2001)
  Para birimi: dram (AMD)
  Para birimi kodu: AMD
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 568,000 (1997)
  Telefon kodu: 374
  Radyo yayın istasyonları: AM 9, FM 6, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 850,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (1998)
  Televizyonlar: 825,000 (1997)
  Internet kısaltması: .am
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (1999)
  Internet kullanıcıları: 30,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 852 km
  Karayolları: toplam: 8,431 km
  Boru hatları: Doğal gaz 900 km (1991)
  Limanları: yok
  Hava alanları: 7 (2000 verileri)

   
Ermenistan konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Ermenistan Başbakanı Kaçaznuni'nin itirafları

  Ermenistan Başbakanı Kaçaznuni'nin itirafları

  Sözü edilen bu kitap Ermenistan'nı n ilk Başbakanı Kaçaznuni'nin 1923'te parti konferansında sunduğu tebliğ metni olarak Mehmet Perinçek tarafından Rus arşivlerinde bulunmuş ve Kaynak Yayınları tarafından kitap olarak yayınlanmıştır. Bildiğim kadarı ile su anda İngilizce ve Fransızca olarak da yayınlanmış, Almanca çevirisi de bitirilmiş olabilir. Daha bir kaç dile çevrileceğini de biliyorum....
 2. Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

  Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “maç diplomasisi” çerçevesinde Ermenistan’a yaptığı ziyaret ve iki ülke Dışişleri Bakanları Ali Babacan ve Edward Nalbandyan’ın New York’ta gerçekleştirdiği kısa ikili görüşmenin ardından iki bakan, bugün İstanbul’da buluşacak. Babacan-Nalbandyan görüşmesi, Türkiye ve Ermenistan’ın ikili ilişkileri onarmak amacıyla geçtiğimiz aylarda başlatığı “açılım”ın geleceği...
 3. 'Türkiye ile Ermenistan uzlaşıyor'

  'Türkiye ile Ermenistan uzlaşıyor'

  Wall Street Journal, iki ülkenin ilişkileri düzeltme yolunda uzlaşmaya varmak üzere olduklarını yazdı. ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türkiye ve Ermenistan'ın sınırlarını açma ve ilişkilerini düzeltme yolunda bir uzlaşmaya varma yolunda olduklarını ve bunu yakında açıklayabileceklerini yazdı. Gazetenin Brüksel mahreçli ve Amerikalı diplomatlara dayandırarak...
 4. Ermenistan - Azerbaycan Çelişkimiz

  Ermenistan - Azerbaycan Çelişkimiz

  24.04.2009 tarihli Hürriyet gazetesinden Ermenistan Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde açıklamayı "ortak açıklama" olarak duyururken, Türkiye ise bunu kendi açıklaması gibi bildirdi. Ankara bu tutumuyla Azerbaycan’a, "Ermenistan’la ortak açıklama yaptınız" kozunu vermemeyi hesapladı ancak Erivan yönetimi buna uymadı. ABD yönetimi de bir açıklamayla, üç ülkenin...
 5. Ermenistan Nüfusu 2013 bilgileri istiyorum

  Ermenistan Nüfusu 2013 bilgileri istiyorum

  Merhaba arkadaşlar sizlerden Ermenistan Nüfusu 2013 bilgilerini biliyorsanız benimle bu sayfadan bir zahmet paylaşmanızı rica ediyorum.

Sayfayı Paylaş