1. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.130
  Beğenilen Mesajlar:
  1.157
  Ödül Puanları:
  113

  Eroin bağımlılığı

  Konu, 'Hastalıklar ve Tedavileri' kısmında SadmiN tarafından paylaşıldı.

  Eroin bağımlılığı


  Tarihçe

  * Opium, poppy (haşhaş, papaver somniferum) bitkisinden elde edilir ve en eski ilaçlardan biridir.

  * Eski Sümerler (IÖ 4000) ve Mısır’da (IÖ 2000) kullanılıyordu.

  * Opiumun esas aktif içeriği morfin alkoloididir. 20’den fazla alkoloid vardır (%10 morfin,%0.5 kodein, %0.2 tebain, papaverin vs)

  * Bağımlılık yapmayan analjezik (ağrı kesici) üretmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucu opiyumdan morfin, kodein ve bunlardan üretilen ilaçlar ve tebain kullanılarak üretilen bazı semisentetik ilaçlar üretilmiştir.

  İsimlendirme

  Opioid: Daha kapsamlı bir kavramdır. Opiyatlar (morfin, kodein, tebain) ve morfin benzeri aktivitesi olan sentetik maddeler :)-):):):)don, fentanil, meperidin), agonist/antagonistler, parsiyel agonistler ve endojen opioid peptitler buna dahildir.

  Endojen opioid peptitler: 1. Endorfinler, 2. Enkefalinler, 3. Dinorfinler

  Morfin prototip opiyattir ve bir çok opiyatın öncülüdür: eroin (diasetilmorfin), oksimorfon, hidrokodon, oksikodon, kodein (metilmorfin)

  Tebain nalakson, etorfin ve oksikodonun öncülüdür.

  Opioid reseptörleri:

  * Mu: duygudurum düzenleme, pekiştirme mekanizmaları, solunum baskılanması, ağrıyı giderme (analjezi),

  * Delta: Gastrointestinal (mide-barsak) sistem , Endokrin sistem

  * Kappa: Endokrin sistem, ağrı uyarımı (aversif etkili)

  * Sigma (?) Opioid reseptörü olduğu tartışmalıdır, çünkü Nalaksondan (opioid antagonisti) etkilenmez. Uyarıldığında disfori ve halusinasyon yapar.

  Opioid Reseptör alt tipleri ve etkileri:

  mu1: supraspinal analjezik etki

  mu2: spinal anesaaai, GI motilite (mide-barsak hareketi), solunum

  delta2 ve kappa1: spinal anesaaai

  delta1 ve kappa3: supraspinal anesaaai

  delta2 : beyinde aneljezik etki

  Reseptör yerlesimi:

  Opioid reseptörleri beyin, spinal kord, mide-barsak sistemindeki nöral pleksuslarda, otonomik sinir sisteminin diğer yerlerinde ve ak yuvarlarda bulunur. Dolayısıyla opioidlerin etkileri çok yaygındır.

  Opioid İlaçlar:

  Agonist: Opioid reseptörlerine bağlanıp aktive edenler

  Antagonist: Opioid reseptörlerine bağlanan, ancak aktive etmeyenler

  Opioidler (fentanil, nalakson, buprenorfin), reseptör afiniteleri ve intrinsik aktiviteleri yönünden farklılıklar gösterir

  Opioidler:

  1. Saf agonistler

  a. Morfinanlar: Levo-dromoran

  b. Fenilpiperidinler- piperidinler: meperidin, fentanil

  c. :):):):)don: LAAM ( L-alfa-asetil:):):):)dol ), Propoksifen

  2. Agonist-antagonistler: Pentazosin, Nalbufin, Butorfanol, Meptazinol

  3. Parsiyel agonistler: Buprenorfin

  4. Saf antagonist : Nalokson, naltrekson, Nalmefen

  Opioidlerin merkezi sinir sistemi üstüne etkileri (mu reseptörü üstünden):

  * Analjezi (ağrı kesici)

  * Sakinlik (lokus serelousun inhibisyonu ile)

  * Öksürük refleksinin baskılanması

  * Bulantı, kusma

  * Solunumun baskılanması

  * Miyosis (göz bebeklerinin genişlemesi)

  * Isı regülasyonunda değişiklikler

  * GRH (gonadotropin releasing hormon)’da azalması ® LH&FSH azalması ® Testesteron’da azalma ve adet düzensizlikleri

  * CRF (kortikotropin releasing faktör)’de azalma ® ACTH’da azalma ® kortizol’de azalma (antianksiyete etkisi)

  Opioidler insanlarda değişik etkiler olusturur:

  Bağımlılarda öfori (high) yaparken, bazı kisilerde konfüzyon, sersemlik yapar.

  ‘Flash’, ‘rush’ : merkezi sinir sisteminde opioidlerin keskin ve hızlı artışı ile oluşan hoşnutluk verici duyguya bu ad verilir. Bağımlılar tarafından orgazma benzetilir.

  Opioidler depresyon, anksiyete, öfke ve paranoid düsünceleri azaltabilir.

  Opioidlerin gastrointestinal sistem (mide-barsak sistemi) üstüne etkileri

  (mu reseptörü üstünden):

  Antidiyareik (ishal giderici) etkisi, barsak hareketlerinin azalmasına bağlıdır. Bu etkisiye tolerans gelismez. Yani opioid bağımlılarında ya da :):):):)don kullananlarda sürekli kabızlık olur.

  Bu etkisi için kullanılan opioid ilaçlar:

  - Difenoksilat-Lomotil

  - Loperamid (merkezi sinir sistemine geçmez)

  Opioidlerin diğer etkileri:

  * Morfin antihistaminiktir, ciltte vazodilatasyon ve kaşıntı (tipik burun kaşıma) yapar.

  * Mesanede sfinkter tonusunu arttırır, miksiyon (işeme) refleksini bastırır. Böylece idrar retansiyonuna (idrar yapamama) neden olur.

  * Meperiden (Demerol), grand mal epileptik nöbete neden olabilir. Böbrek yetmezliğinde vücutta birikebileceği için bu etki önemlidir.

  * Morfin, safra yollarındaki Oddi sfinkterini kasarak sarılığa neden olabilir ancak meperidin (Demerol) bunu yapmaz.

  Opioidlerin bazı klinik özellikleri:

  * Morfin glukronize olur, :):):):)boliti aktiftir, böbrekten atılır. Böbrek yetmezliğinde vücutta birikir.

  * Eroin (diasetil morfin) prodrog (öncül ilaç)’dır. Yağda çözünürlüğü morfinden fazladır, hızla beyne girip 6-mono-asetil-morfine dönüşür. İdrarda morfin olarak atılır. Histamine benzer etkisi daha azdır.

  * Kodein (3-metoksi-morfin) da prodrogdur (öncül ilaç). Ağızdan alındığında karaciğerde fazla :):):):)bolize olmaz (yıkılmaz). Vücutta morfine çevrilir.

  Neden bağımlı olunur?

  1.Tekrarlayıcı kullanım, fiziksel bağımlılık ve yoksunluk yapar. Tekrarlayıcı kullanım endojen opioid sisteminde (sinir sisteminde doğal olarak bulunan opioidlerde) kalıcı değişiklikler yapar. Eroin bağımlıları onu sevmez ama isterler ve onsuz yaşayamazlar.

  2. Beyindeki “ödül yolu” üzerindeki pekiştirici etkisi biyolojik olarak, verdiği haz psikolojik olarak yeniden kullanmayı sağlar. Eroin herkesde öfori (coşku) yapmaz. Bu özellik (yani opioid deneyiminden haz almak) bağımlılığa yatkın olmayı gösterir, psikopatoloji ile ilgili olabilir, endorfin (sinir sisteminde doğal olarak bulunan opioidlerin) eksikligine bağlı olabilir.

  3. Self medikasyon: depresyon, anksiyete gibi yaşantıları kontrol etmek için başlayan ama sonra bırakamayanlar da vardır.

  Devam ettirici faktörler:

  Çevresel ip uçları (kullanımı hatırlatan şeyler) ve hüzün, öfke, sıkıntı vb içsel duygu durumları öğrenilmis ve şartlanılmış aş ermeye (craving) yol açar. Çrneğin bir şırınga görmek ya da sıkıntı hissetmek eroin kullanmak için büyük bir istek doğurur.

  Opioid yoksunluğu:

  Opioid yoksunluğu belirtileri:

  (En az 3 tanesi bulunmalı)

  1. Disforik mood (sıkıntılı, hüzünlü duygu hali)

  2. Bulantı ya da kusma

  3. Kas ağrıları

  4. Göz yaşarması, burun akması

  5. Pupiller dilatasyon (göz bebeklerinde genişleme), piloereksiyon (tüylerin dikleşmesi), terleme

  6. Diyare (ishal)

  7. Esneme

  8. Ateş

  9. İnsomni (uykusuzluk)

  Yoksunluğun subjektif (öznel) belirtileri daha erken başlar. Bunlar anksiyete, aş erme, depresyon, irritabilite (huzursuzluk), kas krampları, sırt ağrısı, kemik aşrısı, genel disforidir.

  Tipik yoksunluk morfin ve eroinde son kullanımdan 8-12 saat sonra başlar, 48 saat sonra max düzeyine ulaşır, 5-7 günde azalarak biter.

  Fiziksel bağımlılık:

  * Tedavi dozlarındaki (15-30 mg) tek bir doz morfin bile toleransı olmayan bir kişide düşük bir derece de olsa fiziksel bağımlılık yapabilir ve Nalakson (opioid antagonisti) verilmesiyle yoksunluk ortaya çıkar.

  * Daha önce fiziksel bağımlılığı olup detoksifiye olmus fareler tekrar eroine maruz bırakılınca daha kolay bağımlı olurlar. Bu da bir kez eroine bağımlı olanların bundan mutlak olarak uzak kalması gerektiğini desteklemektedir.

  * Bağımlılarda tolerans çok çabuk gelişir.

  Opioid yoksunluğu tedavisi:

  * Antipiretik ve analjezikler (ateş düşürücü ve ağrı kesiciler)

  * Benzodiyazepinler: özellikle uyku için, alternatif olarak amitriptilin (Laroxyl) vb sedatif ilaçlar verilebilir.

  * Klonidin: Noradrenerjik deşarjı azaltmak için kullanılır. Objektif bulgu varsa baslanmalıdır, Günde 4 kez 0.2 mg, birkaç gün devam edilir, 2 haftada azaltarak kesilir.

  * :):):):)don: Günde 20-40 mg verilerek başlanır. Bir hafta ya da bir ayda azaltarak kesilir. :):):):)don detoksifikasyonu uzatır.

  * Ultrahızlı detoksifikasyon: Saatler süren genel anesaaai altında bol sıvı ve Nalakson verilerek yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkarılması ve hızlı bir şekilde geçirilmesi sağlanır. Son yıllarda ABD’de popüler olan bu yöntem oldukça tartışmalıdır. Çünkü bu işlem akut yoksunluk belirtilerini giderse de anesaaai sonrası subakut belirtiler uzun süre devam eder. En önemlisi de yoksunluk tedavisi eroin bağımlılığının tedavi edilmesi demek değildir.

  Uzamış Yoksunluk:

  Görünen ve ölçülebilir yoksunluk belirtileri ortadan kalktıktan çok sonra bile bağımlılar ‘normal hissetmeme’den depresyona kadar değişen istenmeyen duygular yaşarlar. Bunun antisosyal kişilik bozukluğu, depresyon gibi altta yatan psikopatolojiden ayırımı önemlidir.


   
Eroin bağımlılığı konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Madde Bağımlılığı

  Madde Bağımlılığı

  MADDE BAĞIMLILIĞININ NEDENLERİ Alkol ve madde bağımlılığı bir ihtiyacın sonunda ortaya çıkar, bu da kullanan bireyin kişiliği ile yakından ilgilidir. Bağımlı, günlük hayatın getirdiği zorluklardan kaçmak ister. Bağımlılığı yaratan nedenler aşağıdaki gibidir 1. Dayanıksız ve Güçsüz Bir Kişilik Yapısına Sahip Olma Bağımlılar genellikler özgüvenleri zayıf ve kaygılı insanlardır. Hayatın...
 2. Eroin

  Eroin

  Rüyada bir insanın eroin kullandığını görmesi, o rüyayı görenin son günlerde büyük bir hayal alemi içinde olduğuna işarettir. Rüyada eroin kullanıldığının görülmesi rüya sahibinin hayaller içinde olduğunu, ayaklarının yere basmadığını işaret eder. Sıkıntı ve hatta felaket haberidir.Rüyada bir kisinin eroin kullanarak komaya girdigini görmek, bekledigi bir isin gecikecegine, eroin saticisi...
 3. internet bağımlılığı

  internet bağımlılığı

  a) Tolerans gelişmesi, alkol bağımlılığındakine benzer bir seyir izler. Yani internette geçirilen zamanla ters orantılı olarak mutluluk azalır. b) Kişi içine kapanır. Bu, bağımlı kişinin; internette giderek daha fazla zaman harcamasına yol açar. Neticede psikomotor huzursuzluk, kaygı, internetle ilgili hayaller, parmaklarda iradî veya gayr-i iradî yazma gibi hâl ve durumlar ortaya çıkar. Bu...
 4. Şeker eroin gibi !

  Şeker eroin gibi !

  Şekerin eroin ve kokain gibi insanda bağımlılık yaptığı ortaya çıktı.. Princeton Üniversitesi tarafından modern bilimsel ekipmanlarla yapılan çalışma, şekerin/tatlının beyin fonksiyonlarını aynen eroin veya kokainin yaptığı gibi etkilediğini ve bağımlılığa sebep olduğunu ortaya çıkardı. Princeton Psikoloji Profesörü Bart Hoebel tarafından yürütülen çalışma sırasında fareler üzerinde yapılan...
 5. kadınlar eroin gibidir

  kadınlar eroin gibidir

  kadınlar ne gibidir kadınlar gibidir kadinlar eroin sözleri eroinle ilgili sözler Erkelerde kadınlar uyuşturucu etkisi yaratıyor bağımlılık haline gelen vazgeçilmeyen...... Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology tarafından yapılan bir araştırma, "güzel kadınların" erkekler üzerinde uyuşturucuya benzer bir etkiye yolaçtığını ortaya çıkardı....

Sayfayı Paylaş