Erol Günaydın Kimdir, Resimleri var mı?

  • Konbuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
Erol Günaydın Kimdir, Resimleri var mı?
Erol Günaydın Kimdir, Resimleri

Merhaba arkadaşlar sizden Erol Günaydın biyografisi ve mümkünse resimlerini paylaşmanızı rica ediyorum.
 

melekinci

Üye
Üye
Kavuklu Hamdi'den ?smail Dümbüllü'lere kadar süren meddahl?k gelene?inin son temsilcilerinden hem meddah, hem tiyatro sanatç?s? olan Erol Günayd?n; 1933 y?l?nda Akçaabat'ta do?mu?tur. Ad?na ?ark? bile yaz?lan Kiziro?ullar? lakapl? aileden gelmektedir.


erol%20gunaydin%202012-52.jpg


Nakliye i?iyle u?ra?an babas? çocuklar?n e?itimini bahane ederek, hepsini bir kamyonla ?stanbul'a getirdi?inde Erol Günayd?n 8 ya??ndad?r.

Be?ikta?'ta Alaybey Soka??'na yerle?irler. Erol'un ilkokul y?llar?, Karadeniz ?ivesini düzeltmekle geçer. Sonra bir ahbablar?n?n tavsiyesi ile Galatasaray Lisesi'ne yat?l? ö?renci olarak girer.

Çetin Emeç, Mümtaz Zeytino?lu, Tanju Bileda gibi isimlerin oldu?u bir s?n?f?n ö?rencisidir Erol Günayd?n. Önce hocalar? hicvetti?i küçük gösterileri ile s?n?flar aras?nda turneye ç?kar, sonra okulun tiyatro kulübüne girer.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Frans?z ekolüyle gelenekselli?i birle?tiren sanatç?, ilk defa "Sinekli Bakkal" filminde K?z Tevfik tipiyle 'zenne'li?i denedi.

Y?llarca zenne olarak sahneye ç?kan Günayd?n, 33 senedir evli oldu?u Güne? Han?m'la Kenterler'le ?zmir'e yapt??? bir turne s?ras?nda tan???r:

- "?apka Ertekin'in ?zmir'de bir kafesi vard?. Oraya tak?l?rd?m. Güne? de oran?n dekorunu yap?yordu. Tan??t?k, Y?ld?z, Mü?fik hep beraber istemeye gittik."

Erol Günayd?n üç k?z babas?: Ay?e, Fato? ve Günfer. Ay?e ve Fato? yurtd???nda ya??yor. Günfer, ailesinin yan?nda, seramik okuyor.

Günayd?n:

- "Ben tiyatro için pazarl?k yapmay? ö?renemedim. Yapt???m i?e de?er biçmeyi bir türlü beceremedim. Patronluk da yapamazd?m. Patron olaca??m, arkada??ma daha az verece?im, kendim çok alaca??m. Sonra onunla kar??l?kl? oynayaca??z. Ben hassas adam?m, onun bak???ndan bile manalar ç?kar?r?m."
 

Benzer İçerikler

K
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Misafir
M
K
Cevaplar
1
Görüntüleme
830
Misafir
M
K
Cevaplar
1
Görüntüleme
681
Misafir
M
K
Cevaplar
1
Görüntüleme
926
T
K
Cevaplar
1
Görüntüleme
658
TİTAN
T
Üst