Erzurum Halk Oyunlari

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Erzurum Halk Oyunlari
erzurum halk oyunları izle erzurum halk oyunları videoları kadın sarhoş barı isimleri
Erzurum asırlar boyunca Asya ve Avrupa arasında önemli bir geçit ve ticaret merkezi olmuştur. İran ve Kafkasya üzerinden gelen kavimlerle Avrupa'daki diğer kavimlerin kültürlerinin etkisi altında kalan ilimiz,
kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan zengin bir kültür hazinesine sahiptir. Yöremiz halk oyunları Türk bedii zevkini, kahramanlık menkıbelerini insan psikolojisinin tezahürlerini bölgenin adet ve ananelerini en güzel ve etkileyici şekilde yansıtır. Yöremiz ve çevresinde oynanan oyunlara Bar adı verilir. Moğollarda ve Altay Türklerinde Bar, davulun adıdır. Bar sözcüğünün kökeni ve anlamı üzerinde çok çeşitli görüşler vardır.
- Bar, Dadaşın oyununun adıdır.
- Bar, Erzurum dolaylarındaki toplu oyunların adıdır
- Bar, Davul eşliğinde oynanan oyundur
- Bar, Şaman olan Türklerin şölenlerinde, davul eşliğinde oynadıkları
oyunlardır.

Bar, Barça, Baru söylenişleri eski metin, lügat ve diyalektlerde hep topluluk, elbirliği anlamı ile kayıtlıdır. Eski çağda ilkel insanlar birtakım korku ve inançların etkisi altında bulundukları için hayatlarını çeşitli törenlerle idame ettirir ve bu ayinlerin davulla yaparlarmış İlk zamanlarda hayvan derileri toprağın altında kısmen çürütülür bir nevi tabaklama usulü ile elde edilen bu derilerden davullar yapılırdı. Şaman Türkleri bunlara Tüngür demiş, daha sonra Kös adını almıştır. Erzurum'un milli çalgıları davulla beraber Zurna, Ney ve Zilli teftir. Erzurum davulu
hazırlanırken, daha çok koyun ve keçi derisi kasnağa geçirilir ve sesin ayarlanmasına özel bir önem verilir. Bu bakımdan Erzurum davulu diğer davullardan daha tok seslidir. Gurup halinde oynanan barlar en az beş kişi ile oynanır. Bu oyunlar sonlara doğru hızlanarak sekme denilen çevik hareketlerle oynanır. Başlangıçta el ele
tutan oyuncular süratli kısımda birbirlerinin omuzlarından tutarlar. Oyunun başında Barbaşı, sonunda da Pöççük denilen oyuncu bulunur. Barbaşı ve Pöççük ellerinde birer beyaz mendil tutarlar. Bazen barlarda kullanılan melodiler halay oyunlarında kullanılmaktadır. Bar daha çok erkekler tarafından oynandığından erkek
oyunu olarak nitelenebilir. kadınlar tarafından oynanan barlarda mevcuttur bunların yanı sıra alacı bar adıyla anılan erkekli kadınlı barlarda vardır.

Erzurum Bar Oyunları ile Diğer Halk Oyunları

Ağca ferikler, alacabar, aldımpram, aşırma barı, aşşahtan gelirem, başbar, ben bir kavak olaydım, bir taş attım çeğile, Bitlis koçerisi, daldalan barı, durna barı, erfene, Ermeni barları, Erzurum Barları, felek, güzeller barı, hanım barı, hayvan taklit oyunları, heynare, hoş bilezik, karadüzen, Köroğlu barı, kutkut barı, Kürdün ayavanı barı, Kürt barı, lavik barı, Osman ağa, sallama, sarhoş barı, sökme barı sıçratma, sürtme barı, tamzara barı, tatyan, tavuk barı, tello, temirağa, tersine, tikine bar, Tortum barı, Durna barı,Uzundere,Yayla barı,Hançer Barı. alıntı

 
Üst