Eshab ı Kiram

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Eshab ı Kiram
Eshab ı Kiram

*Peygamberlerden sonra insanların en üstünü:
Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

* Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe:
Hz. ÖMER

* Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe:
Hz. OSMAN


* Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı:
Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB


*Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri:
ABDURRAHMAN BİN AVF


*Cennetle müjdelenen ümmetin emîni:
EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH


*Resûlullahın okçusu:
SAD BİN EBÎ VAKKÂS


* İlk Müslüman olanlardan:
TALHÂ BİN UBEYDULLAH


* Cennetle müjdelenenlerden:
ZÜBEYR BİN AVVÂM


* Peygamberimizin amcası:
ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB


*Tefsîr âlimlerinin şâhı:
ABDULLAH BİN ABBÂS


* Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî:
ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS


* Uhud şehitlerinden:
ABDULLAH BİN CAHŞ


*Hz. Ebu Bekirin oğlu:
ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK


* Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu:
ABDULLAH BİN HANZALA


*Resûlullahın elçilerinden:
ABDULLAH BİN HUZÂFE


*Kurân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî:
ABDULLAH BİN MESÛD


*En çok hadîs bilen sahâbîlerden:
ABDULLAH BİN ÖMER


* Resûlullahın şâiri:
ABDULLAH BİN REVÂHA


*Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp
Müslüman olan sahâbî:
ABDULLAH BİN SELÂM


*Bedirde babasına karşı savaşan sahâbî:
ABDULLAH BİN SÜHEYL


* Sâhib-ül ezân:
ABDULLAH BİN ZEYD


*Medînede muhâcirlerden ilk doğan sahâbî:
ABDULLAH BİN ZÜBEYR


* Âilece cömert olan sahâbî:
ADİ BİN HÂTİM TÂİ


* Meleklerin defnettiği sahâbî:
ÂMİR BİN FÜHEYRE


* Şehîd oğlu şehîd:
AMMÂR BİN YÂSER


* Meşhûr Arab dâhîlerinden:
AMR BİN ÂS


* Arıların koruduğu sahâbî:
ÂSIM BİN SÂBİT


* Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî:
BERÂ BİN ÂZİB


*Hz. Ebû Bekire ilk bîât eden sahabî:
BEŞİR BİN SAD


*Peygamber efendimizin müezzini:
BİLÂL-İ HABEŞİ


*Resûlullahın sancaktarı:
BÜREYDE BİN HASİB


*Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden:
CÂBİR BİN ABDULLAH


*Cennete uçarak giden sahâbî:
CAFER-İ TAYYÂR


*Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği

sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ


* Peygamber efendimizin fedâisi:
EBÛ DÜCÂNE


*Mihmândâr-ı Resûlullah:
EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ


* En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî:
EBÛ HÜREYRE


* Resûlullahın süvârilerinden:
EBÛ KATÂDE


*Tevbesi ile meşhûr sahâbî:
EBU LÜBÂBE


* Kurân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden:
EBÛ MÛSEL-EŞARÎ


*Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden:

EBÛ SAÎD-İ HUDRÎ


*Tek başına hicret eden sahâbî:
EBÛ SELEME


*Resulullahın fedâisi:
EBÛ TALHÂ


*Gıfarî kâbilsenin reisî:
EBÛ ZER GIFÂRÎ


* Kâdılık yapan sahâbîlerden:
EBÜDDERDÂ


* Resûlullahın hizmetçisi:
ENES BİN MÂLİK


*Evi ilk vakıf olan sahâbî:
ERKAM BİN EBİL ERKAM


* Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan

sahâbî: ESAD BİN ZÜRÂRE


*Yemenli sahâbîlerden:
FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ


*İlk Müslüman sahâbîlerden:
HABBÂB BİN ERET


*İlk Müslüman olan sahâbîlerden:
HÂLİD BİN SAÎD BİN ÂS


*Meleklerin yıkadığı sahâbî:
HANZALA BİN EBÛ ÂMİR


*Darağacında ilk namaz kılan sahâbî:
HUBEYB BİN ADİY


*Sevgili Peygamberimizin sırdaşı:
HUZEYFE BİN YEMÂN


*Şehîdlerin efendisi:
Hz. HAMZA


* Peygamber efendimizin şâirlerinden:
KÂB BİN MÂLİK


*Resûlullahın süvârilerinden:
MİKDÂD BİN ESVED


*Resûlullah efendimizin fedâîlerinden:
MUHAMMED BİN MESLEME


* İslâmda ilk öğretmen:
MUSAB BİN UMEYR


* Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî:
MUÂZ BİN CEBEL


* Hâşimoğullarının en yaşlısı:
NEVFEL BİN HÂRİS


* Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından:
NUMÂN BİN MUKARRİN


*Medînede ilk vefât eden muhâcir sahâbî:
OSMAN BİN MAZÛN


* Kâbenin hizmetinde olan sahâbî:
OSMAN BİN TALHÂ


* Peygamber efendimizin hatîblerinden:
SÂBİT BİN KAYS


* Ensârın en hayırlılarından:
SAD BİN MUÂZ


*Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî:
SAD BİN REBİ


*Hz. Ömere benzeyen vâli:
SAİD BİN ÂMİR


* Kurân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan:
SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE


*Eshâb-ı kirâmın okçularından:
SEHL BİN HANİF


* Medînede en son vefât eden sahâbî:
SEHL BİN SAD


* Piyâdelerin en hayırlısı:
SELEME BİN EKVÂ


* Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî:
SELEME BİN HİŞÂM


*Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî:
SELMÂN-I FÂRİSİ


* Resûlullahın hizmetçisi:
SEVBÂN


*Allah yolunda malını mülkünü terkeden

sahâbî: SÜHEYB-İ RUMİ


*Yemâme kabîlesi reisi:
SÜMÂME BİN ÜSÂL


*Işık Saçan Sahâbî:
TUFEYL BİN AMR


*Akabe bîatlerinde kavminin temsilcisi olan

sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT


*Eshâb-ı suffadan:
UKBE BİN ÂMİR


*Kırâati ile meşhûr sahâbî:
ÜBEYY BİN KÂB


*Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden:
ÜSÂME BİN ZEYD


*Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından:
ÜSEYD BİN HUDAYR


* Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî:
VELÎD BİN VELÎD


*Medîneli ilk Müslümanlardan:
ABDULLAH BİN ATİK


* Peygamberimizin müezzinlerinden:
ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM


* Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî:
ABBAS BİN UBÂDE


* Müminlerin annelerinden:
CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS


* Peygamberimizin azatlı kölelerinden:
EBU RAFİ


*Peygamberimizin süt kardeşi:
EBU SÜFYAN BİN HÂRİS


*Hz. Alinin annesi:
FÂTİMA BİNTİ ESED


*Mekkeli sahabilerden:
HACCAC BİN ILAT


* Peygamberimizin ilk hanımı:
HADİCE-TÜL KÜBRA


*Peygamberimizin hanımlarından:
HAFSA BİNTİ ÖMER

*Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan

Sahâbî: HÂLİD BİN VELİD


* Peygamberimizin sütannesi:
HALİME HATUN


* Peygamber efendimizin halasının kızı:
HAMNE BİNTİ CAHŞ


* Meşhur kadın şair sahabilerden:
HANSA HATUN


* Peygamber efendimizin şairlerinden:
HASSAN BİN SABİT


* Peygamber efendimizin elçilerinden:
HÂTİB BİN EBİ BELTEA


* Peygamberimizin hanımlarından:
Hz. AİŞE-İ SIDDIKA


* Peygamberimizin en sevgili kerimesi:
Hz. FÂTIMA


* Cennet gençlerinin efendisi:
Hz. HASAN


*Cennet gençlerinin seyyidi:
Hz. HÜSEYİN


*Peygamberimizin hanımlarından:
Hz. REYHANE


*Cennetle müjdelenenlerden:
HZ. SAİD BİN ZEYD


*Meşhur İslâm kumandanlarından:
İKRİME BİN EBİ CEHİL


* Meleklerle konuşan Sahâbî:
İMRÂN BİN HUSAYN


*Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir

Sahâbî: KÂB BİN ZÜHEYR


* Eshab-ı kiramın okçularından:
KATADE BİN NUMAN


* Peygamberimizin hanımlarından:
MEYMUNE BİNTİ HÂRİS


*Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî:
MUĞİRE-TEBNİ ŞUBE


*Eshab-ı kiramın elçilerinden:
RİBİ BİN ÂMİR


*Ensârın sancaktarlarından:
SAD BİN UBÂDE


*Peygamberimizin halası:
SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB


* Peygamberimizin hanımlarından:
SAFİYYE BİNTİ HUYEY


* Ailece müslüman olan sahabilerden:
SEDDAD BİN EVS


*Peygamberimizin hanımlarından:
SEVDE BİNTİ ZEMA


* Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden:
SÜRÂKA BİN MÂLİK


* Hz. Alinin abisi:
UKAYL BİN EBİ TÂLİB


* Peygamberimizin dadısı:
ÜMM-İ EYMEN


*Peygamberimizin hanımlarından:
ÜMM-İ HABİBE


* Hz. Alinin kızkardeşi:
ÜMM-İ HÂNİ


* Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:
ÜMM-İ HİRAM


* Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:
ÜMM-İ HİRAM -2-


*Hz. Ebu Bekirin hanımı:
ÜMM-İ RUMAN


*Devsli muhacir hanım sahabîlerden:
ÜMM-İ ŞERİK

*Eshabın kadın kahramanlarından:
ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN


*Yalancı peygamber Müseylemeyi öldüren

sahabî: VAHŞİ


*Darağacından Resulullaha selam gönderen

sahabî: ZEYDBİN DESİNNE


*İlk îman eden köle:
ZEYD BİN HÂRİSE


*En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî:
ZEYD BİN SÂBİT


* Peygamberimizin hanımlarından:
ZEYNEB BİNTİ CAHŞ
 
Üst