Etkileyeci Bakışlar İçin Göz Makyajı Püf Noktaları...

LaViNYaM

>>>ιкιz αηηєѕι<<<
Etkileyeci Bakışlar İçin Göz Makyajı Püf Noktaları...
Göz Makyaj?n?n Püf Noktalar?
Göz Makyaj? Nas?l Yap?l?r

Makyaj? gösteren gözünüzdeki o muhte?em ahenktir ancak güzel yap?lmam?? bir göz makyaj?, yüzünüzün bütün anlam?n? de?i?tirebilir. Göz makyaj? nas?l yap?l?r sorusunun yan?tlar?...


goz makyaji-10d.jpgGöz kapaklar?n?za far ile hafif ve ayd?nl?k bir gölge vererek i?e ba?lay?n. Gölge yaparken dikkat edilecek ?ey do?ru renk seçimi...

Göz kapa??n?z?n tamam?na bir sünger yard?m?yla biraz belirgin ve kar???k bir göz far? da uygulayabilirsiniz. P?r?lt?l? bir göz far? ile bak??lar?n?z? daha parlak hale getirebilirsiniz. Dumanl? bir bak?? elde etmek istemedikçe koyu renkli far kullanmay?n.

?imdi göz çukurlar?n?za uygulad???n?z far?n biraz daha koyusunu sürün. Bu bak??lar?n?z? daha keskinle?tirecek ve vurgulayacak. Göz kapa??n?z?n en derin bölgesinden ba?lay?n, gözünüzün do?al yap?s?na uygun bir ?ekilde sürün.

Gözlerinize likit eyeliner uygulaman?z da güzelli?inizi art?r?r. Renk seçiminde gri, kahverengi, siyah veya ???lt?l? di?er koyu renkleri tercih edebilirsiniz. ?nce bir ?ekilde alt ve üst kirpik k?s?mlar?na uygulay?n. Bu bak??lar?n?za do?al bir keskinlik kazand?racakt?r.

Eyeliner kuruduktan sonra bir eyeliner kalemi ile çok hafif bir gölge verin ve yay?lmas?n? sa?lay?n. Göz kapa??n?n iç k?sm?na da bu kalemle renk verebilirsiniz. Göz kapa??n?z?n üzerindeki göz al?c? koyu eyeliner ile aç?k göz kalemi, gözalt? halkalar?n? ve gölgelerin görünmemesini sa?layacak.Ana göz hatlar?n?z?n üzerinde bir sünger yard?m?yla düzeltme yapabilirsiniz.

Göz kapa??n?zdaki far?n dikkat çekmesi için, ka??n?z?n hemen alt?ndaki göz kapa??na kadar olan k?sm? da uygulad???n?z fardan daha aç?k bir renk sürün. Ka? kemi?ine do?ruy apaca??n?z makyajda inci parlakl???, alt?n, kirli beyaz, gümü? veya beyaz bir krem kullan?n.

Göz kapa??n?z?n dibinden ba?layarak kirpiklerinizin dip bölgesine nötr ve inci parkal???nda ???lt? ekleyebilirsiniz. Alt ve üst kirpiklerinize saydam bir maskara uygulayabilirsiniz. E?er rock modundaysan?z swarovski kristallerini gözünüzün yan?na koyabilirsiniz. Göz makyaj?nda do?ru eyeliner, far, maskara kulland???n?zdan emin olun ve göz makyaj?n?z? bozulma risklerinden koruyun.

Dikkat edilecek detaylar:


Far? sürmeden önce göz kapa??n?z? mutlaka haz?rlay?n – biraz fondöten ya da aç?k renk kapat?c? ve üzerine hafif pudra ile.

F?rçan?z? çok yüklemeyin, hafif hafif ton vererek ba?lay?n, ve gölgeleri gittikçe iste?e göre yo?unla?t?r?n, üzerine ç?kaca??n?z katlardan önce temel atmak gibi..

?kili, üçlü ya da dörtlü farlar akl?n?z? m? kar??t?r?yor? En aç?k renk ba?lang?ç içindir; gerisi tüm göz kapa??na yay?l?r, orta tondaki iç yar?s? için ve en koyu olan d?? yar?m ve kontur çizgisi için uygundur.

Hala renk kombinasyonlar? hakk?nda ?üpheniz mi var? Tek ve do?al bir renkle tüm göz kapa??n?z? gölgeleyebilirsiniz.

Far?n?z? asla gözünüzün iç ya da d?? kö?elerinden çok fazla ta?mas?na izin vermeyin, bu gözlerinizin sakil ve makyaj?n?z?n a??r? gözükmesine sebep olur.

Yo?un ya da uzun süreli kal?c? bir renk istiyorsan?z, kremin üzerine toz far sürmeyi deneyin.

Far?n?z? sürdükten sonra çok mu fazla geldi, pamukla hafifçe silin ya da teninizin renginde bir renkle tonunu aç?n.

Göz far? çok kolay kullan?labilinir – ?slak ya da kuru- eyeliner yerine. Sadece kirpikleriniz boyunca uygulamak için uygun bir f?rça bulman?z yeterli.

Gözlerinizin iç kö?elerini (V bölümünü) aç?k renk, p?r?lt?l? bir kalemle boyarsan?z, daha parlak görünmelerini sa?lars?n?z.

Gözlerinizi koyu renk kalem ya da farla çevrelemek onlar? daha küçük gösterecekti. Zaten küçük gözleriniz varsa dikkatli olun.

Gözlerin alt iç k?sm?n? beyaz kalem ile boyayarak ise daha büyük gözler elde edebilirsiniz.


??te sizlere en güzel göz makyac? örnekleri...


goz%20makyaji-167.jpg


goz%20makyaji%20(2)-10c.jpg


goz%20makyaji%20(3)-130.jpg


goz%20makyaji%20(4)-22b.jpg


goz%20makyaji%20(5)-381.jpg


goz%20makyaji%20(6)-122.jpg


goz%20makyaji%20(7)-114.jpg


goz%20makyaji%20(8)-249.jpg


goz%20makyaji%20(9)-17b.jpg


goz%20makyaji%20(10)-20.jpg
 
Üst