Ev Ödevİ Ve Çocuk

Misafir

Forum Okuru
Ev Ödevİ Ve Çocuk
ÇOCUK VE EV ÖDEVİ

Ev ödevleri çocukların sorumluluk duygularını ve öz disiplinlerini geliştirmeleri için önemli bir fırsattır. Ancak, okuldan eve getirilen her ödev beraberinde bir sürü soru, kargaşa ve olumsuz duyguyu da birlikte getirebilir ve bunlar sizinle çocuğunuz arasında bir tartışma için yeterlidir.

Her çocuk ödev konusunda zaman zaman anne babası ile tartışır. Ödevler konusunda her zaman tartışma çıkıyorsa, o zaman bir şeyler yapmamız gereklidir.

EV ÖDEVİ VE ÇEŞİTLERİ

Ev ödevleri, öğrencilerin okul içindeki çalışmalarından elde ettikleri bilgi ve becerileri geliştirebilmeleri için, öğretmenler tarafından verilen okul dışı etkinlikler olarak tanımlanabilir.

Öğrenciler ev ödevlerini yaparken yeni malzemeler ve bilgilerle yeni deneyimler edinirler. Bu deneyimler ise öğrencilerin yetenek, ilgi ve bilgilerinin farkına varmalarına, geliştirmelerine, eksik yönlerini görüp tamamlamalarına, düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarına, ezbercilikten uzak, araştırmaya dayalı bir çalışma biçimi oluşturmalarına, yaratıcılıklarını arttırmaya yaramaktadır. Dolayısıyla ödev yapmanın iyi notlar almak gibi yakın; başarılı, sorumluluk sahibi, yaratıcı, araştırmacı yetişkinler olmaya destek olmak gibi uzun vadeli faydaları vardır.

Bu anlamda ödevleri üç başlık altında toplamak mümkündür: uygulama, hazırlık ve geliştirme.

• Uygulama ödevleri, öğrencilere edindikleri yeni bilgiyi, yeni kazandıkları becerileri uygulama, pekiştirme, tekrar etme ve gözden geçirmelerini sağlamak amacıyla verilir. O gün öğrenilen konuyla ilgili verilen alıştırma ödevleri gibi.

• Hazırlık ödevleri, gelecek günlerdeki konulara öğrencileri daha iyi hazırlamak için gerekli konularda temel bilgi kazandırmak amaçlıdır. Ertesi günkü konuya hazırlanıp gelinmesi gibi.

• Geliştirme ödevleri, çoğunlukla sınıf çalışmalarına paralel olarak giden uzun süreli projelerdir. Öğrencilerin kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla verilir. Belli bir konuda internet araştırması yapılması ya da kitap özeti yazılması gibi.

ÖDEVİN NE YARARI OLABİLİR?
Tutarlı ve programlı bir şekilde ödev yapan öğrenciler yapmayanlara göre akademik olarak daha başarılı olurlar.
Akademik bilgi vermenin yanı sıra ödevler öğrencilere şunları yapmayı öğretir:
• Yönergelere uymak
• Bir işe zamanında başlamak ve bitirmek (zaman yönetimi becerisi)
• Kurallara uymak
• Sorumluluk üstlenmek
• Konsantre olabilmek, kendini disiplin altına alabilmek
• Kendine yeterli olmak, kendi başına iş yapabilme becerisi kazanmak
Ödevler öğrenmeyi pekiştirir.
Ödevler öğrencileri yeni alanlarla tanıştırırken, onları düşünmeye zorlar.
Ödevler, öğretmenin çocuğun yardıma ihtiyacı olan alanları belirlemesine yardımcı olur.
Ödevler okul ve ev arasında bir köprü oluşturur, bağı kuvvetlendirir.
Ödevlerin Sizin İçin de Yararları Vardır!

Ödevler sayesinde, çocuğunuzun eğitimini, kişisel gelişimini ve geleceğini paylaşma fırsatını yakalarsınız.
Çocuğunuzun hangi alanlarda zorlandığını öğrenir, ona daha kolay yardımcı olabilirsiniz.
Çocuğunuzun potansiyeline inandığınızı ve daha iyi olmasını istediğinizi belirterek, her gün onun gelişimini izleyebilirsiniz.
EV ÖDEVİNE YARDIMCI OLURKEN...

Yardım İsteyene Kadar Bekleyin.
Eğer çocuğunuz ya da öğretmenleri sizden yardım istemiyorsa büyük olasılıkla buna gerek yok demektir. Bir sorun olduğunu seziyorsanız, tavsiye almak için okulla görüşün. Okul ödevinin kendini sorumlu ve kontrollü durumda görmek isteyen çocuğun etki alanına girdiğini unutmayın.

Yardım İstediğinde Erişilebilir ve Destekleyici Olun.
Ev Ödevinin önemine ilişkin tavrınız, çocuğunuzun tavrını da biçimlendirir. Eğer sizin için TV programı, onun çarpım tablosunda çalışma ihtiyacından daha önemliyse onun da aynı görüşte olmasına şaşırmayın.

Ödev konusunda çocuğa yapılacak yardım, çocuğun ödevini yapmaya değil, onu yönlendirmeye yönelik olmalıdır. Aksi takdirde, çocuğunuzun çalışma alışkanlığı kazanmasını ve sorumluluk duygusunu geliştirmesini engellemiş olursunuz. Sorularını cevaplamanız, ödevini sesli okurken dinlemeniz veya sınava hazırlanması için materyallerini nasıl organize etmesi gerektiğini öğretmeniz ona nasıl yardımcı olabileceğiniz konusunda verilebilecek mükemmel örneklerdir.

Ayrıca, çocukların her yardıma ihtiyaçları olduğunu söylediklerinde yardıma ihtiyaçları olmadığını da aklınızdan çıkarmayın. Bazen ne yapacaklarını şaşırdıklarından kolay bir yol peşinde koşmaya başlarlar. En küçük bir kışkırtma ile yardıma koşarsanız, çocuğunuzu bağımlı olmaya alıştırmış olursunuz.

Haftanın Her Günü İçin Bir Ödev Çizelgesi Yapın.
Ödevlerini yapmak çocuğunuzun sorumluluğudur. Bu sorumluluğu taşımasını ve doğru çalışma alışkanlıklarını edinmesini öğrenmenin bir yolu ona ""Günlük Ödev Yapma Saati"" belirlemenizdir. Günlük ödev yapma saati, önceden planlayarak günün belirli bir saatini ödev yapmaya ayırmaktır. Bu saat süresince diğer bütün etkinlikler durmalıdır. Çocuğunuz kendisine ayrılmış özel çalışma köşesine giderek çalışmalıdır.

Çocuğunuzla birlikte oturarak her gün ödeve ne kadar zaman ayırması gerektiğini konuşun.
Çocuğunuzun haftanın her günü için, okul sonrası etkinlikler de dahil olmak üzere, bütün etkinliklerini bir sayfaya yazmasını sağlayın.
Şimdi boş kalan aralıklara bakın; bunların hangisi çocuğunuzun ödev yapması için daha uygun olacaktır. Çocuğunuzun her gün için bir ödev yapma saati seçerek uygun aralıklara yazmasını sağlayın.
Çocuğunuzun çizelgesini kontrol ettikten sonra, çizelgeyi göz önünde bir yere asın.
Çocuğunuzun ödevlerini yapmaya vaktinde başlayıp başlamadığını kontrol edin.
Çocuğunuzun ödev yapma saatini tam olarak kullandığından emin olun.
Eğer çocuğunuz özensiz ve aceleyle ödevini yapıyorsa ya da eve ödevini getirmeyi unutuyorsa ""Mecburi Ödev Saati"" uygulayın. Bu, çocuğunuzun ödevlerini eve getirmiş olmasına bakılmaksızın, planlanan tüm saatin ödev ve okumak gibi akademik faaliyetlerle geçirilmesi demektir.
Çocuğunuza Plan Yapması ve Zamanını Akıllıca Kullanması Konusunda Yardımcı Olun.
Çocukların ev ödevlerini yapma zamanını planlamada güçlükler ortaya çıkabilmektedir. Çocuklar genellikle oyuna veya televizyon izlemeye daha fazla süre harcayarak ödev yapmayı aksatabilmektedirler. Bu nedenle anne babalar olarak sizler, ödevlerin yapılacağı zamanı çocuğunuzla birlikte planlamalı, çocuğunuzu plan yapmasını kolaylaştıracak ""ajanda kullanımı""na teşvik etmeli, çocuğunuz çalışırken saati görmesini sağlamalı ve çocuğunuzun yapmış olduğu plana uymada yaşayabileceği olası problemlerde ona destek olmalısınız.


Bir Ders Çalışma Köşesi Oluşturun.Çocuğunuza uygun çalışma ortamı (aydınlık, sessiz vb.) ve araç-gereç sağlamalısınız. Çocuklar ödevlerinin büyük bir kısmını evde yapmaktadırlar. Çocuğunuzun rahat çalışabilmesi için dikkatini dağıtacak uyaranların olmadığı bir ortamın sağlanması, ısının ve aydınlanmanın yeterli olması ve odasında çalışması için gerekli araç-gerecinin olması ödevlerini yapmasını kolaylaştıracaktır.

Çocuğunuzun Ev Ödevlerine Olan Yaklaşımlarını Etkileyecek Olumsuz Tutumlar Sergilemeyin.
Çocuğunuzun ödevlerine karşı aşırı ilgili veya ilgisiz, baskıcı ve arkadaşlarıyla kıyaslayıcı tutumlarınız, çocuğunuzun ödevlerden hoşlanmamasına ve ödevini yapamama kaygısı duymasına neden olabilir. Bu nedenle, çocuğunuza ev ödevlerinde destek ve rehberlik veren tutumlar sergilemeniz önemlidir. Çocuğunuza ödevlerinde yardımcı olmanın en iyi yolu, ona etrafında olduğumuzu hissettirmek ama masasına oturmamaktır.

Çocuğunuzu Övün.Tutarlı olarak çocuğunuzun ödev için gösterdiği çabaları takdir edin; onu bazı özel başarıları için de övün. Pozitif yorumlar, eleştirel olanlara nazaran çocuğunuzun davranışlarının değişiminde daha fazla etkiye sahiptirler. Ev ödevlerinin mükemmelliğe ulaşmayı değil, öğrenmeyi hedeflediğini unutmayın. Belirlenmiş programa uygun davrandığı her adımı ödüllendirin. Bu tutum, çocuğunuzun öz güven ve öz disiplinini geliştirebilmesi açısından pekiştirici bir rol oynayacaktır.

Her Şeyi Bilmek Zorunda Değilsiniz.
Anne-babalar her şeyi bilmemekten dolayı rahatsızlık duyarlar, oysa bilmediğinizi kabul etmek en akılcı yol olacaktır. Araştırma yoluyla cevaba çocuğunuzla beraber ulaşmalısınız.

Okulla İşbirliği İçinde Olun.Öğretmenler, anne babalar için çocukları ve onların öğrenimleriyle ilgili her türlü konuda rehber kişi durumundadırlar. Bu nedenle, düzenli aralıklarla çocuğunuzun öğretmenleriyle görüşerek, ev ödevleri hakkındaki tutum ve beklentileriniz, çocuğunuza ev ödevlerinde nasıl yardımcı olabileceğiniz konusunda bilgi alış verişinde bulunmalısınız.

Çocuğunuzun Hobileri de Olsun.Ev ödevleri değerlidir ama çocuğunuzun bedensel, zihinsel ve duygusal sağlığını destekleme ve geliştirme çabalarınızdan da vazgeçmeyin. Ev ödevleri kadar çocuğunuzun hobileri olması, spordan ve sanattan zevk alması da önemlidir.

Sizin istediğiniz ve çocuğunuzun yapamadığı birçok şey, gerçekte çocuğunuzun elinden gelmediği için yapamadığı şeylerdir.
 
Üst