Fatih Sultan Mehmet Hanın İnsan Hakları Ahidnamesi

T

TİTAN

Forum Okuru
Fatih Sultan Mehmet Hanın İnsan Hakları Ahidnamesi
fatih sultan mehmet han, insan hakları ahidnamesi, insan hakları bildirisi, fatih, ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz

fatih-102.jpg


Sevgili melekler,
Adını Peygamber Efendimizin övdüğü büyük padişah Fatih Sultan Mehmet'in yazdığı ve yayınlattığı İnsan Hakları Bildirisini aynen ekliyorum.Bu bildiri ,o devirde bile Osmanlının azınlıklara ne kadar müsamahakar ve adil davrandığının bir göstergesidir.

FATİH'İN İNSAN HAKLARI AHİDNAMESİ
Fatih Sultan Mehmed, Bosnayı fethettiği zaman Osmanlı devlet politikasının sonucu olarak bölge halkına dini serbestiyesi getirmiştir. Fatih Sultan Mehmed'in buradaki latin papazlarına verdiği 883 (1478) tarihli ferman suretinde;
"Nişanı-ı hümayun şu ki Ben ki Sultan Mehmed Han'ım; üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki, bu fermanı taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum: Sözkonusu rahiplere ve kiliselerine hiçkimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. Kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışardan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratna Allah hakkı için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) hakkı için, yedi Mushaf hakkı için, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç için en ağır yemin ile yemin ederim ki, yukarda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkâr oldukları sürece hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir."
Bu ferman suretinde de görüldüğü gibi azınlıklar tam bir hürriyet ortamı içinde hayatlarını sürdürmüşlerdir.
kimkimdir
 
keşke şimdiki gençler ,osmanlıyı kötülemek yerine tarihlerini araştırıp ,bilseler de ecdadımızın kıymetini anlasalar ..ama nerdeee ,şimdilerde artık insanlara kendi tarhleri öyle kötü anlatılıyorki ,çocuklarımız kendi atalarından nefret eder duruma gelmişler...
çağdaşlık safsatası yapanlar bunları okudular mı acaba çok merak ediyorum ...okumuş olsalardı eminim ki asıl hoşgörünün ecdadımızda olduğunu ve bizim sadece lafta çağdaş olduğumuzu daha ii idrak ederlerdi..
 
Üst