Fe- Erkek İsimleri

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Fe- Erkek İsimleri
bereket isimleri bereket anlamına gelen isimler bolluk anlamına gelen isimler şans esşiz kız isimleri
Fecri: güneşin doğuşundan önce ufukta beliren kızıllık

Feda: birşey uğruna ölme, kurban olma

Fedakar: özverili

Fedai: toplum yararına canını esirgemeyen

Fedayican: canını vermeye hazır, canını verme

Fehamettin: büyüklük, ululuk gösteren kişi

Fehmi: anlayışlı

Fehmi/fehim: anlayışlı, çabuk kavrayan

Fehim: anlayışlı, zeki

idrak etme
Felah: kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık

Felak: gün ağarması

kur' an-ı kerim' in 113. suresinin adı
Felek: acun, uzay, şans

Felin: mantar

Fener: içinde ışık kaynağı bulunan şeffaf mahfaza

Fenni: fenne mensup

Ferağ: serin rüzgar

Ferah: aydınlık, iç açıcı

bol genişlik
rahatlık veren
gönlü şenlendiren
Feramuz: şanlı, şöhretli, kale muhafızı

Feramuş: utanma, hatırdan çıkma, nisyan

Ferdal: dal tomurcuğu

Ferdari: bilgi veren

Ferdi: kişiye özgü

bireysel, tek başına
Ferec: gam, tasa, sıkıntıdan kurtulma

Ferhad: rahatlık, sevinç

Ferhan: sevinçli, gönlü hoş

Ferhat: güçlükleri yenip bir yeri ele geçiren

rahatlık
Ferkan: güçlü, saygın soydan gelen

Ferman: buyrultu, buyruk

Fermani: buyrultu, buyruk

Fermend: mevki ve şeref sahibi

Ferruh: uğurlu

kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü
Ferruhi: ferruha ait

uğurluluk, meymenet
iranlı ünlü şair
Fersan: bir tür sansar

Fersoy: saygın soydan gelen

Ferid: eşsiz, tek, benzeri olmayan

Feridun: tek, eşsiz, benzeri olmayan

kıymetli cevher, sekizinci gök
Feridüddin: dinin feridi, tek, eşsiz, kıyas kabul etmez kimse

Ferih: mutlu, sevinçli

Ferip: aldatma, hile

Ferit: eşi olmayan, avcı kuş

katılaşmış şey
Ferit(d): eşsiz, benzersiz

Ferzan: ilim ve hizmet

bilim
emsallerinden ileri
Fesih: aydınlık

Fethullah: Allah'ın fetih kısmet ettiği, dinin açılması

Fethi: fetih ile ilgili

Fettah: bütün yolları açan, karışıklıkları gideren

Fetih: açma, açış, açılma

bir ülkeyi, şehri veya kaleyi ele geçirme
zafer
kur'an-ı kerim' in 48. suresi
kapalılığı giderme, ihtilafi halletme
Fevza: kargaşa, düzensizlik

Fevzullah: tanrının üstünlüğü

Fevzi: galip, üstün gelen anlamında

kurtuluşla, zaferle ilgili
zafer kazanan
Feyezan: su baskını, sel

Feyyaz: bol, verimli, gür

faydalı
Feyiz: nimet, ihsan, bereket

Feyizdar: yararlı, üretken

Feyzan: suyun coşması, taşkın, verimlilik

Feyzullah: Allahın bilimi

ilhamını Allah' tan alan
Allah'ın bereketi, bolluğu
Feyzi: verimlilik, bolluk

tanrının bereketi
Fezahan: kainatın hükümdarı

Fezai: uzayla ilgili
 
Geri
Üst