1. THESECRET

  THESECRET "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"

  Kayıt:
  16 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.146
  Beğenilen Mesajlar:
  225
  Ödül Puanları:
  63
  Şehir:
  İstanbul

  Fiil Çatısı

  Konu, 'Tüm Lise Ders Notları' kısmında THESECRET tarafından paylaşıldı.

  fiil çatısı nedir,fiil çatısı konu anlatımı,fiil çatısı konusu ders notları,fiil çatısı konu anlatımı,fiil çatısı hakkında bilgiler
  < Konu Resmi..>


  Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz.

  Çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez, nesne-yüklem ve özne-yüklem ilişkisi olarak çıkar. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim.

  NESNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ

  Fiiller nesne alıp almamalarına göre değişik şekillerde adlandırılır. Bunları dört grupta inceleyebiliriz.

  1. Geçişli Fiil

  Nesne alabilen fiillerdir. Bir fiilin nesne alıp almadığının nasıl anlaşılacağını cümle öğelerinde “nesne” konusunda işlemiştik. Buna göre, fiil nesne alıyorsa geçişli olacaktır.

  Örneğin;

  “Etrafı daha iyi görebilmek için ışığı yaktı.”

  cümlesinde “yaktı” yüklemdir; “o” gizli öznedir. Nesneyi bulmak için “O neyi yaktı?” diye soruyoruz. “ışığı” cevabı geliyor. Öyleyse yüklem nesne almıştır; “yakmak” fiili geçişli bir fiildir.

  Fiilin geçişli olması için cümlede mutlaka nesnesinin bulunması gerekmez. Bazen fiil geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamış da olabilir.

  Örneğin;

  “Ahmet mutlaka senden öğrenmiştir.”

  cümlesinde “öğrenmiştir” yüklemine “Neyi öğrenmiştir?” diye sorduğumuzda cümlede herhangi bir öğenin cevap vermediğini görüyoruz. Ancak biz cümleye “onu” gibi bir nesne ilave edebiliriz. Öyleyse bu cümlenin yüklemi geçişlidir, ancak cümlede nesne yoktur. Böyle cümlelerde bir tür “gizli nesne” nin varlığı söz konusudur. Bu durumun görüldüğü cümleleri daima “onu” sözüyle kontrol edin, çünkü bu söz yalnızca nesne olabilir.

  2. Geçişsiz Fiil

  Nesne almayan fiillerdir. Bu fiillerin yüklem olduğu cümlelere dışarıdan da herhangi bir nesne getirilemez.

  Örneğin;

  “Eve dönünce, yorgunluktan, uzandığım yerde uyuyakalmıştım.”

  cümlesinin yüklemine “Neyi uyuyakalmıştım?” diye sorduğumuzda mantıklı bir soru olmadığını görüyoruz. Çünkü bu fiiil nesne almaz; yani geçişsizdir.

  Fiiller değişik eklerle çatı özelliğini değiştirebilir. Bu durumda “oldurganlık, ettirgenlik” durumu ortaya çıkar.

  ÖZNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ

  Öznenin yüklemle ilişkisi beş grupta incelenir.

  1. Etken Fiil

  Yüklem durumundaki fiilin bildirdiği işi, öznenin kendisi yapıyorsa fiil etkendir.

  Örneğin;

  “Masanın üzerini güzelce temizledi.”

  pan kim?” diye sorduğumuzda yine “o” cevabı geliyor. Yani özne, yüklemin bildirdiği işi kendisi yapmıştır. Öyleyse fiil etkendir.

  “Yağmur yağıyor yine ince ince.”

  “Taş bu yola nereden düşmüş?”

  “Yapraklar gittikçe daha çok sararıyor.”

  “Yaşlı kadının elleri bir hayli buruşmuştu.”

  cümlelerinin yüklemleri de etken fiildir.

  2. Edilgen Fiil

  Fiilin bildirdiği işi özne değil de başkası yapıyorsa, özne bu işten etkileniyorsa, fiil edilgendir. Bu fiiller, etken fiillere “-l-” ve “-n-” eklerinin getirilmesiyle yapılır. Etken fiilin nesnesi olan öğe, fiil edilgen yapıldığında özne durumuna geçer ve bu öznelere “sözde özne” adı verilir. Örneğin etken fiilde örnek verdiğimiz cümleyi edilgen yapalım;

  “Masanın üzeri güzelce temizlendi.”

  cümlesini incelersek; “temizlendi” yüklemdir. “Temizlenen ne?” diye sorduğumuzda “Masanın üzeri” öznesi cevap veriyor. “İşi yapan kim?” diye sorduğumuzda, “başkası” cevabı gelir. Yani işi yapan özne değil,

  başkasıdır. Çünkü masa kendi kendini temizleyemez. Öyleyse fiil edilgendir, öznesi de sözde öznedir.

  3. Dönüşlü Fiil

  Fiilin bildirdiği işi özne kendi üzerinde yapıyorsa, yani özne hem işi yapan, hem de yaptığı işten etkilenense, bu anlamı veren fiil dönüşlüdür. Dönüşlü fiiller de etken fiillere “-l-” ve “-n-” ekleri getirilerek yapılır.

  “Tarağı eline alıp bir süre tarandı.”

  cümlesinde tarama işini öznenin kendi üzerinde yaptığı bellidir. Dolayısıyla fiil dönüşlüdür.

  4. İşteş Fiil

  En az iki özne tarafından yapılabilen fiillerdir. Bu fiiller, fiillere “-ş-" eki getirilerek türetilir. Bazı fiiller ise kök olarak “-ş-" ile bitmiştir ve işteş özellik gösterir.

  İşteş fiiller işin yapılışına göre iki grupta incelenir.

  a. Karşılıklı yapılma bildirir

  Yüklem durumundaki fiilin anlamında öznelerin işi birbirlerine karşı yaptıkları görülür.

  “Yolda karşılaşınca mutlaka selamlaşırlardı.”

  cümlesine baktığımızda “selamlaşmak” eyleminin kişilerin karşılıklı yaptıkları bir iş olduğunu görürüz. İki kişi birbirine selam vermiştir.

  “Ortadaki elmaları paylaştılar.”

  “Boş yere saatlerce tartıştılar.”

  “Boksörler çok yaman dövüştüler.”

  cümlelerindeki yüklemler karşılıklı yapılan işteş fiillerdir.

  b. Birlikte yapılma bildirir

  Bunlarda özneler işi birbirlerine karşı değil hep birlikte yaparlar. Yani karşıdan bir hareketin olduğu görülmez.

  “Çocuklar odaya girer girmez yemeklerin başına üşüştüler.”

  cümlesinde “üşüşme” işini çocuklar hep birlikte yapmışlardır.

  “Kuzular otların arasından meleşiyor.”

  “Kuşlar etrafta sevinçle uçuşuyor.

  “Çocuklar ağaçların arasında koşuşuyor.”

  cümlelerindeki yüklemler birlikte yapılma bildiren işteş fiillerdir.

  “Okula bu sabah birlikte gittiler.”

  cümlesinde de yüklem birlikte yapılma bildirir, ancak biz buna işteş diyemeyiz. Çünkü işteş fiiller, önceden de söylemiştik, mutlaka “-ş-" ile bitmelidir.

  Yapıca “-ş-" ile biten her fiil elbette işteş değildir.

  “Adam genç yaşında dünyayı dolaştı.”

  cümlesinde yüklem işteş değildir; çünkü karşılıklı ya da birlikte yapılma anlamı yoktur.

  * * *

  Bazı kaynaklarda “nitelikte eşitlik” adıyla işteş sınıfına alınan, oluş bildiren fiiller de vardır.

  “Elleri çalışmaktan nasırlaşmış.”

  “Görmeyeli bir hayli güzelleşmiş.”

  “Pantolonu, yerde oturmaktan kırışmış.”

  cümlelerindeki yüklemler bu türdendir. Ancak bunlarda herhangi bir iş bildirme olmadığından “işteş” mantığına pek uygunluk görülmez. Sorularda da bunun işteş olduğuna dair bir ipucu verilmemiştir.

  5. Ettirgen Fiil

  Konumuzun başında, nesne-yüklem ilişkisini verirken, ettirgenliğe de değinmiştik. Bu tür fiillerde işi özne bir başkasına yaptırır.

  “Oğluna terliklerini getirtti.”

  cümlesinde getirme işini yapan “oğlu” dur, özne ona işi yapmasını söylemiştir.

  “Masayı bir güzel temizletti.”

  “Soruyu ablasına çözdürdü.”

  cümlelerinin yüklemleri de aynı özelliği göstermektedir.


   
Fiil Çatısı konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Almanca'da Fİİller Ve Çekİmlerİ

  Almanca'da Fİİller Ve Çekİmlerİ

  almanca fiil çekimleri almanca fiiller ve anlamları fiiller sehen çekimi essen fiil çekimi ALMANCA'DA FİİLLER VE ÇEKİMLERİ SEİN İCH DU ER/SİE/ES WİR IHR SİE BİNBİST İST SİND SEİD SİND HEİSSEN HEİSSE HEİSST HEİSST HEİSSEN HEİSST HEİSSEN WOHNEN WOHNE WOHNST WOHNT WOHNEN WOHNT WOHNEN KOMMEN KOMME KOMMST KOMMT KOMMEN KOMMT KOMMEN HABEN HABE HAST HAT HABEN HABT HABEN LİEBEN LİEBE LİEBST LİEBT...
 2. Mafevkin Cürüm Sayilmiyacak Olan Fiilleri

  Mafevkin Cürüm Sayilmiyacak Olan Fiilleri

  1 - Bir madunun fiili taarruzlarını defetmek yahut mübrem ve müstacel bir zaruret ve tehlike halinde verdiği emirlere itaat ettirmek için bir mafevk tarafından yapılan müessir fiiller makam ve memuriyet nufuzunu suistimal telakki edilmez ve suç sayılmaz. 2 - Bu hüküm harbde veya eşkıya müsademeleri ve isyan yahut askerlik harekatı ve mücrim takıbatı gibi vazifeler başında mübrem surette...
 3. gewinnen fiilinin çekimleri

  gewinnen fiilinin çekimleri

  gewinnen fiilinin çekimleri
 4. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma

  Fiili ayrılık nedeniyle boşanma

  Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasında gerekli koşullar;...
 5. Boşanmalarda fiili ayrılık süresi nedir?

  Boşanmalarda fiili ayrılık süresi nedir?

  Sorum şu; boşanmalarda fiili ayrılık süresi ne demektir?Bu süre ne kadardır?Nasıl işler ?

Sayfayı Paylaş