Garanti Belgesinde E-imza

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Garanti Belgesinde E-imza
Yılbaşından itibaren üretilen ve ithal edilen her ürün için garanti belgesi onaylatılması zorunlu olacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yıl başından itibaren imalatçı-üretici ve ithalatçı firmalar, her cins ve marka mal için garanti belgesi onaylatmak zorunda.

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, başvuruları değerlendirirken gerek duyarsa tüketicilerin çıkarlarını korumak için ürünle ilgili incelemeleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olacak.

Garanti belgesi başvuruları, bakanlığın internet sayfasından, elektronik imzayla yapılacak. Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan mallar için yapılan garanti belgesi başvuruları sırasında, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin ibrazı zorunlu olacak.

Malın bakım gerektirmemesi, tamirinin mümkün olmaması, kullanım ömrü süresince arızalanması durumunda yenisiyle değiştirileceğinin taahhüt edilmesi gibi durumlarday Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranmayabilecek.

kaynak
 
Üst