Garanti kapsamındaki malların arızalanması durumunda tüketicinin diğer hakları nelerdir?

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
Garanti kapsamındaki malların arızalanması durumunda tüketicinin diğer hakları nelerdir?
tüketicinin satın aldığı mal garanti kapsamındayken arızalanırsa başka hakları var mıdır,garanti belgesi kapsamındaki malların garanti süresi içerisinde arızalanması ,garanti kapsamında satın aldığım mal arızalanırsa diğer haklarım nelerdir,garantili malın arızalanması durumunda tüketicinin diğer hakları hakkında bilgiler,

indir (4).jpg


Tüketici onarım hakkını kullanmışsa garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün olmaması halinde 4. Maddede yer alan diğer seçimlik haklarını (TKHK/4. Md; malın yenisiyle değiştirilmesi, bedel iadesi, onarım veya ayıp oranında bedel indirimi) kullanabilir. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilin sorumludur (TKHK 13/2. Md.).


Birçok firmanın kullanma kılavuzunda yazdığı gibi ayıplı malın öncelikle tamir için 2 defa servise girmesi, tamiri mümkün olmazsa malın değiştirilmesi v.s gibi bir seçenek tüketicinin tek ve öncelikli seçeneği değildir?
Kullanım kılavuzlarında yer alan bu ibare doğru fakat eksiktir. Daha doğrusu tamiri veya değiştirmeyi veya bedel iadesini seçme hakkı firmalara değil tüketiciye tanınmış tercih haklarıdır. Bu konuda birçok mahkeme kararı vardır.
Tüketici ayıplı mal ile karşılaştığında derhal malın ayıpsız yenisi ile değiştirme hakkını, ayıplı malı iade ile parasının iade hakkını ve yine isterse tamir hakkını kullanmakta tamamen serbesttir. Ayıplı mal satan firma veya ithalatçı veya imalatçı bu talebi derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketici mahkemelerine müracaatla ayıplı maldan kurtulabilirisiniz.Mahkeme kararında peşin olarak davacı tarafından yapılan dava masrafları da satıcılara-ithalatçılara yüklenecektir.
 
Üst