Gelişim ve özgüven

 • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
 • Başlangıç tarihi
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Gelişim ve özgüven
Çocuğun ilk 6 yılı, bireyin gelişiminin temel taşlarını oluşturması, temel bilgi ve becerilerin bu erken gelişim yıllarında kazanılması nedeniyle büyük önem taşır. Özgüven gelişimi de çocuğun doğumundan itibaren başlar. Kendini seven, kendini tanıyan, kendine açık hedefler koyabilen, olumlu düşünebilen, iletişim becerisi yüksek, kendini ifade edebilen, duygularını denetleyebilen, bu anlamda özgüven sahibi çocuklar yetiştirmek için neler yapabiliriz?


0-6 yaş arası çocuk gelişiminin hızla yönlendiği kritik yıllardır. Bu erken gelişim yıllarında temeli atılan beden gelişimi, psiko-sosyal gelişim ve kişilik yapısının, ileri yaşlarda yön değiştirmekten çok aynı yönde gelişme ihtimali daha yüksektir. Araştırmalar, çocukluk yıllarında kazanılan davranışların yetişkinlikte, bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını büyük ölçüde biçimlendirdiğini ortaya koymaktadır. Okul öncesi dönemde çocuğun yaşamındaki en etkili sosyalleştirme kurumunun da aile olduğunu ve çocuğun bu dönem içinde ağırlıklı olarak anne babayı taklit ederek ya da model alarak öğrendiğini düşünürsek, anne babanın çocuğun duygusal, bilişsel-sosyal ya da kişilik gelişimindeki önemi büyüktür.


Özgüven Nedir?


Özgüvenin sevilebilir olma duygusu ve yeterli olma duygusu olmak üzere iki boyutu vardır. Kısaca, bireyin kendisiyle barışık olması olarak tanımlanabilir.

Çocuğa özgüven kazandırma, çocuğun öğrenme, sevme ve yaratma yeteneğini güçlendirmektedir. Özgüven mutlulukla ve hayattaki başarıyla ilgilidir.


Özgüveni Yüksek Çocuklar;
 • Doğal merakını korumaktadır.
 • Öğrenmeye isteklidir.
 • Mücadele etmeyi sever.
 • Gerektiği anda dikkatini yoğunlaştırabilir.
 • Başarısızlıklarını ve hatalarını ders almak için fırsat olarak değerlendirir.
 • Genellikle, eleştiriye karşı hoş görülüdür.
 • Makul taleplere ve sorumsuz davrandığında uygulanan yaptırımlara karşı olumlu bir tavrı vardır.
 • Başkalarıyla değil kendisi ile yarışır.
 • Güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır.
 • Akademik çaba göstermekten zevk alır.
alıntı
 
Üst