Gençler Gelecekten Korkuyor

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Gençler Gelecekten Korkuyor
Visa Europe Türkiye’de 800 öğrenci katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma gençlerin kendi gelecekleriyle ilgili karar almakta zorlandıklarını ve ailelerin bu konuda hala belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılan gençlerin en fazla tercih ettiği meslek ise yüzde 24’lük oranla öğretmenlik çıkarken, meslek tercihinde yüzde 17’lik oranla mühendisliğin ikinci sırada yer aldı.

Visa Europe Türkiye’nin 11 şehirde 500’ü lise, 300’ü üniversite öğrencisi toplam 800 öğrenci üzerinde gerçekleştirdiği araştırma gençlerin kendi gelecekleriyle ilgili karar almakta zorlandıklarını ve ailelerin bu konuda hala belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılan gençlerin en fazla tercih ettiği meslek ise yüzde 24’lük oranla öğretmenlik çıkarken, meslek tercihinde yüzde 17’lik oranla mühendisliğin ikinci sıraya düşmesi dikkati çekti.

Visa Europe Türkiye tarafından 15-20 yaş grubu gençler üzerinde yapılan ve gençlerin geleceğe yönelik beklentilerini, düşünme becerilerini, meslek seçim tercihlerini, bilgiye ulaşma ve değerlendirme yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları bugün İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.

“DERS KİTAPLARI VE İNTERNET YARIŞIYOR”

Renkli Ufuklar Araştırması’nın sonuçları gençlerin büyüdükçe kendilerini daha az bağımsız hissettiklerini ve gelecek kaygısının öne çıktığını, lisenin ilk yılında yüzde 75 olan kendine güven oranının üniversiteye gelince yüzde 63’e kadar gerilediğini gösteriyor.

Bilgiye erişim ve bilgiyi değerlendirme başlığında sorular sorulara gençlerin verdiği yanıtlar da ilginç bulgular ortaya çıkardı. Buna göre öğrencilerin dersler için yararlandıkları kaynaklar arasında ders kitapları ve ders notları yanı sıra internet de yüzde 85 gibi yüksek bir oranla en yüksek sırada yer aldı. Bilgiye erişim için internet kullanımında liseli gençlerin yüzde 71’inin , üniversite öğrencilerinin de yüzde 76’ının “Google’ a yazarım ve bilgiye ulaşırım” eğiliminde olduğu anlaşıldı.

“MESLEK SEÇİMİNDE ÖĞRETMENLİK BİRİNCİ SIRADA”

Araştırma verileri gençlerin meslek seçiminde saygınlık ve maddi gelir beklentisinin temel kriter olduğunu yetenek ve becerilere uygunluğun çok daha alt sıralarda yer aldığını ortaya koydu. Liseli gençlerin yüzde 24’lük oranla, üniversite öğrencilerinin de yüzde 29 gibi yüksek bir oranla öğretmenlik mesleğini ilk sırada tercih ettiklerini gösteren araştırma, mühendisliğin yüzde 17 ile ikinci sırada yer aldığını, hukukçu ve doktor olmak isteyenlerin ise alt sıralara düştüğünü gösteriyor.

“GENÇLER GELECEKTEN ÜMİTLİ”

Renkli Ufuklar Araştırması’na katılan gençlerin büyük oranda gelecekte ümitli olduğu , bu oranın liselilerde yüzde 78, üniversitelilerde de yüzde 83 olduğu görüldü.

-“VISA GENEL MÜDÜRÜ: EĞİTİMDE ÇEŞİTLİLİK ŞART “-

Toplantıda araştırma sonuçlarını değerlendiren Visa Europe Türkiye Genel Müdürü Berna Ülman, gençlerin gelecekle ilgili karar almada, meslek seçiminde, bilgiye ulaşma ve değerlendirme biçimlerinde ortaya çıkan sonuçların sürpriz olmadığını belirtti.

Ülman, “Biraz tedirginlik verici sonuçlarla karşılaşmış olsak da, araştırma bize gençlerin gelecekle ilgili karar alma ve meslek seçimi yapmakta çeşitliliğe büyük ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Ancak eğitim sistemimiz, aile ortamı ve kültürel yapı maalesef bu çeşitliliği destekleyen bir altyapı sunmuyor. Türkiye’de düşünce süreçlerinde gözlenen o ki bir eksiklik ve hatalı bir yön var. Biz Renkli Ufuklar Projesi ile öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirirken ve gelecekle ilgili karar alırken çeşitliliğe yönelmelerini teşvik etmek istiyoruz”dedi.

-TOG:"GENÇ NÜFUS ŞANSI BİN YIL SONRA TEKRAR GELİR"-

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü Yusuf Güvenç de araştırma sonuçlarının ortaya çıkardığı fotoğrafın kimseyi şaşırtmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi :

“ Gençlerin kendileri ile ilgili kararları almaktan korktukları açık. Aileler hala belirleyici durumda. Yıllardır toplumsal, siyasal sistem olarak güvenmediğimiz, bastırmaya çalıştığımız gençlikten şimdi kendi geleceğinizle ilgili karar almakta neden zorlanıyorsunuz diye hesap sormaya hakkımız da yok. Ama biz sivil toplum örgütleri olarak gençlerle işbirliği içinde şimdi bu döngüyü kırmaya ve gençlere kendi gelecekleri ile ilgili kararlarda kendilerine daha fazla güvenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Geleceğe sahip çıkan aktif bir gençlik yaratma çabası içindeyiz. Türkiye’nin en önemli özelliği genç bir nüfusa sahip olması. Ve bir ülkeye genç bir nüfusa sahip olma şansı tarihinde bir kere gelir. Böyle bir şansın tekrar gelmesi belki de bin sene sonra olur.. Eğer bu gençlik potansiyelini iyi kullanamazsak bu şansımızı da yitireceğiz.”

-EĞiTiM GÖNÜLLÜLERİ:"DÜŞÜNEN, SORGULAYAN GENÇLİK”

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TGEV) Genel Müdürü Nurdan Şahin de konuşmasında gençlerin karar almakta ailelerine bağımlılığının toplumdaki ve eğitim sistemindeki genel yaklaşımı yansıttığını, düşünen, sorgulayan, kendine güvenen bir gençlik yaratmanın temel hedeflerden biri olduğunu ifade etti. Şahin, "Eğitim gibi büyük bir meselede dönüşüm sağlamak sadece STK’larla olacak iş değil. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımız da olumlu adımlar atıyor. Okullar da STK’lara kapılarını açmaya başladı. Yürüttüğümüz pilot projelerin de desteğiyle artık sorgulayan, geleceklerine kendileri karar verebilen, düşünme yeteneklerini çeşitlendiren aktif gençlik eğiliminin öne çıktığına şahit oluyoruz” dedi.

alıntı
 
Üst