Gençlerde Arkadaşlık İlişkileri

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Gençlerde Arkadaşlık İlişkileri
arkadaşlık ilişkileri nasıl olmalıdır sevgi dayanışma arkadaşlık hikayeleri dayanışma sevgi arkadaş ile ilgili hikaye ve ve
Gençlik çağı toplumsallaşmanın ve uyumun yapıldığı en önemli dönemdir. Bu çağda gence evi dar gelmeye başlar. Ana-babanın ona sürekli karıştığını, öğütler verdiğini, eleştirdiğini düşünerek evden uzaklaşır. Bu da kendisini boşlukta hissetmesini sağlar. Kendisi gibi bağımsızlık arayan ve kendisiyle aynı düşünceleri paylaşan yaşıtları arasına katılır. Bu dönemde kuşkusuz sevgi ve bağlılık aramaktadır. Ailesinde bulamadığı takdirde kendi seçtiği arkadaşlarının olumsuz yanlarına göz yumabilmektedir.

Arkadaşlık çocukluk çağında başlayıp gelişen bir ilişkidir. İlkokulda arkadaş edinemeyen bir gencin ergenlikte arkadaş grubuna katılması çok zor hatta imkansızdır. Arkadaşlık ne kadar erken başlarsa o denli kolay gelişen bir yetenektir. Arkadaşsızlığın yarattığı eksiklik ve yalnızlık duygusunu aileden gelen sevgi giderememektedir.

Arkadaşlık ilişkileri toplumsal ilişkilere öncülük eder. Arkadaşları, gence kendi kimliğini yansıtan ayna yerine geçer, kendini tanımasını sağlar. Ailesine bağımlı, güvensiz ve sıkılgan bir çocuk okulda başarılı olsa da arkadaşlık kurmada yetersiz kalabilir. Kötü arkadaşlara uymadığı, dersinden başka bir şey düşünmediği için çocuğundan memnun olan ailelerde bağımlı bir ilişki söz konusu olduğundan gencin gelişmesine olumsuz etkisi olur.


Arkadaşlık grubu içinde bir dayanışma, birlik iş bölümü ve üyelerden beklentiler vardır. Kümeden çıkmak kolay girmek zordur. Hiç bir genç kümenin dışında kalmak istemez. Çünkü bu bir saygınlık göstergesidir. Genç küme üyeleriyle özdeşim kurar. Onların tutum ve davranışlarını benimser.


Ana-Babaların sandığının tersine genci arkadaşları ayartmaz, çoğunlukla genç kendi eğilimine uyan gençleri bulur. Ailede dengesizlik, geçimsizlik, kargaşa ve baskı arttıkça gençlerin arkadaş kümesi yerine çete oluşturma olasılığı artar. En gözü kara olan genç, kümede en saygın üye olur. Onun için toplumun ne düşündüğü değil, arkadaş grubunun ona verdiği değer önemlidir.


Aile ve çevrenin etkisiyle çocuklar aşırı uçlara sürüklenebilirler. Çekingen tipteki gençler içe dönüktür. Bu tiptekiler girişken olmadıklarından ilk adımı çevreden beklerler. Bu nedenle onlara değer vermeli ve sevgiyi ifade edici davranışlarda bulunulmalı, onun aranan bir kişi olduğu hissettirilmelidir. Saldırgan tipteki gençler aşırı derecede dışa dönük olup arkadaş grubunu karıştırır ve huzursuzluk yaratırlar. Bu gençlerin aile sorunları olduğu bir gerçektir. Saldırganlık özelliği genellikle çekingenlikten daha çabuk düzelir. Yaşları ilerledikçe davranışları kendileri görerek düzeltirler. Bazı gençler kendilerine küçük veya büyük yaşta arkadaş seçerler. Bu gençler kendilerini kabul ettiremezler ve kendilerini yetersiz bulurlar.


Gençleri arkadaş grubundan ayırmak yerine gruplaşmayı desteklemek ve örgütlemek gerekir. Gençleri takım sporlarına, gençlik merkezlerinde çeşitli uğraşlara yönelterek olumlu sonuçlar alınabilir. Gençler toplu çalışmalara seve seve katılırlar. İyi tasarlanmış toplum kalkınması etkinliklerinde gönüllü olarak görev alırlar.
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
710
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
GülDemirci1980
G
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst