Gerçekleşen kıyamet alametleri

@şK_MeLeĞ!.

Yeni Üye
Üye
Gerçekleşen kıyamet alametleri
İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek
Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak
Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak
Adam öldürme olayları ve fitne artacak
Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.
Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.
Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak
Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.
Zina açıkça işlenir hale gelecek
Kötülük ve fuhuş yayılacak
Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak
İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek
Allah allah diyecek kimse kalmayacak
Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak
Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek
Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek
Sadece din dışı ilimler öğrenilecek
Kur’ân’ın önemi insanlar tarafından unutulacak
Namaz kılınmayacak
Emanete riayet edilmeyecek
Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek.
Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak
Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak
Yöneticiler insanlara zulmedecek
Liderliğe elverişli kimseler azalacak
Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek
Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek
Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak
Ticareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek.
Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek.
Yıldız falına inanılacak
Ani ölümler çoğalacak
Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek
Akrabalık bağı kesilecek
Kitapların sayısı artacak
Gasp olayları çoğalacak…
 
Üst