Görevi Savsaklama Ve Kötüye Kullanma:

Görevi Savsaklama Ve Kötüye Kullanma:
avukatın görevi kötüye kullanması görevi savsaklamak avukatın ihmal suçu savsaklama avukat ihmal
Madde 62 - Türk Ceza Kanununun 294 ve 295 inci maddelerinde yazılı hallerden başka (Her ne şekilde olursa olsun) bu kanun ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Türkiye Barolar Birliğinin yahut baroların organlarında görevli olarak kendisine verilmiş bulunan görev ve yetkiyi ihmal veya kötüye kullanan avukat Türk Ceza Kanunun 230 ve 240 ıncı maddeleri gereğince cezalandırılır.
 
Üst